The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Steenkist, Christina van

printer
printer-friendly view
Inventory #109
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1997
Date1669/12/09
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory for division by lots
Family NameSteenkist
Owner NameSteenkist, Christina van
Owner Noteswidow of Lucas van Beeck
Life Dates? |d 1669
OccupationMerchant (large scale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen imboel huijsraet achtergelaten ende metter doot ontruijmt bij wylen Christina van Steenkist weduwe van Sr. Lucas van Beeck in sijn leven coopman tot Amsterdam alwaer sij overleden is. Gedaen maecken by de mondige erffgenamen aen handen van den voochden van de onmondige omme daer op in loten gestelt ende terdeelt te werden ende alsoo te strecken naer behoeren ende sijn de meuble goederen door een uijtdraegster gepriseert in gerede gelde waerdich te sijn soo nevens yder van dien uijtgetrocken staet.
CommentaryChristina van Steenkiste, the wife of Lucas van Beeck, was the daughter of Pieter van Steenkiste, from Meenen (c.1560-1630) and of Janneken de Caerle, from Ypres (who died in Haarlem in 1642). The family of Van Steenkiste was from Haarlem, that of her husband from Amsterdam. Her sister Maijcken was married to Hendrick van Beeck, the brother of Lucas van Beeck. Her other sister Catalijntge was married to Jan van Beeck. The biographical information on the Steenkiste and Van Beeck families, as well as the inventories of Maijcken van Beeck and Christina van Beeck (in her domain near Haarlem), are drawn from Pieter Biesboer (Netherlandish Inventories I, Collections of Paintings in Haarlem 1572-1645, The Provenance Index of The Getty Research Institute, 2001, pp. 216-7). Lucas van Beeck (Emmerich 1602-Amsterdam 1652), a merchant, was in business with Lucas de Clercq (Haarlem 1603-Haarlem 1652), who in turn was married to Feijntje van Steenkiste (Haarlem c.1603-Haarlem 1640). Van Beeck and De Clercq jointly owned the manor (hoofstede) Clercq en Beeck in Bloemendael near Haarlem. According to Biesboer (op.cit., p.63), Lucas de Clercq was the brother of Jacques de Clercq (probably of R 20311 of Montias2). Lucas de Clercq seems to have married three times. He was portrayed, probably by Pieter de Grebber, with his second wife Adriaantje de Keyser whom he married on 6 October 1645, shortly after his marriage (Blankert, Historisch Museum, p. 127). Feijntje van Steenkiste was presumably his third wife. Lucas van Beeck and Christina van Steenkiste lived most of the year in their town house in Amsterdam. After Christina's death, an inventory of the Haarlem hoofstede was taken by a Haarlem notary on 24 November 1669 (a few days before the present inventory). It contained a painting by Van Campen (een luijtslager, estimated 10 f.); Goltzius (een stuck van Mercurius ende Venus estimated 30 f.); a dark moonshine by Aert van der Neer, estimated 10 f.; a landscape by Evert Marseus van Schriek, estimated 4 f.; a trony by Reyer Jacobsz., estimated 1.25 f.; two paintings by Herman Hals, estimated 4.5 f.; a Bassiba by Reyer (Jacobsz.), estimated 4 f.; and a painting by Wouwerman, estimated 5 f., to list only the attributed paintings (Biesboer, loc.cit. p. 217). Lucas or Luycas Hendricksz. van Beeck, who may or may not been identical with Christina's late husband, was married (formerly?) to Aeltje Egberts. His inventory of 1654, qua kamenmaker, is mentioned in Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p. 617.
NotaryJ. van Loosdrecht
Art Value802 |d
# of Items55
Montias1 #9
First  Record 26 - 50 of 56  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0024 BOSCH, PIETER VAN DEN een silvere schael van P. van den Bos
0025 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een Christus van mr. Cornelis van Haerlem
0026 [ANONYMOUS] een steene bruch
0027 [ANONYMOUS] een wintertje
0028 [ANONYMOUS] een oud bloempotje
0029 GOLTZIUS, HENDRICK een Markurius geteeckent van Golsius
0030 HALS, DIRCK een geselschapje van Dirck Hals
0031 [ANONYMOUS] een blompotje
0032 [ANONYMOUS] een fruytage
0033 [ANONYMOUS] eenige tulpe
0034 [ANONYMOUS] een zeetje
0035 [ANONYMOUS] een rond zee stuckje
0036[a] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN twee stuckges van van Goij
0036[b] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN twee stuckjes van van Goij
0037 [ANONYMOUS] een scheep
0038[a] [ANONYMOUS] twee stuckjes
0038[b] [ANONYMOUS] twee stuckjes
0039 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van vader
0040 [ANONYMOUS] een teyckening van dito [vader]
0041 [ANONYMOUS] twee vechtende haenne
0042 [ANONYMOUS] blompot
0043 WYCK, THOMAS een stuck van Thomas Wijck
0044 CLAESZ., PIETER een roemer van Pieter Claesz.
0045 [ANONYMOUS] een oud rouwijntje
0046 BLOEMAERT, ABRAHAM Josep en Marija van Blommert
First  Record 26 - 50 of 56  Last