The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Joppen, Lucretia (1657/07/31)]

Inv#.Lot514.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye met ebben lijst waerin geschildert staet een silver becker ende ander goet
Titleeen silver becker ende ander goet
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#4725
.............................................................


Inv#.Lot514.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye sijnde een lantschap met eenige beelden met een ebben lijst
Titlelantschap met eenige beelden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#4724
.............................................................


Inv#.Lot514.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderye] met ebben lijst sijnde een kasteel met schuytie
Titleeen kasteel met schuytie
Number13
SubjectPALACE, CASTLE, PLEASURE HOUSE
Typepainting
Montias2 Record#4723
.............................................................


Inv#.Lot514.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap met ebbe lijst daerin staen eenige nackte beelden
Titlelantschap daerin staen eenige beelden
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#4722
.............................................................


Inv#.Lot514.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye met swarte slechte lijst daer in een tafel, fruyt en 2 kinderen
Titleeen tafel, fruyt en 2 kinderen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#4721
.............................................................


Inv#.Lot514.0006
Lot0006
ArtistMOLENAER, JAN MIENSE
Entryeen groot stuck van Molenaer met ebbe lijst sijnde beeldenisse met een kat en hont
Titlebeeldenisse met een kat en hont
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#4719
.............................................................


Inv#.Lot514.0007
Lot0007
ArtistMOLENAER, JAN MIENSE
Entryde vijff sinnen mede van Molenaer gedaen oock met ebbe lijst
Titlede vijff sinnen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#4718
.............................................................


Inv#.Lot514.0008
Lot0008[a]
ArtistVELDE, WILLEM VAN DE (I)
Entrydry groote tekeningen van Willem van de Velde met swart ebben lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
Montias2 Record#4717
.............................................................


Inv#.Lot514.0008
Lot0008[b]
ArtistVELDE, WILLEM VAN DE (I)
Entrydry groote tekeningen van Willem van de Velde met swart ebben lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
Montias2 Record#4716
.............................................................


Inv#.Lot514.0008
Lot0008[c]
ArtistVELDE, WILLEM VAN DE (I)
Entrydry groote tekeningen van Willem van de Velde met swart ebben lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typedrawing
Montias2 Record#4715
.............................................................


Inv#.Lot514.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye met ebben lijst sijnde een boerengesangh
Titleboerengesangh
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#4714
.............................................................


Inv#.Lot514.001
Lot0010[a]
Artist[JOCHIM VAN BADEN, UNIDENTIFIED]
Entrytwee achtcante stucken van Jochim van Bade met ebben lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#4713
.............................................................


Inv#.Lot514.001
Lot0010[b]
Artist[JOCHIM VAN BADEN, UNIDENTIFIED]
Entrytwee achtcante stucken van Jochim van Bade met ebben lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#4712
.............................................................


Inv#.Lot514.0011
Lot0011
Artist[JAN PETTASZ., UNIDENTIFIED]
Entryeen schilderye met ebben lijst synde een kermis van Jan Pettasz.
Titlekermis
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#4711
.............................................................


Inv#.Lot514.0012
Lot0012
ArtistVERBEECK, PIETER CORNELISZ.
Entryeen getekent paertje van Verbeeck met ebbe lijst
Titlepaertje
Number34
SubjectANIMALS
Typedrawing
Montias2 Record#4710
.............................................................


Inv#.Lot514.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap van zij genaeijt met een ebbe lijst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typeembroiderey or needle work
Montias2 Record#4709
.............................................................


Inv#.Lot514.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwen tronij met slecht swarte lijst
Titlevrouwen tronij
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#4708
.............................................................


Inv#.Lot514.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [vrouwen tronij] met een ebbe lijst
Titlevrouwen tronij
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#4707
.............................................................


Inv#.Lot514.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen man zittende op een stoel met een dootshoofd op een tafel met ebben lijst
Titleeen man zittende op een stoel met een dootshoofd op een tafel
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
Montias2 Record#16711
.............................................................


Inv#.Lot514.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe schilderijtgens sijnde twee brootgens, een haringh, twee romers en ander goet met ebben lijst
Titletwee brootgens, een harings, twee romers en ander goet
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#16712
.............................................................


Inv#.Lot514.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe schilderijtgens sijnde twee brootgens, een haringh, twee romers en ander goet met ebben lijst
Titletwee brootgens, een harings, twee romers en ander goet
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#16713
.............................................................


Inv#.Lot514.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschappen met ebben lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#16714
.............................................................


Inv#.Lot514.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee lantschappen met ebben lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#16715
.............................................................


Inv#.Lot514.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee predicanten met ebben lijsten
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting or print
Montias2 Record#16716
.............................................................


Inv#.Lot514.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee predicanten met ebben lijsten
Titlepredicant
Number65
SubjectPORTRAITS -- RELIGIOUS
Typepainting or print
Montias2 Record#16717
.............................................................


Inv#.Lot514.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen printgen met ebben lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
Montias2 Record#16718
.............................................................


Inv#.Lot514.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen blompotgen met slecht lijst
Titleblompotgen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#16719
.............................................................


Inv#.Lot514.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bloempot met een ebben lijst
Titlebloempot
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
Montias2 Record#16720
.............................................................


Inv#.Lot514.0023
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie bortgens met slechte lijsgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#16721
.............................................................


Inv#.Lot514.0023
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie bortgens met slechte lijsgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#16722
.............................................................


Inv#.Lot514.0023
Lot0023[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie bortgens met slechte lijsgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#16723
.............................................................


Inv#.Lot514.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye met ebben lijst synde een besje
Titleeen besje
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
Montias2 Record#16724
.............................................................


Inv#.Lot514.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen grote schilderye met ebben lijst daerin allerleye beeldt
Titleallerleye beeldt
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#16725
.............................................................