The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Schaeff, Hendrick (Barentsz.)

printer
printer-friendly view
Inventory #123
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2408, fol. 55-74, film no. 2550
Date1665/05/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSchaeff
Owner NameSchaeff, Hendrick (Barentsz.)
Owner Notesnotaris ende boeckhouder van de West Indische Compagnie
Life Dates1599 |d 1665/03/10
Marriage Date1624/09/27
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationServices |a Notary; Services |a Bookkeeper; Employee |a Admiralty, V.O.C., W.I.C.
ResidenceOp de Herremarkt, tegenover het West-Indische Huis, in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van allen den huijsraden imboelen klederen kleijnoden silverwerck potpenningen gerede gelden ende juwelen mitsgaders prothocollen registers papieren minuten grossen ende gedruckte boecken soo en sulcx als d'selve by Henrick Schaeff notaris en soldie boeckhouder van de West Indische Compagnie op den tienden Martis binnen desen stede Amsterdam overleden metter doot desen werelt sijn ontruijmt. Gemaeckt by my onderges. Jacob de Winter openbaer notaris binnen der selve stede residerende op't aengeven ende opt versoecke van de E. Barent Abbas boeckhouder ende Henrick Haes goutsmit. Postscript: Aldus geinventariseert in de sterfhuys van de voorn. Hendrick Schaeff, notaris, gestaen op de Heeremarckt over de West Indische Huijs, binnen deser stede, ten versouck ende op't aengeven als boven ende gesloten den xxviii meij anno 1665 ter presentie van Jacob Blydenberch ende Gerrit van Nordel als getuijgen hierover gestelt.
CommentaryThe notary Hendrick Barentsz. Schaeff was the son of Captain Barent Schaeff of INVNO 149 (see also the mention of his portrait in R 759 of Montias2). He was also a bookkeeper for the W.I.C. On 27 September 1624, Henrick Barentsz. Schaef, notary public, from Amsterdam, 25, living on the Princegracht, assisted by his neve Jerman Wesselsz., was betrothed to Grietje Aerents, from Amsterdam, 23, assisted by her father Arent Huijge, living on the Coningsgracht (DTB 429/247). A portrait of Grietje Arents in the present inventory (R 759 of Montias2) calls her Van Daeumen(?). On 16 May 1630, Heinrick Schaef and Grietje Arents had their son Isack baptized in the O.K. in the presence of Hans Bardoel and Hermpje Arents (DTB 6/272). Among the books in Schaeff's possession: Uijtlegging van Joannis Calvin.
NotaryJ. de Winter
Art Value91 |d 10 stuivers
# of Items70
Montias1 #30
 Prev Record 1 - 25 of 70  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een ovael kontrefeijtsel, met een vergulde lijst, van Jan oom
0002 [ANONYMOUS] een kleijn lantschapje, vijff gulden f 5:--:--
0003[a] [ANONYMOUS] vier [crossed out: fijff] oude schilderijtjens, soo kleijn als groot
0003[b] [ANONYMOUS] vier [crossed out: fijff] oude schilderijtjens, soo kleijn als groot
0003[c] [ANONYMOUS] vier [crossed out: fijff] oude schilderijtjens, soo kleijn als groot
0003[d] [ANONYMOUS] vier [crossed out: fijff] oude schilderijtjens, soo kleijn als groot
0004[a] [ANONYMOUS] twee [crossed out: een] albastarde beeltjens
0004[b] [ANONYMOUS] twee [crossed out: een] albastarde beeltjens
0005 [ANONYMOUS] een albastrert bortje
0006[a] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
0006[b] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
0006[c] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
0006[d] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
0007 [ANONYMOUS] een out tafereeltje van Maria
0008 [ANONYMOUS] een schilderij van een dooshooft
0009[a] [ANONYMOUS] twee kontrefeijtsels met roukleden overtrocken, eene van wijlen Hendrick Schaef, notaris, ende d'ander van Grietje Arents van Daeumen (?), sijn huysvrouw
0009[b] [ANONYMOUS] twee kontrefeijtsels met roukleden overtrocken, eene van wijlen Hendrick Schaef, notaris, ende d'ander van Grietje Arents van Daeumen, sijn huysvrouw
0010 [ANONYMOUS] een klein lantschapje
0011 [ANONYMOUS] een bedelaersjacht
0012 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een romer
0013[a] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjens
0013[b] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjes
0013[c] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjes
0013[d] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjes
0013[e] [ANONYMOUS] noch ses lantschapjes
 Prev Record 1 - 25 of 70  Last