The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jans, Heyltje

printer
printer-friendly view
Inventory #1185
Call NumberNA 1915, fol. 55
Date1654/02/18
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameJans
Owner NameJans, Heyltje
Owner Noteswife of Pieter Jansz. Swelingh
Life Dates1593 |d 1670 |n Swelingh
OccupationMerchant (largescale); Regent
ResidenceAmsterdam
IntroductionAenwijsinge ende notitie van 't silverwerck ende cleijnoden, mitsgaders potpenningen, meubelen, huijsraden ende clederen van Heyltje Jans in haer leven huysvrou van Pieter Jansz. Swelingh, soo ende sulcx die bij haer metter doot ontruijmt en nagelaten sijn, boven het gene de gemelte Heyltgen Jans aen de gemelte haer man heeft gelegateert, volgens de codicille bij haer voor den notaris Wtenbogaert op den 7 maij lestleden gepasseert. Gemaeckt op't versoecke van de gemelte Swellingh in kennisse van mij Frans Wtenbogaert not. publ. .. ende de getuijgen naegenoemt. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Jacob Pondt ende Jacob Maryn hierover gestaen den xviiien february xvi vier en vijftich.
CommentaryPieter Jansz. Swelingh was the son of the famous composer Jan Pietersz. Swelingh of R 27883 of Montias2. He was born in 1593 and died in 1670. At some unknown date he married Heyltje Jans. He was a merchant and a regent of the Aalmoezeniersweeshuis in 1625. In 1631, he paid a tax of 230 f., at which time he lived on the West side of the N.Z. Voorburgwal (Kohier, fol. 289, p. 66). He was also a buyer at W.K. auction (R 20550 of Montias2, where more bio-data on Swelingh are cited).
NotaryFans Uyttenbogaert
# of Items28
Montias1 #1104
 Prev Record 1 - 25 of 28  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van de lieffde ende gerechticheijt genomen uytte 85en psalm met een vergulde lijst
0002 [ANONYMOUS] een schilderije van een bosschagie daer een reijger geschoten werdt met een vergulde lijst
0003 [ANONYMOUS] een taeffereel van albastert van de cruijssinge Christi in een kas met deuren
0004 [ANONYMOUS] een groote schilderij van Adam ende Eva int paradijs met een vergulde lijst
0005[a] [ANONYMOUS] 2 geschildert tronien van Marcus Antoni ende Cleopatra in swarte vergulde lijsten
0005[b] [ANONYMOUS] 2 geschildert tronien van Marcus Antoni ende Cleopatra in swarte vergulde lijsten
0006 [ANONYMOUS] een groote schilderij van St. Jop waterverff
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van Rebecca met een vergulde lijst
0008[a] [ANONYMOUS] 2 copere branders met ysere voeten mettet wapen van Jan Claes Reyniersz.
0008[b] [ANONYMOUS] 2 copere branders met ysere voeten mettet wapen van Jan Claes Reyniersz.
0009 [ANONYMOUS] een figeur van de prince van Orangien met een eben lijst
0009 [ANONYMOUS] een figeur met een houte gesneden lijst
0010 [ANONYMOUS] een figeur van de prince van Orangien met een eben lijst
0011[a] [ANONYMOUS] seven albasterde bortgens
0011[b] [ANONYMOUS] seven albasterde bortgens
0011[c] [ANONYMOUS] seven albasterde bortgens
0011[d] [ANONYMOUS] seven albasterde bortgens
0011[e] [ANONYMOUS] seven albasterde bortgens
0011[f] [ANONYMOUS] seven albasterde bortgens
0011[g] [ANONYMOUS] seven albasterde bortgens
0012 [ANONYMOUS] een schilderij van de keijsnijder
0013 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Judith en Holifernis
0014[a] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen] van Venesiaense vrouwen
0014[b] [ANONYMOUS] twee dito [schilderijen] van Venesiaense vrouwen
0015 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] sijnde d'effige van Graef Maurits
 Prev Record 1 - 25 of 28  Last