Croon, Pieter

printer
printer-friendly view
Inventory #1203
Call NumberDBK 5072/358
Date1652/02/20
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDBK
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors.
Family NameCroon
Owner NameCroon, Pieter
Life Dates1589 |d 1652
Marriage Date1617/11/27
Type of CeremonyK
ResidenceOp de Wael in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huysraet bevonden in den boedel van Pieter Croon.
CommentaryPieter Croon was the son of Jacob Croon. On 29 November 1617, Pieter Croon, from Riga, 28 years old, assisted by his mother Geert van Noordstock, living across the Gelderse Kaey, was betrothed to Lysbeth Hudden, 22, assisted by Vrou Hudde, her aunt, having no parents. Both were literate (DTB 422/78). Pieter Jacobsz. Croon was portrayed with other schutters of the company of Lieutenant Albert Coenraetsz. Burgh and Captain Pieter Evertsz. Hulft (of R 31228 of Montias2), by Werner van den Valckert (of R 20911 of Montias2), in 1625 (Kopstukken 1600-1800, p. 199). In February 1645, Pieter Croon signed a petition to the Vroedschap calling for the enforcement of currency regulations issued in 1622 (Van Dillen, Wisselbanken R.G.P. 59(1925), p. 90). Pieter Croon was buried in the Zuider Kerk on 19 November 1652 (DTB 1091/17). Jacob Jacobsz. Croon de jonge, who was probably Pieter's brother, was born in Riga in 1584 and died in Amsterdam in 1654. He was portrayed in the same group portrait as his brother cited above.
# of Items67
Montias1 #1122
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderije van Bosschagie met een swarte ende vergulde lyst
0002 [ANONYMOUS] een schilderije sijnde een winter daerin een carsnacht in een swarte ende vergulde lyst
0003 REMBRANDT VAN RIJN een schilderijtje van Daniel van Rembrant gedaen met een swarte lyst
0004 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] van de Bruijloft tot Cana in Gaillea met een swarte lyst
0005 [ANONYMOUS] een caert van Europa met een swarte lyst
0006 [ANONYMOUS] een kinderen conterfeytsel
0007 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een coocken schildery van Lange Pier gedaen
0008 [ANONYMOUS] een schilderye van geberchte met een swarte ebben lyst
0009 VISSCHER, CLAES een cleen teeckenintje van Visscher gedaen
0010 [ANONYMOUS] een prent bortje van Dr. Tulp
0011 [ANONYMOUS] een zee stuckie met een swarte lyst
0012 [ANONYMOUS] een albastert beeltje van St. Joris te paert
0013[a] [ANONYMOUS] 3 conterfeytsels van Pieter Croon vaeder ende moeder mitgaders groot moeder
0013[b] [ANONYMOUS] 3 conterfeytsels van Pieter Croon vaeder ende moeder mitgaders goort moeder
0013[c] [ANONYMOUS] 3 conterfeytsels van Pieter Croon vaeder ende moeder mitgaders goort moeder
0014[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeytsels van Prins Willem ende Maurits
0014[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeytsels van Prins Willem ende Maurits
0015 [ANONYMOUS] een schilderye van een Turcxse tronie
0016 [ANONYMOUS] een zeetje met scheepkens
0017[a] [ANONYMOUS] 2 prenten van Coninck ende Coninginne van Bohemen
0017[b] [ANONYMOUS] 2 prenten van Coninck ende Coninginne van Bohemen
0018 [ANONYMOUS] een schilderije van geberchte met eenige vee met lyst swart ende vergult
0019 [ANONYMOUS] een schilderije van Moses met een swarte ende vergulde lyst
0020 [ANONYMOUS] een lantschap met een swarte ende vergulde lyst
0021 [ANONYMOUS] een dito [lantschap] met een swarte ende vergulde lyst
0022 [ANONYMOUS] een vrouwe conterfeytsel met een swarte ende vergulde lyst
0023[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeytsels van Pieter Croon ende syn huysvrouw in achtkante ovaele lysten
0023[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeytsels van Pieter Croon ende syn huysvrouw in achtkante ovaele lysten
0024 [ANONYMOUS] een schilderytje van de Zamaritaen
0025 [ANONYMOUS] een dito [schilderytje] bloempottie met swarte lysten [sic]
0026 [ANONYMOUS] een prentie van Synodus van Dort
0027[a] [ANONYMOUS] 10 albasterde beeltges
0027[b] [ANONYMOUS] 10 albasterde beeltges
0027[c] [ANONYMOUS] 10 albasterde beeltges
0027[d] [ANONYMOUS] 10 albasterde beeltges
0027[e] [ANONYMOUS] 10 albasterde beeltges
0027[f] [ANONYMOUS] 10 albasterde beeltges
0027[g] [ANONYMOUS] 10 albasterde beeltges
0027[h] [ANONYMOUS] 10 albasterde beeltges
0027[i] [ANONYMOUS] 10 albasterde beeltges
0027[j] [ANONYMOUS] 10 albasterde beeltges
0028 [ANONYMOUS] een lantschapje met een swarte ende vergulde lyst
0029 [ANONYMOUS] een schilderije synde een zee stuckje met een swarte ende vergulde lyst
0030 [ANONYMOUS] een ditto [schilderije] van Moises met eenige personasien met een eecke lyst
0031 [ANONYMOUS] een lantschap daer de moorman gedoopt wert
0032 [ANONYMOUS] een cleen lantschappie met een eecke lyssie
0033 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van Prins Hendrick
0034 [ANONYMOUS] een schilderije van Tobias
0035 [ANONYMOUS] een breet lantschap met een swarte ende vergulde lyst
0036[a] [ANONYMOUS] 4 albasterde beeltjes by den anderen staande
0036[b] [ANONYMOUS] 4 albasterde beeltjes by den anderen staande
0036[c] [ANONYMOUS] 4 albasterde beeltjes by den anderen staande
0036[d] [ANONYMOUS] 4 albasterde beeltjes by den anderen staande
0037 [ANONYMOUS] 1 schilderije van twee naecte personasie
0038[a] [ANONYMOUS] 4 conterfeytsels met de pen gedaen
0038[b] [ANONYMOUS] 4 conterfeytsels met de pen gedaen
0038[c] [ANONYMOUS] 4 conterfeytsels met de pen gedaen
0038[d] [ANONYMOUS] 4 conterfeytsels met de pen gedaen
0039 [ANONYMOUS] 1 schilderytje van een zeetje
0040 [ANONYMOUS] 1 lantschapie met de pen gedaen
0041 [ANONYMOUS] 1 schilderije daerin een vergulde cop
0042 [ANONYMOUS] noch een teeckening met de pen gedaen
0043[a] [ANONYMOUS] 3 slecht schilderytgens
0043[b] [ANONYMOUS] 3 slecht schilderytgens
0043[c] [ANONYMOUS] 3 slecht schilderytgens
0044 [ANONYMOUS] een lantschappie
0045 [ANONYMOUS] een caert van de begraffenis van de Prins