The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Oom, Jan Claesz. (de Jonge) (1650/07/09)]

Inv#.Lot526.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van een mooij weer met een vergulde lijst
Titleeen mooij weer
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn 't sijlcamertge
Pre Lot HeaderIn 't sijlcamertge
Montias2 Record#17428
.............................................................


Inv#.Lot526.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen dito [schilderij] zijnde een onweertge mede met een vergulden lijst
Titleonwertge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomIn 't sijlcamertge
Montias2 Record#17429
.............................................................


Inv#.Lot526.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij daer de marckt van de Haech uijtgebeelt staet met een vergulde lijst
Titlede marckt van de Haech
Number42
SubjectMARKET SCENE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys
Montias2 Record#17430
.............................................................


Inv#.Lot526.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij daer onse lieve vrouwen kerck in Antwerpen uijtgebeelt staet met een vergulde lijst
Titleonse lieve vrouwen kerck in Antwerp
Number110
SubjectCHURCH, TEMPLE, CLOISTER
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17431
.............................................................


Inv#.Lot526.0005
Lot0005[a]
ArtistTENGNAGEL, JAN
Entrytwee lantschapjes gedaen bij Tengnagel mede met vergulde lijsten
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17432
.............................................................


Inv#.Lot526.0005
Lot0005[b]
ArtistTENGNAGEL, JAN
Entrytwee lantschapjes gedaen bij Tengnagel mede met vergulde lijsten
Titlelantschapje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17433
.............................................................


Inv#.Lot526.0006
Lot0006
ArtistCORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS
Entryeen schilderij sijnde een tronie geden bij Mr. Cornelis van Haarlem mede met een vergulde lijst
Titleeen tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17434
.............................................................


Inv#.Lot526.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [crossed out: cleijn stuckje] schilderijtge zijnde een caijsniertje met een ebben lijst
Titleeen caijsniertje
Title Modifierprobably een kaijsnijdertje
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17435
.............................................................


Inv#.Lot526.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schilderijtge zijnde de brant van Troijen met een ebbenhoute lijst
Titlede brant van Troijen
Number81
SubjectGREEK, ROMAN, OTHER SAGAS
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17436
.............................................................


Inv#.Lot526.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schilderijtge zijnde een freuijtagie met met een ebbenhoute lijst
Titlefreuijtagie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17437
.............................................................


Inv#.Lot526.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Rebecca met een vergulde lijst
TitleRebecca
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17438
.............................................................


Inv#.Lot526.0011
Lot0011
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen out schilderij met een swarte geverffde lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn 't voorhuys
Montias2 Record#17439
.............................................................


Inv#.Lot526.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij voor de schoorsteen daerinne twee philosophen in uijtgebeelt staen met een swarte geverffde lijst
Titletwee philosophen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de binnecamer
Pre Lot HeaderIn de binnecamer
Montias2 Record#17440
.............................................................


Inv#.Lot526.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de vier Evangelisten met een vergulde lijst
Titlede vier Evangelisten
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de koocken
Pre Lot HeaderIn de koocken
Montias2 Record#17441
.............................................................


Inv#.Lot526.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderij mede met een vergulde lijst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de koocken
Montias2 Record#17442
.............................................................


Inv#.Lot526.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van onse lieven vrouw met een vergulde lijst
Titleonse lieve vrouw
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderIn de beste camer
Montias2 Record#17443
.............................................................


Inv#.Lot526.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderij voorde schoorsteen met met een vergulde lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#17444
.............................................................


Inv#.Lot526.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen sijnde evangelisten met vergulde lijsten
Titleevangelist
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#17445
.............................................................


Inv#.Lot526.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen sijnde evangelisten met vergulde lijsten
Titleevangelist
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#17446
.............................................................


Inv#.Lot526.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een schilderij van St. Pieter mede met een vergulde lijst
TitleSt. Pieter
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#17447
.............................................................


Inv#.Lot526.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderij mede met een vergulde lijst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#17448
.............................................................


Inv#.Lot526.002
Lot0020[a]
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entrynoch twee lantschap schilderijen gedaen bij Roelant Savrij met ebbenhoute lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#17449
.............................................................


Inv#.Lot526.002
Lot0020[b]
ArtistSAVERY, ROELANDT
Entrynoch twee lantschap schilderijen gedaen bij Roelant Savrij met ebbenhoute lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#17450
.............................................................


Inv#.Lot526.0021
Lot0021
ArtistHOOCH, CAREL CORNELISZ. DE
Entryeen schilderij daer de supulture van Senica in uijtgebeelt staet mede met een ebbenhout lijst, gedaen bij Carel de Hooch
Titlede supulture van Senica
Number98
SubjectCLASSICAL HISTORY
Typepainting
RoomIn de beste camer
Buyer NotesThe words gedaen bij de Carel de Hooch were added in a smaller hand, possibly by another scribe
Montias2 Record#17451
.............................................................


Inv#.Lot526.0022
Lot0022[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels 't eene van Floris Koeck ende 't ander van zijn vrouw zal.
Titleconterfeijtsel van Floris Koeck
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Pre Lot HeaderOp de achtercamer
Montias2 Record#17452
.............................................................


Inv#.Lot526.0022
Lot0022[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels 't eene van Floris Koeck ende 't ander van zijn vrouw zal.
Titleconterfeijtsel van Floris Koecks vrouw
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#17453
.............................................................


