The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Schaeff, Hendrick (Barentsz.)

printer
printer-friendly view
Inventory #123
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2408, fol. 55-74, film no. 2550
Date1665/05/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSchaeff
Owner NameSchaeff, Hendrick (Barentsz.)
Owner Notesnotaris ende boeckhouder van de West Indische Compagnie
Life Dates1599 |d 1665/03/10
Marriage Date1624/09/27
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationServices |a Notary; Services |a Bookkeeper; Employee |a Admiralty, V.O.C., W.I.C.
ResidenceOp de Herremarkt, tegenover het West-Indische Huis, in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van allen den huijsraden imboelen klederen kleijnoden silverwerck potpenningen gerede gelden ende juwelen mitsgaders prothocollen registers papieren minuten grossen ende gedruckte boecken soo en sulcx als d'selve by Henrick Schaeff notaris en soldie boeckhouder van de West Indische Compagnie op den tienden Martis binnen desen stede Amsterdam overleden metter doot desen werelt sijn ontruijmt. Gemaeckt by my onderges. Jacob de Winter openbaer notaris binnen der selve stede residerende op't aengeven ende opt versoecke van de E. Barent Abbas boeckhouder ende Henrick Haes goutsmit. Postscript: Aldus geinventariseert in de sterfhuys van de voorn. Hendrick Schaeff, notaris, gestaen op de Heeremarckt over de West Indische Huijs, binnen deser stede, ten versouck ende op't aengeven als boven ende gesloten den xxviii meij anno 1665 ter presentie van Jacob Blydenberch ende Gerrit van Nordel als getuijgen hierover gestelt.
CommentaryThe notary Hendrick Barentsz. Schaeff was the son of Captain Barent Schaeff of INVNO 149 (see also the mention of his portrait in R 759 of Montias2). He was also a bookkeeper for the W.I.C. On 27 September 1624, Henrick Barentsz. Schaef, notary public, from Amsterdam, 25, living on the Princegracht, assisted by his neve Jerman Wesselsz., was betrothed to Grietje Aerents, from Amsterdam, 23, assisted by her father Arent Huijge, living on the Coningsgracht (DTB 429/247). A portrait of Grietje Arents in the present inventory (R 759 of Montias2) calls her Van Daeumen(?). On 16 May 1630, Heinrick Schaef and Grietje Arents had their son Isack baptized in the O.K. in the presence of Hans Bardoel and Hermpje Arents (DTB 6/272). Among the books in Schaeff's possession: Uijtlegging van Joannis Calvin.
NotaryJ. de Winter
Art Value91 |d 10 stuivers
# of Items70
Montias1 #30
First  Record 51 - 70 of 70 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0034 [ANONYMOUS] een kleijn stuckje van Salomons eerste gerecht, twee gulden f 2:--:--
0035 [ANONYMOUS] een historieschilderij van de rentmeester, tien gulden f 10:--:--
0036[a] [ANONYMOUS] vier schilderijtens voor de schoorsteen
0036[b] [ANONYMOUS] vier schilderijtens voor de schoorsteen
0036[c] [ANONYMOUS] vier schilderijtens voor de schoorsteen
0036[d] [ANONYMOUS] vier schilderijtens voor de schoorsteen
0037 [ANONYMOUS] een metael paertje, vier gulden f 4:--:--
0038 [ANONYMOUS] een albastert beeltje
0039 [ANONYMOUS] een historieschilderij van Pilatus [crossed out: Judas] met een swarte lijst, tien gulden f 10:--:--
0040 [ANONYMOUS] een schilderijtje van Joannes in de woestijn met een vergulde lijstje, seven gulden f 7:--:--
0041 [ANONYMOUS] een schilderijtje van de rijcke man met een swarte lijst, acht gulden f 8:--:--
0042[a] [ANONYMOUS] twee landschappen met swarte lijsten, negen gulden f 9:--:--
0042[b] [ANONYMOUS] twee landschappen met swarte lijsten, negen gulden f 9:--:--
0043 [ANONYMOUS] Maria Maghdalena met een swarte lijst, drie gulden f 3:--:--
0044 [ANONYMOUS] een kruyssingh van Petrus, op een koper plaetje, twee gulden tien stuyver f 2:10:--
0045 [ANONYMOUS] een naeckte vrouw ende een man met een swarte lijstje, twee gulden f 2:--:--
0046[a] [ANONYMOUS] twee teijckeningen mette pen gedaen met swarte lijstens, acht gulden f 8:--:--
0046[b] [ANONYMOUS] twee teijckeningen mette pen gedaen met swarte lijstens, acht gulden f 8:--:--
0047 [ANONYMOUS] een printebortje
0048 [ANONYMOUS] een bloempotschilderijtje met een swarte lijstje, twee gulden f 2:--:--
First  Record 51 - 70 of 70 Next