Art in the Montias Database

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Art keyword search includes artist name, title, subject, object type, buyer, and buyer notes.
For more options, go to Advanced Search Art.

First  Record 26 - 50 of 211  Last
411.0085
WET, JACOB JACOBSZ. DE
storij painting
131.0060
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
een hardersbootschap painting
105.0003
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
de weduwe van Sarepta painting
105.0005
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
St. Paulus ende St. Anthonius painting
158.0004
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
[untitled] print
184.0018
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
lantschap painting
184.0039
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
[untitled] painting
397.0014
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
[untitled] painting
506.0014
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
de besnijdenisse Christi painting
508.0008
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
de vinding van Moeijses painting
511.0002
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
de geboorte Christi painting
511.0006
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
de zalvinge Christi off daer de vrouwen na 't graeff gaen painting
511.0008
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
de opweckinge van Lasarus painting
511.0013
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
de Rode Meer painting
511.0014
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
't gesang der Engelen painting
532.0102
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
Achilles painting
532.0154
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
Salomon en de koninginne van Seba painting
532.0155
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
Tobias thuijs komst bij zijn vader painting
532.0157
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
brant van Troijen painting
532.0335
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
Paulus bekeeringh painting
532.0337
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
de draeck te Babel painting
532.0351
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
de beecker uyt Benjamens sack painting
532.0355
WET, JACOB WILLEMSZ. DE
Pharo en het roode meer painting
1357.0120
WEYDEN, ROGIER VAN DER
Maria triptych
1123.0025
WIERICX, JAN
Adam ende Eva pen drawing
First  Record 26 - 50 of 211  Last