The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Koockel (Koocker), Jan de (1644/12/07)]

Inv#.Lot506.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
EntryEerstelijck een groot stuck schilderij van Daniel sijnde in een ebben lijst geestimeert f 72:--:--
TitleDaniel
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value72 |t gulden
Pre Lot HeaderVolgen de schilderijen de welcke bij d'eersamen Hendrick Uijlenburg ende Lucas Luce schilders ende kunstkopers binnen deser stede getaxeert ende gepriseert sijnd
Montias2 Record#16309
.............................................................


Inv#.Lot506.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeenn groot stuck schilderie van de cleijne kinderen mede met een ebben lijst f 60:--:--
Titlede cleijne kinderen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value60 |t gulden
Montias2 Record#16310
.............................................................


Inv#.Lot506.0003
Lot0003
ArtistGREBBER, PIETER FRANSZ. DE
Entryeen groot stuck schilderij van de historie wt Titus Livius mede met een ebben lijst gedaen bij Pieter de Grebber f 100:--:--
Titlehistorie wt Titus Livius
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
Value100 |t gulden
Montias2 Record#16311
.............................................................


Inv#.Lot506.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ditto [groot stuck schilderij] van Posoma mede met een ebben lijst f 48:--:--
TitlePosoma
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value48 |t gulden
Montias2 Record#16312
.............................................................


Inv#.Lot506.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen ditto [groot stuck schilderij] van de drie coningen met een vergulde lijst daeraen f 36:--:--
Titlede drie coningen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#16313
.............................................................


Inv#.Lot506.0006
Lot0006
ArtistVRANCX, SEBASTIAN
Entryeen groot stuck schilderije gedaen bij Sebastian Franck met een uijtgehouwe vergulde lijst f 150:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value150 |t gulden
Montias2 Record#16314
.............................................................


Inv#.Lot506.0007
Lot0007
ArtistGULDEWAGEN, JAN JACOBSZ.
Entryeen stuck schilderij van Eliseus [crossed out: kaelkop] gedaen bij Guldewagen met een ebben lijst f 42:--:--
TitleEliseus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value42 |t gulden
Montias2 Record#16315
.............................................................


Inv#.Lot506.0008
Lot0008
ArtistVERWER, ABRAHAM (DE)
Entryeen ditto [stuck schilderije] met ebben lijst vande Admirael Tromp met twee Duijnkerckers gedaen bij Verwer ende Hondekooter f 30:--:--
TitleAdmirael Tromp met twee Duijnkerckers
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Value30 |t gulden
Montias2 Record#16316
.............................................................


Inv#.Lot506.0009
Lot0009
ArtistGREBBER, PIETER FRANSZ. DE
Entryeen ditto [stuck schilderij] sijnde twee meijsgens met een swarte lijst gedaen bij Grebber f 36:--:--
Titletwee meijsgens
Title ModifierSee lot 29, where a meijsge by Grebber is said to be a conterfeijtsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value36 |t gulden
Montias2 Record#16317
.............................................................


Inv#.Lot506.0010
Lot0010
Artist[H EN A, UNIDENTIFIED MONOGRAM]
Entryeen dito [stuck schilderij] sijnde een boerekermis gedaen bij H en A met een swarte lijst f 20:--:--
Titleeen boerekermis
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value20 |t gulden
Buyer NotesBredius suggested that the monogram might be Hendrick Avercamp's (Oud Holland, 24(1906), p. 240).
Montias2 Record#16318
.............................................................


Inv#.Lot506.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeeen dito [stuck schilderij] sijnde een saetertge [crossed out: een seepaert] met een swarte lijst f 36:--:--
Titleeen saetertge
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Value36 |t gulden
Buyer NotesPerhaps identical with the saertertge in R 16319.
Montias2 Record#16319
.............................................................


Inv#.Lot506.0012
Lot0012
ArtistFRANCKEN, FRANS (II)
Entryeen dito [stuck schilderij] zijnde de roo zee wesende een copie naer Francois Franke met een swarte lijst f 18:--:--
Titlede roo zee
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value18 |t gulden
Montias2 Record#16320
.............................................................


Inv#.Lot506.0013
Lot0013
ArtistFRANCKEN, FRANS (II)
Entryeen dito [stuck schilderij] mede de Roo Zee sijnde oock een copie naer Francois Franke met een swarte lijst f 24:--:--
Titlede Roo Zee
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Value24 |t gulden
Montias2 Record#16321
.............................................................


Inv#.Lot506.0014
Lot0014
ArtistWET, JACOB WILLEMSZ. DE
Entryeen dito [stuck schilderij] sijnde de besnijdenisse Christi gedaen bij Jacob de Wit met een swarte lijst f 20:--:--
Titlede besnijdenisse Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value20 |t gulden
Montias2 Record#16323
.............................................................


