The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Witte, Paulus de

printer
printer-friendly view
Inventory #1167
Call NumberDBK 5072/367(old)
Date1660/10/02
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent debtor drawn up at the request of his creditors under the supervision of the DBK.
Family NameWitte
Owner NameWitte, Paulus de
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huijsraet, mitsgaders winckelwaeren bestaende in laecken bevonden in den boedel van Paulus de Witte laecken coopman. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 2 octobris 1660.
CommentaryThe occupation of the insolvent owner of the goods in this inventory was said to be cloth merchant in the INTRO.
# of Items31
Montias1 #1085
 Prev Record 1 - 25 of 31  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 PORCELLIS, JAN (I) een groote schilderije wesende een see stuck met scheepen de lijst swart ende vergult van Percellus
0002[a] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderijties wesende boere coockenties daer in eenige personasien in swarte lijsten
0002[b] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderijties wesende boere coockenties daer in eenige personasien in swarte lijsten
0003 FRANCKEN, FRANS (II) een schilderije daerin verscheijde personasien onder andere een op een colombe staende en een tempeltie in't verschiet van Francx
0004 [ANONYMOUS] een lantschap schilderij daer in een huijs en eenige personasien de lijst swart en vergult
0005 [ANONYMOUS] een schilderijtie sijnde gebercht daer op een persoon te paert overwillight werdende van drie soldaeten
0006 [ANONYMOUS] een groot gebercht daer op eenich bestiael
0007 HALS, FRANS een schilderije wesende een geselschap van cortisaenen en juffrouwen van Frans Hals
0008 [ANONYMOUS] een schilderijtie wesende een riviertie ende lantschap daer in eenige personasien
0009[a] [ANONYMOUS] twee cleyne schilderijtiens wesende 't eene een singent mans persoon en een vrouw
0009[b] [ANONYMOUS] twee cleyne schilderijtiens wesende 't eene een singent mans persoon en een vrouw
0010 [ANONYMOUS] een lants schilderijtie
0011 [ANONYMOUS] een schilderijtie daerin eenige coolen ende wortelen
0012 [ANONYMOUS] een lantschappie in een eecken houte lijst
0013[a] [ANONYMOUS] twee lantschappies wat grooter de lijsten swart en vergult
0013[b] [ANONYMOUS] twee lantschappies wat grooter de lijsten swart en vergult
0014 [ANONYMOUS] een dito [lantschappie] in een swarte lijst
0015 [ANONYMOUS] een lanckwerpich schilderije daer in twee persoonasien
0016 [ANONYMOUS] een schilderije wesende een winter
0017[a] [ANONYMOUS] twee printen in eeckenhoute lijsten
0017[b] [ANONYMOUS] twee printen in eeckenhoute lijsten
0018[a] [ANONYMOUS] twee slegte schilderijties daer in kindekens
0018[b] [ANONYMOUS] twee slegte schilderijties daer in kindekens
0019[a] [ANONYMOUS] 4 oude conterfeijtsels
0019[b] [ANONYMOUS] 4 oude conterfeijtsels
 Prev Record 1 - 25 of 31  Last