The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Pelt, Emanuel (1643/11/09)]

Inv#.Lot958.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entry1 print schilderytgen van de stadt van Jerusalem
Titlede stadt van Jerusalem
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typeprint
Montias2 Record#31928
.............................................................


Inv#.Lot958.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen caert van Hollandt
TitleHollandt
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
Montias2 Record#37457
.............................................................


Inv#.Lot958.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryhet conterfeytsel van Franchoijs Lodewijcx jonck sijnde gedaen
Titleconterfeytsel van Franchoijs Lodewijcx jonck sijnde
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
Montias2 Record#37458
.............................................................


Inv#.Lot958.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderye van herder ende herderinne
Titleherder ende herderinne
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Pre Lot HeaderOp de beste camer
Montias2 Record#37459
.............................................................


Inv#.Lot958.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen lantschap schilderye met de historie van Jacob ende Esauw
Titlelantschap met de historie van Jacob ende Esauw
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37460
.............................................................


Inv#.Lot958.0006
Lot0006[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrije slechte conterfeytsels
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37461
.............................................................


Inv#.Lot958.0006
Lot0006[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrije slechte conterfeytsels
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37462
.............................................................


Inv#.Lot958.0006
Lot0006[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrije slechte conterfeytsels
Titleconterfeytsel
Number62
SubjectPORTRAITS -- UNKNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37463
.............................................................


Inv#.Lot958.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen brandt schilderytien
Titlebrandt
Number28
SubjectFIRE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37464
.............................................................


Inv#.Lot958.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen wintertgen
Titlewintertgen
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37465
.............................................................


Inv#.Lot958.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderytgen van een bordeeltie
Titlebordeeltie
Number3
SubjectGENRE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37466
.............................................................


Inv#.Lot958.001
Lot0010[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier achtkante schilderytgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatoctagonal
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37469
.............................................................


Inv#.Lot958.001
Lot0010[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier achtkante schilderytgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatoctagonal
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37470
.............................................................


Inv#.Lot958.001
Lot0010[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier achtkante schilderytgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatoctagonal
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37471
.............................................................


Inv#.Lot958.001
Lot0010[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvier achtkante schilderytgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Formatoctagonal
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37472
.............................................................


Inv#.Lot958.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee zee schilderijen
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37467
.............................................................


Inv#.Lot958.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwee zee schilderijen
Titlezee
Number21
SubjectSHIPS, SEASCAPE
Typepainting
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37468
.............................................................


Inv#.Lot958.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuckien met de pen gedaen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepen drawing
RoomOp de beste camer
Montias2 Record#37473
.............................................................


Inv#.Lot958.0013
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Pre Lot HeaderDe voldgende meubelen sijn gevonden ten huyse van Emanuel Pelt staende op de Zingel op de hoeck van de Coninxstraet.
Montias2 Record#37474
.............................................................


Inv#.Lot958.0013
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#37475
.............................................................


Inv#.Lot958.0013
Lot0013[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#37476
.............................................................


Inv#.Lot958.0013
Lot0013[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entry4 schilderijen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
Montias2 Record#37477
.............................................................


Inv#.Lot958.0014
Lot0014
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groote schilderye van Shartoch Boosch
TitleShartoch Boosch
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Pre Lot HeaderInt voorhuijs
Montias2 Record#37478
.............................................................


Inv#.Lot958.0015
Lot0015[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee viercante schilderytiens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#37479
.............................................................


Inv#.Lot958.0015
Lot0015[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch twee viercante schilderytiens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomInt voorhuijs
Montias2 Record#37480
.............................................................


Inv#.Lot958.0016
Lot0016[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvyff schilderytiens synde de vyff sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomOp de boven camer
Pre Lot HeaderOp de boven camer
Montias2 Record#37481
.............................................................


Inv#.Lot958.0016
Lot0016[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvyff schilderytiens synde de vyff sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#37482
.............................................................


Inv#.Lot958.0016
Lot0016[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvyff schilderytiens synde de vyff sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#37483
.............................................................


Inv#.Lot958.0016
Lot0016[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvyff schilderytiens synde de vyff sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#37484
.............................................................


Inv#.Lot958.0016
Lot0016[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entryvyff schilderytiens synde de vyff sinnen
Titlesin
Number5
SubjectALLEGORY
Typepainting
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#37485
.............................................................


Inv#.Lot958.0017
Lot0017[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch ses personasie schilderyties
Titlepersonasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#37486
.............................................................


Inv#.Lot958.0017
Lot0017[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch ses personasie schilderyties
Titlepersonasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#37487
.............................................................


Inv#.Lot958.0017
Lot0017[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch ses personasie schilderyties
Titlepersonasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#37488
.............................................................


Inv#.Lot958.0017
Lot0017[d]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch ses personasie schilderyties
Titlepersonasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#37489
.............................................................


Inv#.Lot958.0017
Lot0017[e]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch ses personasie schilderyties
Titlepersonasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#37490
.............................................................


Inv#.Lot958.0017
Lot0017[f]
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch ses personasie schilderyties
Titlepersonasien
Number33
SubjectMAN, WOMAN, PERSONS
Typepainting
RoomOp de boven camer
Montias2 Record#37491
.............................................................


Inv#.Lot958.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen albast beedeken, dese seijt Catharina Roelants haer toe comen
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typealabaster carving or statue
RoomOp de boven voorcamer
Pre Lot HeaderOp de boven voorcamer
Montias2 Record#37492
.............................................................


Inv#.Lot958.0019
Lot0019[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleijn schilderytgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de boven voorcamer
Montias2 Record#37493
.............................................................


Inv#.Lot958.0019
Lot0019[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 cleijn schilderytgens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de boven voorcamer
Montias2 Record#37494
.............................................................


Inv#.Lot958.002
Lot0020[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 printen met rollekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de achtercamer
Pre Lot HeaderOp de achtercamer
Montias2 Record#37495
.............................................................


Inv#.Lot958.002
Lot0020[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 printen met rollekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typeprint
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#37496
.............................................................


Inv#.Lot958.0021
Lot0021[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 slecht bordekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#37497
.............................................................


Inv#.Lot958.0021
Lot0021[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entry2 slecht bordekens
Title[untitled]
Number99
SubjectUNKNOWN SUBJECT
Typepainting
RoomOp de achtercamer
Montias2 Record#37498
.............................................................