The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Sweers, Jan (1662/01/17)]

Inv#.Lot559.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van een mans persoon sijnde de vaeder van Sweers
Titlecontrefeijtsel van een mans persoon sijnde de vaeder van Sweers
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#42176
.............................................................


Inv#.Lot559.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije sijnde de gevanckenis van Petrus
Titlede gevanckenis van Petrus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42177
.............................................................


Inv#.Lot559.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van de gemelte Sweers
Titlecontrefeijtsel van de gemelte Sweers
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42178
.............................................................


Inv#.Lot559.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije sijnde een stilweertie
Titlestilweertie
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42179
.............................................................


Inv#.Lot559.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daerin twee naeckte persoonasien, de lijst swart en vergult
Titletwee naeckte persoonasie
Number311
SubjectNAKED PERSONS
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42180
.............................................................


Inv#.Lot559.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen blompottie in een swarte lijst
Titleblompottie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42181
.............................................................


Inv#.Lot559.0007
Lot0007[a]
ArtistVELDE, ADRIAEN VAN DE
Entrytwee teeckeninge sijnde tronien gedaen door van de Velde
Titletronie(n)
Number31
SubjectFACE
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42182
.............................................................


Inv#.Lot559.0007
Lot0007[b]
ArtistVELDE, ADRIAEN VAN DE
Entrytwee teeckeninge sijnde tronien gedaen door van de Velde
Titletronie(n)
Number31
SubjectFACE
Typedrawing
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42183
.............................................................


Inv#.Lot559.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn schilderijtie sijnde een vrouwe tronien
Titletronien
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42184
.............................................................


Inv#.Lot559.0009
Lot0009[a]
ArtistVENNE, ADRIAEN PIETERSZ. VAN DE
Entrytwee schilderijties sijnde graeuwties geintituleert 't een weelde ende ellende, 't ander ellende soeckt de doot, gedaen door van de Venne
Titleweelde ende ellende
Number5
SubjectALLEGORY
Typegrisaille
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42185
.............................................................


Inv#.Lot559.0009
Lot0009[b]
ArtistVENNE, ADRIAEN PIETERSZ. VAN DE
Entrytwee schilderijties sijnde graeuwties geintituleert 't een weelde ende ellende, 't ander ellende soeckt de doot, gedaen door van de Venne
Titleellende soeckt de doot
Number5
SubjectALLEGORY
Typegrisaille
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42186
.............................................................


Inv#.Lot559.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie in een swarte lijst sijnde opweckinge [crossed out: standinge] van Lasarus
Titleopweckinge van Lasarus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42187
.............................................................


Inv#.Lot559.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijties sijnde antique geselschappies
Titleantique geselschappie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42188
.............................................................


Inv#.Lot559.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee schilderijties sijnde antique geselschappies
Titleantique geselschappie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42190
.............................................................


Inv#.Lot559.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie daerin een lachendt persoon, speelende op een citer
Titlelachendt persoon, speelende op een citer
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#42191
.............................................................


Inv#.Lot559.0013
Lot0013
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen see landt kaert in een swarte lijst
Titlesee landt
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomIn de gangh
Pre Lot HeaderIn de gangh
Montias2 Record#42192
.............................................................


Inv#.Lot559.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slechte schilderijtie, daerin eenige persoonasien, hen generende met sijde wormen
Titlepersoonasien generende met sijde wormen
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de gangh
Buyer NotesThis painting of people occupied with silk worms may be related to Jan Sweers's trade.
Montias2 Record#42193
.............................................................


Inv#.Lot559.0015
Lot0015
ArtistVONCK, ELIAS
Entryeen schilerijtie daerin een swaen en vorder gevogelt, gedaen door Vonck in een ebben lijst
Titleswaen en vorder gevogelt
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Pre Lot HeaderIn de binnen camer
Montias2 Record#42194
.............................................................


Inv#.Lot559.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie daerin een oudt man, en een jonck vrouws ende mans persoon
Titleeen oudt man, en een jonck vrouws ende mans persoon
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Buyer NotesThis painting of people occupied with silk worms may be
Montias2 Record#42195
.............................................................


Inv#.Lot559.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpigh schilderije daerin een blompoth daer in een hoge blom
Titleeen blompth, daer in een hoge blom
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
FormatOblong
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#42196
.............................................................


Inv#.Lot559.0018
Lot0018[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [sic] cleijn schilderijtie sinde 't eene de brandt der helle, ende 't ander St. Antonis tentasie
Titlede brandt der helle
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#42197
.............................................................


