Kerckhoven, Anna van der

printer
printer-friendly view
Inventory #124
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2408, fol. 69-87, film no. 2550
Date1666/07/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameKerckhoven
Owner NameKerckhoven, Anna van der
Owner Noteswidow of Andries van Amstenraet
Life Dates1625 |d ? |n Amstenraet; ? |d 1666/06/03 |n Kerckhoven
Marriage Date1647/01/31
Type of CeremonyK (Reformed Church)
ResidenceOp der Egelantiersgracht in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van allen den huijsraden imboelen, kleynodien, silverwerck ende juwelen mitsgaders gedruckte geschreven boecken soo ende sulcx de selve by wijlen Juffr. Anna van der Kerckhoven weduwe van Andries van Amstenraet op den derden junj deses jaers 1666 overleden metter doot sijn ontruijmt. Gemaeckt bij mij Jacob de Winter openb. notaris binne Amsterdam residerende ten versoecke van Johannis Hooft boeckhouder als by mijn Edele Heeren van den gerechte specialijck gecommitteert sijnde tot het inventarieren ende redden van diese sterfhuijse, ingevolge van de apostille gestelt inde margie van seker requeste aen mijn Edele Heeren van de Gerechte van dier fine gepresenteert bij Daniel van Kerckhoven ende Cornelis Le Blon als getrout hebbende Elisabeth van der Kerckhoven van daer den xv julij anno 1666 mij notaris vertoont, sijnde by de voors. Anna van der Kerckhoven , nagelaten acht onmondige kinderen, als namentlijck Clara out 16 jaren, Anna out 15 jaren , Elisabeth out 13 jaren , Catharina out 11 jaren, Andries out 9 jaren, Daniel out 7 jaren, ende Johannes out 6 jaren. Postscript:Aldus geinventariseert in den sterfhuijs van der voors. Anna van der Kerckhoven gestaen op der Egelantiersgracht binnen deser stede Amsterdam desen 16 july 1666 ten overstaen [als boven]. Kerckhoven
CommentaryOn 31 January 1647, Andries van Amstenraet, 22 years old, assisted by his father Gerrit Pietersz. van Amstenraet, living on the Rockin, was betrothed to Anna van de Kerckhove, 22, living on the Barndesteeg (DTB 31/124). Gerrit Pietersz. Amstenraet was a wine dealer (see R 888 of Montias1). Andries van Amstenraet was the brother of Catharina van Amstenraet, who was betrothed to Daniel van Kerckhoven (probably of R 27358), on 30 July 1643. She was assisted on this occasion by her father Gerrit Pietersz. van Amstenraet (DTB 459/332).
NotaryJ. de Winter
# of Items43
Montias1 #31
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] No. 1 een [crossed out: kints] kontrefeijtsel van wijlen Andries van Amstenraet, sijnde een kint, in 't wit gedaen, met een stroohoetje
0002 [ANONYMOUS] No.2 een lantschapschilderijtje met een ebben lijstje
0003[a] [ANONYMOUS] twee slechte bloempotschilderijen
0003[b] [ANONYMOUS] No.2 twee slechte bloempotschilderijen
0004 [ANONYMOUS] No.4 een kaert van Europa met een swarte lijst
0005 [ANONYMOUS] No.5 een kleijn schilderijtje van een droncke geselschap
0006 [ANONYMOUS] No.6 een print van de Munsterse vredehandelingh
0007[a] [ANONYMOUS] NO.7 twee slechte teijckeningen
0007[b] [ANONYMOUS] NO.7 twee slechte teijckeningen
0008 [ANONYMOUS] No. 8 een grote schilderij van Mordachai met een ebben lijst
0009 [ANONYMOUS] No.9 een nachtschilderijtje [crossed out: schilderij] van Joseph ende Maria met het kindeken Jesu met een ebben lijst [corrected from: Joseph ende Maria met een ebben lijst]
