Kooper, Koert

printer
printer-friendly view
Inventory #1216
Call NumberNA 2729, fol. 2709 and foll.
Date1660/04/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameKooper
Owner NameKooper, Koert
Life Dates1594 |d c. 1660
Marriage Date1616/06/12
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de nagelaten goederen van wijlen Koert Kooper zoo by de selve bij hem metter doot ontruijmt bevonden zijn ten huyse van Geesien Koopers weduwe van Jan Jansz. Brouwer in sijn leven boeckverkoper alhier, door mij Jan Henricksz. Leuven ... beschreven, opt aengeven van haer Geesien Koopers voornoemt. Postscript: Aldus geinventariseert opt aengeven van Geesjen Koopers voornoemt, welcke verklaerde alles bekent gemaeckt te hebben ... gedaen ten overstaen van Govert Prins ende Gerrit Croen als getuijgen den derden april anno xviC sestich in Amsterdam.
CommentaryCoert Cooper, born in Bremen in 1594, was a merchant established op 't Water in Amsterdam. He married Lisbeth Cornelis Coster on 12 June 1616. She was the daughter of Cornelis Jansz. Coster, beer dealer in the Liesdel, and of Geert Reyers, and the sister of Arent Cornelisz. Coster of R 21396 of Montias2 (Elias, Vroedschap, p.22-3). On 28 March 1622, Coert Cooper was named guardian of the children of the late painter Abraham Vinck (of INVNO 560) (WK 5073/789, fol. 2). According to Veldhuijzen (David Beck: Spiegel van mijn leven; Haags dagboek 1624, p. 242), Geesien Koopers, cited in the INTRO, was the daughter of Coert Cooper. She was first married to Evert Formanois on 21 May 1636 and later married Jan Jansz. Brouwer de jonge (alias Johannes Jansonius), the son of Jan Jansz. Brouwer de oude, the father-in-law of Meynert Woutersz. of R 29614 of Montias2. In an entry in his diary dated 28 December 1624, David Beck mentions visiting Sr. Coert Cooper on an errand on behalf of his (Beck's) uncle Adriaen (Veldhuijzen, op.cit. p.226). On 24 March 1633, Pieter Fassyn, 28, merchant, declared at the request of the honorable Coert Coper that, not long before the departure of skipper Tiebbe Dircksen from this city, he had told the witness (Fassyn) that he was shipping under express conditions from the north Bremen over the Wadden (NA 694B, Not. J. Warnaerts). Pieter Fassin, born in Cologne in 1604, died in Beverwijk in 1653. He married Geertruyd Wolters, born in Bremen, on 7 August 1629 (Elias, Vroedschap van Amsterdam p.516). Pieter Fassin was the brother of Jan Fassin II of R 23296 of Montias2, who married Femmetje Wolters, the sister of Geertruy Wolters.
NotaryJan Leuven
# of Items36
Montias1 #1135
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] ses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
0001[b] [ANONYMOUS] ses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
0001[c] [ANONYMOUS] ses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
0001[d] [ANONYMOUS] ses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
0001[e] [ANONYMOUS] ses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
0001[f] [ANONYMOUS] ses oude conterfeytsels in vergulde lijsten soo van den overleden als van syn huysvrous vrienden
0002[a] [ANONYMOUS] 2 lantschap schilderijen in vergulde lijsten
0002[b] [ANONYMOUS] 2 lantschap schilderijen in vergulde lijsten
0003 [ANONYMOUS] een oud seestuck in eijcken lijst
0004 [ANONYMOUS] een Neptunes langwerpich in vergulde lijst
0005 [ANONYMOUS] een Maria Maghdalena in vergulde lijst
0006[a] [ANONYMOUS] twee tronien in eijcke lijstiens
0006[b] [ANONYMOUS] twee tronien in eijcke lijstiens
0007 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van den overleden in vergulde lijst
0008[a] [ANONYMOUS] twee kontrefeijtsels ovaelen vergult
0008[b] [ANONYMOUS] twee kontrefeijtsels ovaelen vergult
0009[a] REMBRANDT VAN RIJN een contrefeijtsel van den overleden ende sijn vrou van Rembrandt met swarte lijsten
0009[b] REMBRANDT VAN RIJN een contrefeijtsel van den overleden ende sijn vrou van Rembrandt met swarte lijysten
0010 [ANONYMOUS] een bataille ruijters met ebben lijst
0011 [ANONYMOUS] de verloren soon met ebbe list
0012 [ANONYMOUS] een out lantschap in vergulde lijst
0013 [ANONYMOUS] een fruijt schael in platte lijst
0014[a] [ANONYMOUS] twee zeestuckies in swarte platte lijsties
0014[b] [ANONYMOUS] twee zeestuckies in swarte platte lijsten
0015 [ANONYMOUS] een ontbijtien in plat lijstie
0016 [ANONYMOUS] een fruijtmand vergulde lijst
0017[a] [ANONYMOUS] twee achtkante schilderijties met ebbe lijsten
0017[b] [ANONYMOUS] twee achtkante schilderijties met ebbe lijsten
0018[a] [ANONYMOUS] vier heel cleijne schilderijties zijnde troonieties in swarte lijstiens
0018[b] [ANONYMOUS] vier heel cleijne schilderijties zijnde troonieties s in swarte lijsties
0018[c] [ANONYMOUS] vier heel cleijne schilderijties zijnde troonieties in swarte lijsties
0018[d] [ANONYMOUS] vier heel cleijne schilderijties zijnde troonieties in swarte lijsties
0019[a] [ANONYMOUS] twee achtkante schilderyties met ebben lysten
0019[b] [ANONYMOUS] twee achtkante schilderyties met ebben lysten
0020[a] [ANONYMOUS] twee cleijne troonien in ebben lijsten
0020[b] [ANONYMOUS] twee cleij troonien in ebben lijsten
0021[a] [ANONYMOUS] twee albaster borties
0021[b] [ANONYMOUS] twee albast borties