Inv#.Lot559.0018
Lot0018[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen [sic] cleijn schilderijtie sinde 't eene de brandt der helle, ende 't ander St. Antonis tentasie
TitleSt. Antonis tentasie
Number1
SubjectRELIGION
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#42198
.............................................................


Inv#.Lot559.0019
Lot0019
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen teeckeningh [crossed out: schilderijtie] van een persoon op een sackpijp spelende
Titleeen persoon op een sackpijp spelende
Number3
SubjectGENRE
Typedrawing
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#42216
.............................................................


Inv#.Lot559.0020
Lot0020
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slegt contrefijtsel van een oudt mans tronie
Titlecontrefijtsel van een oudt mans tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomIn de binnen camer
Montias2 Record#42199
.............................................................


Inv#.Lot559.0021
Lot0021
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen slegt lantschap schilderijtie in een swarte lijst
Titlelantschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt portael
Pre Lot HeaderInt portael
Montias2 Record#42200
.............................................................


Inv#.Lot559.0022
Lot0022
ArtistLEEMANS, ANTHONY
Entryeen schilderijtie sijnde een waijtasch van Leemans
Titleeen waijtasch
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt portael
Montias2 Record#42201
.............................................................


Inv#.Lot559.0023
Lot0023[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee [crossed out: een] schilderijties van bancketties daer in mede een roemer, in een swarte list
Titlebanckettie daer in een roemer
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp 't saeltie
Pre Lot HeaderOp 't saeltie
Montias2 Record#42202
.............................................................


Inv#.Lot559.0023
Lot0023[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee [crossed out: een] schilderijties van bancketties daer in mede een roemer, in een swarte list
Titlebanckettie daer in een roemer
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp 't saeltie
Montias2 Record#42203
.............................................................


Inv#.Lot559.0024
Lot0024
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie sijnde een blompottie in een agtkante lijstie
Titleblompottie
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomOp 't saeltie
Montias2 Record#42204
.............................................................


Inv#.Lot559.0025
Lot0025
ArtistSTEENWIJCK, HENDRICK VAN (II)
Entryeen perspectieff van Steen gemaeckt in een ebben lijst
Titleperspectieff
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomOp 't saeltie
Montias2 Record#42205
.............................................................


Inv#.Lot559.0026
Lot0026
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lanckwerpig schilderijtie sijnde manschijntie
Titlemanschijntie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
FormatOblong
RoomOp 't saeltie
Montias2 Record#42206
.............................................................


Inv#.Lot559.0027
Lot0027[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderijties, van weijnigh waerde
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't saeltie
Montias2 Record#42208
.............................................................


Inv#.Lot559.0027
Lot0027[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee cleijne schilderijties, van weijnigh waerde
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp 't saeltie
Montias2 Record#42209
.............................................................


Inv#.Lot559.0028
Lot0028
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderije daer in een persoon met een schildt
Titleeen persoon met een schildt
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomOp de bove camer
Pre Lot HeaderOp de bove camer
Montias2 Record#42210
.............................................................


Inv#.Lot559.0029
Lot0029
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefijtsel van een kindt
Titlecontrefijtsel van een kindt
Number62
SubjectCHILD OR CHILDREN
Typepainting
RoomOp de bove camer
Montias2 Record#42211
.............................................................


Inv#.Lot559.0030
Lot0030
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderijtie daer in twee monicken presentereende een papier aen een persoon op een paert
Titletweee monicken presentereende een papier aen een persoon op een paert
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de bove camer
Montias2 Record#42212
.............................................................


Inv#.Lot559.0031
Lot0031
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefijtsel van een lachende tronie
Titlecontrefijtsel van een lachende tronie
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de bove camer
Montias2 Record#42213
.............................................................


Inv#.Lot559.0032
Lot0032
Artist[ANONYMOUS]
Entryschilderijen uijtwijsende op wat wijse de sijde gewonnen wert
Titleop wat wijse de sijde gewonnen wert
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de bove camer
Buyer NotesThis painting of the production of silk is probably related to Jan Sweers's occupation.
Montias2 Record#42214
.............................................................


Inv#.Lot559.0033
Lot0033
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wapen bortien
Title[untitled]
Number17
SubjectWAPEN, COAT-OF-ARMS
Typepainting
RoomOp de bove camer
Montias2 Record#42215
.............................................................