Inv#.Lot506.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen achtkante borretge van een scheepge dat gestrant is, sijnde met een swarte lijst f 12:--:--
Titleeen scheepge dat gestrant is
Number24
SubjectBEACH SCENE
Typepainting
Formatoctagonal
Value12 |t gulden
Montias2 Record#16322
.............................................................


Inv#.Lot506.0016
Lot0016
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entryeen lantschap schilderij gedaen bij Roelant Savrij met swarte list f 100:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value100 |t gulden
Montias2 Record#16324
.............................................................


Inv#.Lot506.0017
Lot0017
ArtistFRANCKEN, FRANS (II)
Entryeen stuck schilderij gedaen bij Francois Francken met een swarte lijst f 100:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Value100 |t gulden
Montias2 Record#16325
.............................................................


Inv#.Lot506.0018
Lot0018
ArtistLASTMAN, PIETER
Entryeen dito [stuck schilderij] van Paulus bekeringh gedaen bij Lasman mede met een swarte lijst f 150:--:--
TitlePaulus bekeringh
Number1
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value150 |t gulden
Montias2 Record#16326
.............................................................


Inv#.Lot506.0019
Lot0019
ArtistCUYPER, HENDRICK
Entryeen dito lantschapge gedaen bij Kuijper met een swarte lijst f 84:--:--
Titlelantschapge
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value84 |t gulden
Montias2 Record#16327
.............................................................


Inv#.Lot506.0020
Lot0020
ArtistPOORTER, WILLEM DE
Entryeen [crossed out: langwerpich] lantschap schilderie zijnde de Emaus gedaen bij Willem de Poorter met een swarte lijst f 100:--:--
Titlelantschap zijnde de Emaus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value100.0 |t gulden
Montias2 Record#16328
.............................................................


Inv#.Lot506.0021
Lot0021
ArtistMOLIJN, PIETER DE
Entryeen dito daerse victorij branden gedaen bij Pieter de Molijn met een swarte lijst f 60:--:--
Titledaerse victorij branden
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Value60 |t gulden
Montias2 Record#16329
.............................................................


Inv#.Lot506.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen achtkante schilderij bortge sijnde een lantschap met een swarte lijst f 10:--:--
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Value10 |t gulden
Montias2 Record#16330
.............................................................


Inv#.Lot506.0023
Lot0023
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entryeen stuck schilderij van een kacketoe gedaen bij Roelant Savrij met een swarte lijst f 30:--:--
Titlekacketoe
Number34
SubjectANIMALS
Typepainting
Value30 |t gulden
ProvenanceProbably identical with the painting of an Indische Raven by Savery in the earlier inventory (R 16331).
Montias2 Record#16331
.............................................................


Inv#.Lot506.0024
Lot0024
ArtistCOLYN, DAVID
Entryeen dito [stuck schilderij] daer de Marias aen het graff Christi comen, gedaen bij Colijn met een swarte lijst f 18:--:--
Titledaer de Marias aen het graff Christi comen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value18 |t gulden
Montias2 Record#16332
.............................................................


Inv#.Lot506.0025
Lot0025
ArtistCOLYN, DAVID
Entryeen dito [stuck schilderij] daer Maria int hoffge comt mede gedaen bij Colijn mede met een swarte lijst f 12:--:--
TitleMaria int hoffge
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Value12 |t gulden
Montias2 Record#16333
.............................................................


Inv#.Lot506.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck schilderij van Maria hemelvaert op een kopere plaet met een swarte lijst f 10:--:--
TitleMaria hemelvaert
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting on a copper plate
Value10 |t gulden
Montias2 Record#16334
.............................................................


Inv#.Lot506.0027
Lot0027
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van Jan de Koockel met een vergulde lijst f 24:--:--
Titleconterfeijtsel van Jan de Koockel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value24 |t gulden
Montias2 Record#16335
.............................................................


Inv#.Lot506.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [conterfeijtsel] sijnde de conterfeijtsel van de huisvrou van de selve Jan de Kokel mede met een vergulde lijst f 24:--:--
Titleconterfeijtsel van de huijsvrou van Jan de Kokel
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Value24 |t gulden
Montias2 Record#16336
.............................................................


Inv#.Lot506.0029
Lot0029
ArtistGREBBER, PIETER FRANSZ. DE
Entryeen conterfeijtseltge sijnde een cleijn meijsge met een schaep gedaen bij Grebber met een swarte lijst f 42:--:--
Titleeen cleijn meijsge met een schaep
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
Value42 |t gulden
Montias2 Record#16337
.............................................................


Inv#.Lot506.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print schilderij sijnde de opheffinge van het cruijs met een swarte lijst f 8:--:--
Titlede opheffinge van het cruijs
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint (illuminated ?)
Value8 |t gulden
Montias2 Record#16338
.............................................................


Inv#.Lot506.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [print schilderij] sinde een cruijsdrager f 4:--:--
Titlecruijsdrager
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint (illuminated)
Value4 |t gulden
Montias2 Record#16339
.............................................................


