Jacobsz., Michiel

printer
printer-friendly view
Inventory #120
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2408, fol. 1-20, film 2550
Date1649/01/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory, goods held in common
Family NameJacobsz.
Owner NameJacobsz., Michiel
Owner Notesand his widow Neeltge Jacobs
Life Dates1599 |d 1649
Marriage Date1622/03/12; 1634/03/11
Type of CeremonyK
OccupationFood preparation |a Baker, pastry cook
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris ende specificatie van alle de goederen nagelaten bij zal. Michiel Jacobsz. in sijn leven was maeckelaer binnen Amsterdam sulcx die metter doot deser werelt ontruimt ende in sijn leven met Neeltge Jacobs sijne huijsvrouw int gemeen beseten heeft.
CommentaryOn 12 March 1622, Michael Jacobs, from Dusseldorp, bancquetbaker, 25 years old, assisted by his muege Pieter Hartmansz., having lived 13 years bij de kleijn Hey Brugge, was betrothed to Trijntje Wouters (DTB 427/50). He may have been trained as a pastry baker but he was a broker by the time of his death. On 11 March 1634, he remarried with Neeltje Jacobs, widow of Jan Gijsbertsz. (DTB 442/118).
NotaryJacob de Winter
# of Items25
Montias1 #24
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van Jacob en Rachel met een vergulde lijst
0002 [ANONYMOUS] en schilderij van Rebecca met een vergulde lijst
0003 [ANONYMOUS] een ront [crossed out: ovael] bortje met een vergulde lijst van Maria-geboorte
0004 [ANONYMOUS] een ront bortje van Rebecca
0005 [ANONYMOUS] een schilderij van Joseph met een vergulde lijst
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van Jonas met een vergulde lijst
0007[a] [ANONYMOUS] ses pampiere bortjes
0007[b] [ANONYMOUS] ses pampiere bortjes
0007[c] [ANONYMOUS] ses pampiere bortjes
0007[d] [ANONYMOUS] ses pampiere bortjes
0007[e] [ANONYMOUS] ses pampiere bortjes
0007[f] [ANONYMOUS] ses pampiere bortjes
0008 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een hontje op't kussen
0009 [ANONYMOUS] een kleijn bortje van Elias met een ebben lijst
0010 [ANONYMOUS] een albastert bortje met een vergult lijstje
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van Moises in de woestijne met een vergulde lijst
0012 [ANONYMOUS] een schilderijtje van den Koninck David met een ebben lijst
0013 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN een landschap sijnde eenich gebercht met een ebben lijst, gemaeckt door Van Goor
0014 [ANONYMOUS] de passie Christi met een ebben lijst
0015[a] [ANONYMOUS] twee kleijne evangelistbortjes met vergulde lijstjes
0015[b] [ANONYMOUS] twee kleijne evangelistbortjes met vergulde lijstjes
0016 [ANONYMOUS] een rond landschapje met een verguld lijstje
0017 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltje van des overledens huysvrouw met een ebben lijstje
0018[a] [ANONYMOUS] twe albastarde bortjes, zijnde 't eene Aaron ende 't ander den Koninck David
0018[b] [ANONYMOUS] twe albastarde bortjes, zijnde 't eene Aaron ende 't ander den Koninck David
0019[a] [ANONYMOUS] noch twee cleijne albasterde bortjes
0019[b] [ANONYMOUS] noch twee cleijne albasterde bortjes
0020 [ANONYMOUS] een kaert van Europa met een eken lijst
0021 [ANONYMOUS] een Romeijns hoofd met een vergulde lijst
0022 [ANONYMOUS] een bancketje met een vergulde lijst
0023 [ANONYMOUS] een schilderij van de vijf dwaese maechden met een vergulde lijst
0024 [ANONYMOUS] een schilderijtje van 't Samaritaans vrouwtje met een ebben lijst
0025 [ANONYMOUS] een fruytschael met een vergulde lijst
0026 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van een kind met een ebben lijst
0027 [ANONYMOUS] een harder met eene harderinnetje met een vergulde lijst
0028 [ANONYMOUS] een vrouwetronie met een vergulde lijst
0029 [ANONYMOUS] een kleijn landschapje met een ebben lijst
0030[a] [ANONYMOUS] twee albastarde bortjes met [crossed out: ebben lij] vergulde lijstjes
0030[b] [ANONYMOUS] twee albastarde bortjes met [crossed out: ebben lij] vergulde lijstjes
0031 [ANONYMOUS] een papiere bortje met een glaesje daervoor
0032 [ANONYMOUS] een cleijn bortje met een ebben lijstje van den apostel Petrus