The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Leurens, Watse

printer
printer-friendly view
Inventory #1199
Call NumberNA 565A, fol. 16-35, film 6546
Date1645/03/24
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameLeurens
Owner NameLeurens, Watse
Owner Noteswidower of Aeltje Pieters
Life Dates1595 |d c. 1645
Marriage Date1620/05/16
Type of CeremonyK
OccupationManufacture |a Cloth finisher
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaet ende inventaris van de boedel ende goederen van Watse Leurens, weduwenaer ende boelhouder van wijlen Aeltje Pieters, gelijck die selve by sijn overlyden bevonden is, Beschreven door my Jacob Westfrisius not. pub. .... ter requisitie van Barlaeus Leuthedi des overledens broeder als oom ende vooght van des overledens nagelaten soon Pieter Watsen out omtrent xv jaeren, ter presentie ende overstaen van den Requirant, des voors. Pieter Watse moeye ende Rochus Jansz. van den Scharen. Synde de selve bevonden als volcht. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ter requisitie ende overstaen als vooren, den 23, 24 Marti 1645.
CommentaryAmong the debts due to the estate: Hendrick, onse Stijntjes broer: f 5: 3: 4; Annetje Pouwels, onse Daniels moer, is schuldich f 6:10:--; onse swager Daniels suster Annetje op de Tuijnstraet in Antwerpen, f 9: 4:-- onse Volckert neeff is schuldich f 8: 3:12, dit gelt moet by Hendrick Oulenberch schilder besocht worden, die welcke verscheijde schilderijen van Volckert in handen heeft om ter verkopen (fol. 32). Onse Volckert is probably the painter Volckert Adriaen van Lier, active in Vienna from about 1656 to 1671 (Wate Leurensz. was born in Lier). A painting of a landscape by Volckert van Lier is recorded in the inventory of Lambert Hermansz. Blaeuw (INVNO 101, R 55 of Montias2). Wate Laurensz. and his wife owed a house in the Goudebloemstraet in Amsterdam which had cost f 1,600, of which 650 f. had been paid. On 16 May 1620, Wate Laurensz., from Lier, droochschilder, 25, living in the Commersteechje, assisted by his father Laurens Teunis, was betrothed to Aeltje Pieters, 21, living on the Lelygracht, assisted by her mother Aeltje Pieters (DTB 424/234). On 19 August 1621, Watte Laurens, cloth finisher, and Ael Pieters had their son Pieter baptized in the O.K. in the presence of Sara Pieters and IJtgen Laurensdr. (DTB 5/360). On 29 September, the couple had their daughter Susanna baptized in the O.K. in the presence of Aeltje Pieters (the grandmother) (DTB 6/28). On 22 September 1630, they had a second son named Pieter baptized in the N.K. in the presence of Saertje Pieters (DTB 41/97).
NotaryWestfrisius
# of Items32
Montias1 #1118
 Prev Record 1 - 25 of 32  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een geschildert bort van Sauls bekeringe
0002 [ANONYMOUS] een groot dito [geschildert] bordt van Susanna
0003 [ANONYMOUS] een dito [geschildert bordt] van freijt
0004[a] [ANONYMOUS] twee conterfeytsels van de overledens 2 kinderen
0004[b] [ANONYMOUS] twee conterfeytsels van de overledens 2 kinderen
0005 [ANONYMOUS] een Baals offer
0006 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van sal. Prints Maurits
0007 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van Syn Hocheit Prins van Orangie
0008 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van de princess van Orangie
0009 [ANONYMOUS] een geschildert bort van Jacob end Rachel
0010[a] [ANONYMOUS] 5 kleine landtschapies
0010[b] [ANONYMOUS] 5 kleine landtschapies
0010[c] [ANONYMOUS] 5 kleine landtschapies
0010[d] [ANONYMOUS] 5 kleine landtschapies
0010[e] [ANONYMOUS] 5 kleine landtschapies
0011 [ANONYMOUS] een klein stuck dito [geschildert bort] van een soldaet met een vrouw
0012 [ANONYMOUS] een print bort van de taeffel Moises
0013 [ANONYMOUS] een geschildert bort van de oude Prints Wilhelmus van Orangie
0014 [ANONYMOUS] een klein bancquettien
0015[a] [ANONYMOUS] 2 dito [klein ?] bloempoties
0015[b] [ANONYMOUS] 2 dito [klein ?] bloempoties
0016 [ANONYMOUS] een klein bortie vant vroutien aen de put
0017 [ANONYMOUS] een dito [klein bortie ?] van Daniel in de leeuwen cuijl
0018 [ANONYMOUS] een dito [klein ?] schilderij van Jacob ende Rachel
0019 [ANONYMOUS] een bortien daer de blinde siende gemaeckt wert
 Prev Record 1 - 25 of 32  Last