The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Becker, Adam

printer
printer-friendly view
Inventory #1182
Call NumberNA 722, fol. 43
Date1628/12/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposegoods transferred as security for a loan
Family NameBecker
Owner NameBecker, Adam
Owner Notesgoods ceded to Bastiaen Claesen, eertijts kruidenier
OccupationRetail merchant |a Wine, beer distributor
ResidenceAmsterdam
IntroductionCompareerde voor mij Pieter Carels not. publ. ... Adam Becker ende heeft inden beste ... forma doenlijck ... gecedeert en getransporteert ... ten behoeve van d'eersame Bastiaen Claesen eertijts kruidenier ... tot versekeringhe van soodanige geleende penningen ... als mede om bochtochte, impetrerende over de twalff hondent guldens ... alle de naervolgende goederen.
CommentaryAdam Becker has not been identified. Bastiaen Claesen may be identical with Bastiaen Claesz. Weesel, a buyer at WK auction (R 21609 of Montias2). In 1619 or shortly thereafter Bastiaen Claesz. kruidenier acquired some building lots at the corner of the Keisersgracht and the Reestraat (Maandblad Amstelodamum 57(1970), p. 98).
NotaryPieter Carels
Total Value1200 |t gulden
Art Value67 |gulden 10 stuivers
# of Items11
Montias1 #1101
 Prev Record 1 - 11 of 11 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] vier contrefeijtsels: de man, vrou ende soon met een dootknecht t'zamen f 26:-:--
0001[b] [ANONYMOUS] vier contrefeijtsels: de man, vrou ende soon met een dootknecht t'zamen f 26:-:--
0001[c] [ANONYMOUS] vier contrefeijtsels: de man, vrou ende soon met een dootknecht t'zamen f 26:-:--
0001[d] [ANONYMOUS] vier contrefeijtsels: de man, vrou ende soon met een dootknecht t'zamen f 26:-:--
0002 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van Paulus bekeringe f 20:--:--
0003[a] [ANONYMOUS] een stuckjen in een walvis binne lijst van de moorman 9 gld. ende een stuckje van de bel t'Babel 3 gld. tzamen f 12:--:--
0003[b] [ANONYMOUS] een stuckjen in een walvis binne lijst van de moorman 9 gld. ende een stuckje van de bel t'Babel 3 gld. tzamen f 12:--:--
0004 [VAN DER WEIJDE, UNIDENTIFIED] een groot stuck schilderij lantschap bij vander Weijden gemaect f 12:--:--
0005 [ANONYMOUS] een kaert (ende 3 kleerstocken) f 3:10:--
0006[a] [ANONYMOUS] een lantschap schilderij 9 gls. ende en prent van Duc d'Alba 3 gls. f 12:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] een lantschap schilderij 9 gls. ende en prent van Duc d'Alba 3 gls. f 12:--:--
 Prev Record 1 - 11 of 11 Next