Inv#.Lot506.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [print schilderij] de bespottinge Christi f 3:--:--
Titlede bespottinge Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint (illuminated ?)
Value3 |t gulden
Montias2 Record#16340
.............................................................


Inv#.Lot506.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [print schilderij] daer Christus aent cruijs hanght f 2:10:--
Titledaer Christus aent cruijs hanght
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint (illuminated ?)
Value2.5 |t gulden
Montias2 Record#16341
.............................................................


Inv#.Lot506.0034
Lot0034
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [print schilderij] sijnde de affdoeninge vant cruijs Christi f 3:--:--
Titlede affdoeninge vant cruijs Christi
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint (illuminated ?)
Value3 |t gulden
Montias2 Record#16342
.............................................................


Inv#.Lot506.0035
Lot0035
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [print schilderij] sijnde de drie coningen f 2:10:--
Titlede drie coningen
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typeprint (illuminated ?)
Value3 |t gulden
Montias2 Record#16343
.............................................................


Inv#.Lot506.0036
Lot0036[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie cleijn schilderytgens sijnde scheepgens f 4:10:--
Titlescheepgens
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#16344
.............................................................


Inv#.Lot506.0036
Lot0036[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie cleijn schilderytgens sijnde scheepgens f 4:10
Titlescheepgens
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#16345
.............................................................


Inv#.Lot506.0036
Lot0036[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie cleijn schilderytgens sijnde scheepgens f 4:10:--
Titlescheepgens
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Value1.5 |t gulden
Montias2 Record#16346
.............................................................


Inv#.Lot506.0037
Lot0037[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albasterde borretges met vergulde lijsten tsamen f 2:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on alabaster
Value1 |t gulden
Montias2 Record#16347
.............................................................


Inv#.Lot506.0037
Lot0037[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albasterde borretges met vergulde lijsten tsamen f 2:--:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on alabaster
Value1 |t gulden
Montias2 Record#16348
.............................................................


Inv#.Lot506.0038
Lot0038[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen alabasterde St. Joris te paert met noch een albasterde mannetje ende vroutje op de voet staende f. 12:--:--
TitleSt. Joris
Number1
SubjectRELIGION
Typealabaster statue
Value12.0 |t gulden
Buyer NotesThis and the next lot are introduced out of the sequence. They were recorded at the very beginning of the inventory.
Montias2 Record#43313
.............................................................


Inv#.Lot506.0038
Lot0038[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen alabasterde St. Joris te paert met noch een albasterde mannetje ende vroutje op de voet staende f. 12:--:--
Titlemannetje ende vroutje op de voet staende
Title ModifierIs this a couple or two free standing statues ?
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typealabaster statue
Value6.0 |t gulden
Buyer NotesThis and the next lot are introduced out of the sequence. They were recorded at the very beginning of the inventory.
Montias2 Record#43315
.............................................................


Inv#.Lot506.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijne gebrocken albasterde beeltje f. -:12:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
Value0.75 |t gulden
Buyer NotesThis lot was introduced out of the sequence. It was recorded at the very beginning of the inventory.
Montias2 Record#43316
.............................................................


Inv#.Lot506.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert met rollen vande werelt f 2:--:--
Titlede werelt
Number78
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typemap
Value2.0 |t gulden
Pre Lot HeaderVolcht hetgene Aeltgen Claes ende Neeltgen Jacobs met haer beide hebben gepriseert
Buyer NotesAlso out of sequence; follows the preceding lot but precedes the paintings.
Montias2 Record#43928
.............................................................


Inv#.Lot506.0041
Lot0041[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen alabasterde St. Joris te paert met nogh een albasterde mannetje en vroutge op een voet staende tsamen f 12:--:--
TitleSt. Joris
Number1
SubjectRELIGION
Typealabaster statue
Value6.0 |t gulden
Pre Lot HeaderHet gene bij de drie schatsers tesamen is gepriseert te weten:
Buyer NotesOut of sequence; Lots 0041 and 0042 occur at the beginning of the inventory.
Montias2 Record#44217
.............................................................


Inv#.Lot506.0041
Lot0041[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen alabasterde St. Joris te paert met nogh een albasterde mannetje en vroutge op een voet staende tsamen f 12:--:--
Titlemannetje en vroutge
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typealabaster statue
Value6.0 |t gulden
Buyer NotesSee preceding record.
Montias2 Record#44218
.............................................................


Inv#.Lot506.0042
Lot0042
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijne gebroocken albasterde beeltge f -:15:--
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster statue
Value0.75 |t gulden
Buyer NotesSee R 44217.
Montias2 Record#44219
.............................................................


Inv#.Lot506.0043
Lot0043
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caerte van Italien ende de Noort Caep met een ebbehoute lijst
TitleItalien ende de Noort Caep
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Buyer NotesOut of sequence.
Montias2 Record#16349
.............................................................