Inv#.Lot526.0023
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie albasterde borretges voorde schoorsteen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt cleijn achtercamertge
Pre Lot HeaderInt clein achtercamertge
Montias2 Record#17483
.............................................................


Inv#.Lot526.0023
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie albasterde borretges voorde schoorsteen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt cleijn achtercamertge
Montias2 Record#17484
.............................................................


Inv#.Lot526.0023
Lot0023[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie albasterde borretges voorde schoorsteen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomInt cleijn achtercamertge
Montias2 Record#17485
.............................................................


Inv#.Lot526.0024
Lot0024[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderije borretges met eecke lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt cleijn achtercamertge
Montias2 Record#17486
.............................................................


Inv#.Lot526.0024
Lot0024[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderije borretges met eecke lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt cleijn achtercamertge
Montias2 Record#17487
.............................................................


Inv#.Lot526.0025
Lot0025
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtje sijnde een seetge met een vergulde lijst
Titleseetge
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#17454
.............................................................


Inv#.Lot526.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen conterfeijtsel van den overleden met een vergulde lijst
Titleconterfeijtsel van den overleden met een vergulde lijst
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp het cantoor
Pre Lot HeaderOp het cantoor
Montias2 Record#17455
.............................................................


Inv#.Lot526.0027
Lot0027[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albasterde borretgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomOp de ? camer
Pre Lot HeaderOp de ? camer
Montias2 Record#17456
.............................................................


Inv#.Lot526.0027
Lot0027[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee albasterde borretgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting on or carving of alabaster
RoomOp de ? camer
Montias2 Record#17464
.............................................................


Inv#.Lot526.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen print
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de ? camer
Montias2 Record#17457
.............................................................


Inv#.Lot526.0029
Lot0029[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijn schilderijtges met ebbe lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp het beneden camertge
Pre Lot HeaderOp het beneden camertge
Montias2 Record#17460
.............................................................


Inv#.Lot526.0029
Lot0029[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijn schilderijtges met ebbe lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp het beneden camertge
Montias2 Record#17461
.............................................................


Inv#.Lot526.003
Lot0030[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderien wat grooter met ebbenhouten lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp het beneden camertge
Montias2 Record#17462
.............................................................


Inv#.Lot526.003
Lot0030[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie schilderien wat grooter met ebbenhouten lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp het beneden camertge
Montias2 Record#17463
.............................................................


Inv#.Lot526.0031
Lot0031[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee vergulde leeutgens met wapens
Titleleeutgen
Number34
SubjectANIMALS
Typedecorated coat-of-arms
RoomIn de beste camer
Pre Lot HeaderLinwaet ende ander imboel op de hoofstede berustende. In de beste camer
Buyer NotesFrom this point on, the goods recorded were found in Oom's hoofstede
Montias2 Record#17458
.............................................................


Inv#.Lot526.0031
Lot0031[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee vergulde leeutgens met wapens
Titleleeutgen
Number34
SubjectANIMALS
Typedecorated coat-of-arms
RoomIn de beste camer
Montias2 Record#17459
.............................................................


Inv#.Lot526.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij voor den schoorsteen met een vergulde lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#17465
.............................................................


Inv#.Lot526.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij met de pen gedaen met een ebbenhoute lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawin
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#17466
.............................................................


Inv#.Lot526.0034
Lot0034[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie schilderijen mede met ebbenhoute lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#17467
.............................................................


Inv#.Lot526.0034
Lot0034[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie schilderijen mede met ebbenhoute lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#17468
.............................................................


Inv#.Lot526.0034
Lot0034[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie schilderijen mede met ebbenhoute lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#17469
.............................................................


Inv#.Lot526.0035
Lot0035[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen met vergulden lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#17470
.............................................................


Inv#.Lot526.0035
Lot0035[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijen met vergulden lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#17471
.............................................................


Inv#.Lot526.0036
Lot0036[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie tronien met vergulde lijsten
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#17472
.............................................................


Inv#.Lot526.0036
Lot0036[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie tronien met vergulde lijsten
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#17473
.............................................................


Inv#.Lot526.0036
Lot0036[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch drie tronien met vergulde lijsten
Titletronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#17474
.............................................................


Inv#.Lot526.0037
Lot0037[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee caertges van de [..?..] met ebbenhout lijsten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn 't voorhuys
Pre Lot HeaderIn 't voorhuys
Montias2 Record#17475
.............................................................


Inv#.Lot526.0037
Lot0037[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee caertges van de [..?..] met ebbenhout lijsten
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#17476
.............................................................


Inv#.Lot526.0038
Lot0038
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot schilderij met een vergulde lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#17477
.............................................................


Inv#.Lot526.0039
Lot0039
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn bestevaertje
Titlebestevaertje
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuys
Montias2 Record#17478
.............................................................


Inv#.Lot526.0040
Lot0040
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 schilderij met een vergulde lijst
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de keucken
Pre Lot HeaderIn de keucken
Montias2 Record#17479
.............................................................


Inv#.Lot526.0041
Lot0041[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 3 schilderijen mede met vergulden lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de keucken
Montias2 Record#17480
.............................................................


Inv#.Lot526.0041
Lot0041[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 3 schilderijen mede met vergulden lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de keucken
Montias2 Record#17481
.............................................................


Inv#.Lot526.0041
Lot0041[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch 3 schilderijen mede met vergulden lijsten
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomIn de keucken
Montias2 Record#17482
.............................................................