The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Joungh, Edmond

printer
printer-friendly view
Inventory #1125
Call NumberNA 1857, fol. 1250 and foll.
Date1663/02/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameJoungh
Owner NameJoungh, Edmond
Owner NotesEnglishman ?
ResidenceAmsterdam
IntroductionSpecificatie van de goederen die wijlen Sr. Edmond Joungh, op zijn vertreck gelougeert gehadt ten huyse van Sr. Lambert Telchuijs, gemaeckt ende beschreven door my Niclaes Cruys ... ten versoucke van Sr. [left blank] ...opt aengeven van de voorn. Telchuys. Postscript: Verclarende d'voors. Lambert Telchuijs alhier opgebracht ende aengegeven te hebben ... eenighsints bekent was t' synen huyse ofte onder hem berustende is toegecomen hebbende den voorn. Edmond Joung, presenterende des min soo hem nogh ...moght comen toebehorende als boven, insgelycx aentegeven ende desen daer mede 't amplieren. Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Johannes van den Hoorn ende Frans Jansingh, den 28 February 1663.
CommentaryEdmond Joungh, the owner of the goods in the present inventory, was living in the house of Lambert Telchuijs, from which he had apparently departed shortly before the inventory was taken.
NotaryN. Cruys
# of Items39
Montias1 #1020
 Prev Record 1 - 25 of 39  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] 1 Venus in een neutebomen lyst
0002[a] [ANONYMOUS] 2 zee stuckges
0002[b] [ANONYMOUS] 2 zee stuckges
0003 [JDK, UNIDENTIFIED MONOGRAM] 1 [crossed out: blom] feston van bloemen door jdk
0004 WOUWERMAN, PHILIPS 1 landtschapje daer in een wit paert door PW
0005 HOEFF, ABRAHAM APERSZ. VAN DER 1 batalje van A. van Hoeff
0006 [ANONYMOUS] 1 dito [?] sijnde een man met een romer in de handt en ander geselschap
0007 [ANONYMOUS] 1 dito [?] sijnde een boere kroegh [crossed out: door]
0008[a] [ANONYMOUS] 2 lantschappen met swarte lijsten
0008[b] [ANONYMOUS] 2 lantschappen met swarte lijsten
0009 VERBEECK, PIETER CORNELISZ. 1 lantschap schilderijtje daer in een paert door PvB (?)
0010 [ANONYMOUS] 1 schilderij [crossed out: van] sijnde een paerd mart
0011 [ANONYMOUS] 1 schilderij daer in onder anderen [crossed out: Cristus aen] cruysefix
0012 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] daer in een boere kermis
0013 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] daer in een vissers jongen
0014 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] daer in een tronij
0015 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] sijnde een landtschap met een stil water
0016 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] daer in een boere huys
0017 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] daer in ruijters te paert
0018 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] daer in een doos
0019 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] daer in een boer met een boerin
0020 [ANONYMOUS] noch een landtschap, 1 schilderij daerin achter de oorlogie
0021[a] [ANONYMOUS] 4 schilderijties sonder lysten
0021[b] [ANONYMOUS] 4 schilderijties sonder lysten
0021[c] [ANONYMOUS] 4 schilderijties sonder lysten
 Prev Record 1 - 25 of 39  Last