The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Willems, Hendrickien (1615/04/29)]

Inv#.Lot548.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderyen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Pre Lot HeaderHier volcht de huysraet ende meuble goederen Hendrickien Willems behoort hebbende ende die de voors. Neeltien Elberts bij testament van har moeder sijn gelegateert
Montias2 Record#18360
.............................................................


Inv#.Lot548.0002
Lot0002[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee groote ende drye cleyne lantschappen met lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#18361
.............................................................


Inv#.Lot548.0002
Lot0002[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee groote ende drye cleyne lantschappen met lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#18362
.............................................................


Inv#.Lot548.0002
Lot0002[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee groote ende drye cleyne lantschappen met lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#18363
.............................................................


Inv#.Lot548.0002
Lot0002[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee groote ende drye cleyne lantschappen met lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#18364
.............................................................


Inv#.Lot548.0002
Lot0002[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee groote ende drye cleyne lantschappen met lijsten
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#18365
.............................................................


Inv#.Lot548.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een lantschap sonder lijst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#18366
.............................................................


Inv#.Lot548.0004
Lot0004[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeytsels van twee doode kinderkens
Titledood kinderken
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
Montias2 Record#18367
.............................................................


Inv#.Lot548.0004
Lot0004[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeytsels van twee doode kinderkens
Titledood kinderken
Number32
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
Montias2 Record#18368
.............................................................


Inv#.Lot548.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van de voorsichticheyt
Titlede voorsichticheyt
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
Montias2 Record#18369
.............................................................


Inv#.Lot548.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Johannes den Dooper
TitleJohannes den Dooper
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#18370
.............................................................


Inv#.Lot548.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Actenum Indiaen
TitleActenum Indiaen
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#18371
.............................................................


Inv#.Lot548.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van twee tronien
Titletwee tronien
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#18372
.............................................................


Inv#.Lot548.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschreven thien geboden
Titlethien geboden
Number672
SubjectCalligraphy
Typecalligraphy
Montias2 Record#18373
.............................................................


Inv#.Lot548.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen oude kaert
Title[untitled]
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#18374
.............................................................


Inv#.Lot548.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van 't dochterkens vader ende moeder
Title't dochterkens vader
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#18375
.............................................................


Inv#.Lot548.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee contrefeijtsels van 't dochterkens vader ende moeder
Title't dochterkens moeder
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#18376
.............................................................


Inv#.Lot548.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een conterfeijtsel van 't dochterken
Titleconterfeijtsel van 't dochterken
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#18377
.............................................................


Inv#.Lot548.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee affgemaelde schepen in schilderij
Titletwee schepen
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
Montias2 Record#18378
.............................................................


Inv#.Lot548.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een Engelsche trony
Titleeen Engelsche trony
Number31
SubjectFACE
Typepainting
Montias2 Record#18379
.............................................................


Inv#.Lot548.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de somer
Titlede somer
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Pre Lot HeaderHiernae volgen de goederen vanden Imboel Claes Pietersz. behoorende
Montias2 Record#18380
.............................................................


Inv#.Lot548.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de winter
Titlede winter
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#18381
.............................................................


Inv#.Lot548.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van beijde de soonen
Titleconterfeijtsel van de soon
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#18382
.............................................................


Inv#.Lot548.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee conterfeijtsels van beijde de soonen
Titleconterfeijtsel van de soon
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#18383
.............................................................


Inv#.Lot548.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van de predicatie Johannis
Titlede predicatie Johannis
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#18384
.............................................................


Inv#.Lot548.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschappien van Piramus en Tisbe
Titlelantschappien van Piramus en Tisbe
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
Montias2 Record#18385
.............................................................


Inv#.Lot548.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen geschreven thien geboden in een vergulde lijst
Titlethien geboden
Number672
SubjectCalligraphy
Typecalligraphy
Montias2 Record#18386
.............................................................


Inv#.Lot548.0021
Lot0021
ArtistAERTSEN, PIETER (LANGE PIER)
Entryeen stuck schildery van Lange Pier gedaen van Marya ende Maerta
TitleMarya ende Maerta
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
Montias2 Record#18387
.............................................................


Inv#.Lot548.0022
Lot0022
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van een lantschappien
Titlelantschappien
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
Montias2 Record#18388
.............................................................


Inv#.Lot548.0023
Lot0023
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schildery van Loth
TitleLoth
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
Buyer NotesAfter the listing of Claes Pietersz.'s possessions there follows de goederen die staende huwelijck aengekoft sijn. However, there were no works of art among them.
Montias2 Record#18389
.............................................................