The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Steenkist, Christina van

printer
printer-friendly view
Inventory #109
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1997
Date1669/12/09
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory for division by lots
Family NameSteenkist
Owner NameSteenkist, Christina van
Owner Noteswidow of Lucas van Beeck
Life Dates? |d 1669
OccupationMerchant (large scale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen imboel huijsraet achtergelaten ende metter doot ontruijmt bij wylen Christina van Steenkist weduwe van Sr. Lucas van Beeck in sijn leven coopman tot Amsterdam alwaer sij overleden is. Gedaen maecken by de mondige erffgenamen aen handen van den voochden van de onmondige omme daer op in loten gestelt ende terdeelt te werden ende alsoo te strecken naer behoeren ende sijn de meuble goederen door een uijtdraegster gepriseert in gerede gelde waerdich te sijn soo nevens yder van dien uijtgetrocken staet.
CommentaryChristina van Steenkiste, the wife of Lucas van Beeck, was the daughter of Pieter van Steenkiste, from Meenen (c.1560-1630) and of Janneken de Caerle, from Ypres (who died in Haarlem in 1642). The family of Van Steenkiste was from Haarlem, that of her husband from Amsterdam. Her sister Maijcken was married to Hendrick van Beeck, the brother of Lucas van Beeck. Her other sister Catalijntge was married to Jan van Beeck. The biographical information on the Steenkiste and Van Beeck families, as well as the inventories of Maijcken van Beeck and Christina van Beeck (in her domain near Haarlem), are drawn from Pieter Biesboer (Netherlandish Inventories I, Collections of Paintings in Haarlem 1572-1645, The Provenance Index of The Getty Research Institute, 2001, pp. 216-7). Lucas van Beeck (Emmerich 1602-Amsterdam 1652), a merchant, was in business with Lucas de Clercq (Haarlem 1603-Haarlem 1652), who in turn was married to Feijntje van Steenkiste (Haarlem c.1603-Haarlem 1640). Van Beeck and De Clercq jointly owned the manor (hoofstede) Clercq en Beeck in Bloemendael near Haarlem. According to Biesboer (op.cit., p.63), Lucas de Clercq was the brother of Jacques de Clercq (probably of R 20311 of Montias2). Lucas de Clercq seems to have married three times. He was portrayed, probably by Pieter de Grebber, with his second wife Adriaantje de Keyser whom he married on 6 October 1645, shortly after his marriage (Blankert, Historisch Museum, p. 127). Feijntje van Steenkiste was presumably his third wife. Lucas van Beeck and Christina van Steenkiste lived most of the year in their town house in Amsterdam. After Christina's death, an inventory of the Haarlem hoofstede was taken by a Haarlem notary on 24 November 1669 (a few days before the present inventory). It contained a painting by Van Campen (een luijtslager, estimated 10 f.); Goltzius (een stuck van Mercurius ende Venus estimated 30 f.); a dark moonshine by Aert van der Neer, estimated 10 f.; a landscape by Evert Marseus van Schriek, estimated 4 f.; a trony by Reyer Jacobsz., estimated 1.25 f.; two paintings by Herman Hals, estimated 4.5 f.; a Bassiba by Reyer (Jacobsz.), estimated 4 f.; and a painting by Wouwerman, estimated 5 f., to list only the attributed paintings (Biesboer, loc.cit. p. 217). Lucas or Luycas Hendricksz. van Beeck, who may or may not been identical with Christina's late husband, was married (formerly?) to Aeltje Egberts. His inventory of 1654, qua kamenmaker, is mentioned in Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p. 617.
NotaryJ. van Loosdrecht
Art Value802 |d
# of Items55
Montias1 #9
 Prev Record 1 - 25 of 56  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 WYCK, THOMAS Thomas Wijck een Italiaens groenmart
0002 WOUWERMAN, PHILIPS Philp Wouwerman een wit paertje
0003 WOUWERMAN, PHILIPS ditto [Philp Wouwerman] een wit paertje
0004 SAVERY, ROELANDT drie paerden van Roelandt Savery
0005 POT, HENDRICK GERRITSZ. een offerhande van Salomon van Pot
0006 BOSCH, PIETER VAN DEN parclyn schottel met oranje appele van Van der Bos
0007 WOUWERMAN, PHILIPS van Phillip Wouwerman een ruijtterij
0008 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN Jan van Gooijen een lantschap
0009 [ANONYMOUS] een Pomona van een oud meester
0010 MOLIJN, PIETER DE een lantschap van Pieter Molijn
0011 HILLEGAERT, PAUWELS (I) een batalje van Pouwelus Hillegart
0012 CALCAR, JOHANNES STEPHAN VON een van Josep en Marija van Jan van Kalcker
0013 WOUWERMAN, PHILIPS een drinckent paertje van Philip Wouwerman
0014 BROUWER, ADRIAEN een luijsse kniper van Brouwer
0015 NEER, AERT VAN DER een maeneschijn van Van der Meer
0016[a] [ANONYMOUS] 2 ronde zeetges
0016[b] [ANONYMOUS] 2 ronde zeetges
0017 OSTADE, ISAACK VAN een boere geselschap van Isaack Ostade
0018 WOUWERMAN, PHILIPS een affsettingh van Wouwerman
0019 BOSCH, PIETER VAN DEN een goude cop met een parzick Piet van den Bos
0020 GOLTZIUS, HENDRICK een kintstronij van Golsjus
0021[a] [ANONYMOUS] 2 konterfeijtjeltjes van Wouwermans vrouw 5 f.
0021[b] [ANONYMOUS] 2 konterfeijtjeltjes van Wouwermans vrouw 5 f.
0022 WOUWERMAN, PHILIPS een kints tronetje van Wouwerman
0023 [ANONYMOUS] een spaense zee
 Prev Record 1 - 25 of 56  Last