The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Inventory  [Belten, Pieter (de oude) (1626/11/26)]

Inv#.Lot980.0001
Lot0001
Artist[ANONYMOUS]
Entrytconterfeijtsel van Levina Caluwaert met haer twee kinderen
Titleconterfeijtsel van Levina Caluwaert met haer twee kinderen
Number63
SubjectPORTRAITS -- KNOWN PERSONS
Typepainting
RoomOp de Voorcamer
Pre Lot HeaderOp de Voorcamer
Montias2 Record#38003
.............................................................


Inv#.Lot980.0002
Lot0002
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij vande herders op de velden
Titlede herders op de velden
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomOp de Voorcamer
Montias2 Record#38002
.............................................................


Inv#.Lot980.0003
Lot0003
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen vrouwe tronije
Titlevrouwe tronije
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de Voorcamer
Montias2 Record#38001
.............................................................


Inv#.Lot980.0004
Lot0004
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij van Emaus
TitleEmaus
Number31
SubjectFACE
Typepainting
RoomOp de Voorcamer
Montias2 Record#38364
.............................................................


Inv#.Lot980.0005
Lot0005
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen kaertgen vande 17 provintien
Titlede 17 provintien
Number78
SubjectMAP, GLOBE, ATLAS
Typemap
RoomOp de camer boven de sael
Pre Lot HeaderOp de camer boven de sael
Montias2 Record#38365
.............................................................


Inv#.Lot980.0006
Lot0006
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen schilderij daer Petrus op de Seen tot Christum gaet
Titledaer Petrus op de See tot Christum gaet
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typepainting
RoomInt Voorhuijs
Pre Lot HeaderInt Voorhuijs
Montias2 Record#38366
.............................................................


Inv#.Lot980.0007
Lot0007
Artist[ANONYMOUS]
EntryPhilippus in hout gesneden
TitlePhilippus
Number73
SubjectNEW TESTAMENT
Typewooden statue
RoomInt Voorhuijs
Montias2 Record#38367
.............................................................


Inv#.Lot980.0008
Lot0008
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen bloemkorfgen
Titlebloemkorfgen
Number4
SubjectSTILL LIFE
Typepainting
RoomInt Voorhuijs
Montias2 Record#38368
.............................................................


Inv#.Lot980.0009
Lot0009
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen contrefeijtsel van Mauritius
Titlecontrefeijtsel van Mauritius
Number64
SubjectPORTRAITS -- POLITICAL
Typepainting
RoomInt Voorhuijs
Buyer NotesThis may be the painting that Pieter Belten de oude had bought at auction in 1625 for 5.0 f. (R 32468).
Montias2 Record#38369
.............................................................


Inv#.Lot980.0010
Lot0010
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen groot landschap ofte bosschagie
Titlelandschap ofte bosschagie
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt Voorhuijs
Montias2 Record#38370
.............................................................


Inv#.Lot980.0011
Lot0011[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe grote perspective schilderijen
Titleperspective
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomInt Voorhuijs
Montias2 Record#38371
.............................................................


Inv#.Lot980.0011
Lot0011[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrytwe grote perspective schilderijen
Titleperspective
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomInt Voorhuijs
Montias2 Record#38372
.............................................................


Inv#.Lot980.0012
Lot0012
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen cleijn perspectijfgen
Titleperspectijfgen
Number11
SubjectPERSPECTIVE, CHURCH
Typepainting
RoomInt Voorhuijs
Montias2 Record#38373
.............................................................


Inv#.Lot980.0013
Lot0013[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie landschappen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt Voorhuijs
Montias2 Record#38374
.............................................................


Inv#.Lot980.0013
Lot0013[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie landschappen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt Voorhuijs
Montias2 Record#38375
.............................................................


Inv#.Lot980.0013
Lot0013[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie landschappen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomInt Voorhuijs
Montias2 Record#38376
.............................................................


Inv#.Lot980.0014
Lot0014[a]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie groote stucken schilderij landschappen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Sael
Pre Lot HeaderIn de Sael
Montias2 Record#38377
.............................................................


Inv#.Lot980.0014
Lot0014[b]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie groote stucken schilderij landschappen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Sael
Montias2 Record#38378
.............................................................


Inv#.Lot980.0014
Lot0014[c]
Artist[ANONYMOUS]
Entrydrie groote stucken schilderij landschappen
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Sael
Montias2 Record#38379
.............................................................


Inv#.Lot980.0015
Lot0015
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen stuck schilderij van Icarus
TitleIcarus
Number9
SubjectMYTHOLOGY
Typepainting
RoomIn de Sael
Montias2 Record#38380
.............................................................


Inv#.Lot980.0016
Lot0016
Artist[ANONYMOUS]
Entrynoch een landschap
Titlelandschap
Number2
SubjectLANDSCAPE
Typepainting
RoomIn de Sael
Montias2 Record#38381
.............................................................


Inv#.Lot980.0017
Lot0017
Artist[ANONYMOUS]
Entryeen triump schilderijtgen van David
Titletriump van David
Number71
SubjectOLD TESTAMENT
Typepainting
RoomIn de Sael
Montias2 Record#38382
.............................................................


Inv#.Lot980.0018
Lot0018
Artist[ANONYMOUS]
EntryVenetien in een ebben lijstgen
TitleVenetie
Number22
SubjectCITY VIEW, ARCHITECTURE
Typepainting
RoomIn de Sael
Montias2 Record#38383
.............................................................