0010 [ANONYMOUS] No. 10 een schilderij van Jesus mette doornekroon en Maria, met een vergulde lijst
0011 [ANONYMOUS] No.11 een bloempotschilderij met een ebben lijst
0012 [ANONYMOUS] No. 12 Een schilderijtje [corrected from: schilderij] van een romer met oesters met een ebben lijst
0013 [ANONYMOUS] No. 13 een schilderijtje van een romer met een oranjeappel met een ebben list
0014 [ANONYMOUS] No.14 een schilderijtje van een quacksalver met een ebben lijst
0015 [ANONYMOUS] No. 15 een schilderijtje van eenige naeckte personagies met een ebben lijstje
0016 [ANONYMOUS] No.16 een zeeschilderijtje met een ebben lijst
0017 [ANONYMOUS] No.17 een landschapje met een ebben lijst
0018 [ANONYMOUS] No. 18 een schilderijtje van een wijnkan met een limoen ende een roos met een ebben lijst
0019 [ANONYMOUS] No. 19 een schilderijtje van eenigh berghwerck ende scheepjens met een ebben lijst
0020 [ANONYMOUS] No. 20 een schilderijtje van een boeremaltijd met een ebben list
0021 [ANONYMOUS] No. 21 een schilderijtje van een geselschap van vier boeren
0022 [ANONYMOUS] No. 22 een schilderijtje van een geselschap van boeren ende boerinnen met een ebben lijst
0023 [ANONYMOUS] No. 23 een schilderijtje van een boeregeselschap met een ebben lijst
0024 [ANONYMOUS] No.24 noch een boeregeselschapje met een ebben lijst
0025 [ANONYMOUS] No. 25 een schilderij, uytbeeldende een Romeijns paleijs, met een swarte lijst
0026 QUAST, PIETER JANSZ. No. 26 een teijckeningh, van P. Quast, met Spaens loot gedaen, met een swart lijstje
0027 QUAST, PIETER JANSZ. No. 27 een teijckeningh, van Pieter Quast, met Spaens loot gedaen, met een swart lijstje
0028 QUAST, PIETER JANSZ. No. 28 een teijckeningh, van P. Quast, met Spaens loot gedaen, met een swart lijste
0029 [ANONYMOUS] No. 29 een schilderijtje, in 't bruyn gedaen, met een swart lijstje
0030 BOL, FERDINAND No. 30 een groote kontrefeijtsel van Andries van Amstenraet, met een ebben lijst, gedaen door Ferdinandus Boll
0031 BOL, FERDINAND No. 31 een groote kontrefeijtsel van Anna van den Kerckhoven, met een ebben lijst, gedaen door Ferdinandus Boll
0032 FABRITIUS, BARENT No. 32 een kontrefeijtsel van de voorszegde Andries van Amstenraet ende Anna van den Kerckhoven mitsgaders van acht van hare kinderen, gedaen harderswijse door B. Fabritius, sonder lijst
0033 DUSART, CHRISTIAEN JANSZ. No. 33 een achtkant kontrefeijteltje [corrected from: kontrefeijtel] van Andries van Amstenraet met een ebben lijstje, gedaen door C. Dusart met root krijt
0034 DUSART, CHRISTIAEN JANSZ. No. 34 een achtkant kontrefeijtseltje van Anna van den Kerckhoven met een ebbe lijstje, gedaen door C. Dusart met root krijt
0035 [ANONYMOUS] een palmenhoute doosje, daerin een kontrefeijtsel van Andries van Anstenraet
0036 [ANONYMOUS] No. 35 een grote schilderij van een swaen ende eenigh koockenwerck met een swarte lijst
0037 [ANONYMOUS] No. 36 een schilderij van eenige schelvissen met een swarte lijst
0038 [ANONYMOUS] No. 37 een schilderij van een pitoor met een swarte lijst
0039 [ANONYMOUS] No. 38 een schilderij van eenige naeckte parsonagies met een swarte lijst
0040 [ANONYMOUS] No. 39 een schilderij van een prins te paert met een swart lijstje
0041 [ANONYMOUS] No. 40 een kontrefeijstel van een juffrouw met een witte geschilderde lijst