The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swartepaert, Isac

printer
printer-friendly view
Inventory #112
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1997, filmnr. 2163, fol. 264-280
Date1671/01/17
CityAmsterdam
CountryNederland
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameSwartepaert
Owner NameSwartepaert, Isac
Owner Noteshusband of Adriana Oilaerts (van der Veer)
Life Dates1644 |d 1670/10/25
Marriage Date1669/04/19
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris gedaen maecken by mij Pieter de Ruyter deurwaerder van de Hoge Raed in Hollandt in de naem ende van wegen Adriana Oilaerts weduwe wylen Isac Swartepaert in de qualite Imp[etrante] ende erfgenaem onder benefitie van inventaris by haer van de Hoge Ordr. geimpetreert in dato des 12 Decembris 1670 van alle de goederen by den overleden naergelaten ende metter doot ontruijmt ende op het aengeven van de Imp[etrante] doen beschrijven ten overstaen van mij Jacob van Losdrecht Open. Notaris ...zijnde de goederen als volcht. Note before the list of paintings appraised: Dese navolgende schilderyen zijn op d'ordre van desen Ed. achb. gerechte getaxeert door Messires Harmen van Swol ende Gerrit Uylenburgh.
CommentaryOn 19 April 1669, Isaack Swartepaart, from Amsterdam, merchant, 25 years old, assisted by his father Jacob Adriaensz. Swartepaart, living op't Nieu Eylant, was betrothed to Adriaantje Oilaarts van der Veer, 25, assisted by Pieter Noordwijck, living on the Rockin (DTB 687/334). Isaack Swartepaart was buried on 10 July 1670 (DTB 1063/122). On 25 October of the same year, a child of Isack Swarttepaert was buried (DTB 1063/25). Harmen van Swol, who evaluated the paintings with Gerrit Uylenburgh, seems to be identical with the Herman Stoffelsz. van Swoll (1632-1698), the son of a Protestant baker, who made a fortune as controller (suppoost) of the Wisselbank. He owned the Allegory of Faith by Vermeer now in the Metropolitan Museum (Montias, Vermeer and His Milieu, 1989, p. 258). On 30 May 1653, an inventory of the possessions of Harmen van Swol was taken at the request of the Concierge (probably for debts) (NA 1104, film 1287, Not. J. van de Ven). If this is the same individual, he was only 21 years old.
NotaryJ. van Loosdrecht
AppraiserSwoll, Harmen van; Uylenburgh, Gerrit van
Total Value5679 |d
Art Value2004 |d 10 stuivers
# of Items45
Montias1 #12
First  Record 26 - 46 of 46 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0025 PORCELLIS, JAN (I) No.25 de zee van Porcellis f 80:--:--
0026 WITTE, EMANUEL DE NO.26 een kerckje, van De Wit f 36:--:--
0027 [ANONYMOUS] No.27 1 [crossed out: twee] boer f 12:--:--
0028 [ANONYMOUS] No.28 1 boerinnetje f 12:--:--
0029 VELDE, ADRIAEN VAN DE No. 28 beesjes, van Adriaen van de Velde f 54:--:--
0030 DOES, JACOB VAN DER (I) No.30 een esel, Van der Does f 20:--:--
0031 WOUWERMAN, PHILIPS No.31 een ruyttertje, van Philip Wouwerman f 40:--:--
0032[a] [ANONYMOUS] No.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
0032[b] [ANONYMOUS] No.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
0032[c] [ANONYMOUS] No.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
0032[d] [ANONYMOUS] No.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
0032[e] [ANONYMOUS] No.32 vijff stuckjes, uytbeeldende vijff sinnen f 15:--:--
0033 KICK, SIMON no.33 scoenlappertjes, van Kick f 18:--:--
0034 [EEGELS, UNIDENTIFIED] No.34 een veltje met boertjes van Eegels f 15:--:--
0035 DOES, JACOB VAN DER (I) No.35 een schaepscop, van Van der Does f 7:10:--
0036 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. No.36 een Pomonatje, van Claes van Berchem f 36:--:--
0037 EVERDINGEN, ALLART VAN No.37 een lantschappje, van Everdingen f 20:--:--
0038 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN No.38 een zeetje, van Ruysdael f 15:--:--
0039 NEER, AERT VAN DER No. 39 een wintertje, van Aert van der Neer f 18:--:--
0040 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN No.40 een lantschappje , van Ruysdael f 60:--:--
0041 SNYDERS, FRANS NO.41 vogels van Francoys Snijders f 175:--:--
First  Record 26 - 46 of 46 Next