The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Bate, Anthony

printer
printer-friendly view
Inventory #1261
Call NumberNA 695A, omslag 73
Date1636/06/23
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventary
Family NameBate
Owner NameBate, Anthony
Owner Notesand his wife Grietge Jacomyns
Life Dates1602 |d ? |n Bate
Marriage Date1625/03/15; 1633/06/23
Type of CeremonyK; K
OccupationManufacture |a Cloth, leather
ResidenceNort sijde van de Passeerdersgracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen nagelaten ende metter doot ontruijmt by Anthony Bate spaensleer bereyder ende Grietge Jacomyns in haer leven echtluijden, ten behoeve van Grietge ende Hendrick Bate haer nagelaten kinderen ten versoeck van Pieter Jacomyn ende Susanna van Calsten, weduwe van Specht, respective vaeder ende moeder van der overledene, bevonden de selve goederen in de huyse van der overledene genaemt [left blank] in de Passerdersgracht, synde de selve sulcx als volcht. The inventory included in de beste camer van de overledene een kwitsceldinge van een erff ende 2 woningen gestaen op de Passeerdersgracht alhier gepassiert by Cornelis Claesz. Leydecker voor Gerrit Schaep ende Pieter Opmeer schepenen in dato den 24 decembris 1626. Postscript: Aldus geinventariseert ten overstaen van de voornoemde Susanna van Calster ende Grietge Vetten respect. moeders van de overledenen, die verclaerden het voorenstaende te weesen alle de nalatenschap van de voors. overledenen ende beschreven door my Jan Warnaerts den 23 Junij 1636. There was an ampliatie dated 28 June, but it contained no works of art.
CommentaryOn 15 March 1625, Anthonis Badens (signs Batens), from Amsterdam, leather tanner (huydevetter), 23, assisted by his parents Jan Specht and Susanna Specht, living on the Rosegracht, was betrothed to Ytge van Hanswyck, assised by Hendrick van Hanswyck and Mary Jans her parents, living in the same street (DTB 430/7). On 23 June 1633, Antoni Batens. from Amsterdam, widwer of Yge Hanswijck, was betrothed to Grietje Jacomijns, from Amsterdam, 26, assisted by Pieter Jacomijns and Grietje de Vetter, her parents, living there also (DTB 441/93). In 1631, Pieter Jaquemuets, who is probably identical with Pieter Jacquemyn, cited in the INTRO, the father of the late Grietge Jacomyns, living in the Passeerdersgracht on the N.Z. near the fortification, paid a tax of 5 f. (Kohier fol. 102, p.24).
NotaryJ. Warnaerts
# of Items20
Montias1 #1180
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 5 cleijne schilderytgens de vyff sinnen
0001[b] [ANONYMOUS] 5 cleijne schilderytgens de vyff sinnen
0001[c] [ANONYMOUS] 5 cleijne schilderytgens de vyff sinnen
0001[d] [ANONYMOUS] 5 cleijne schilderytgens de vyff sinnen
0001[e] [ANONYMOUS] 5 cleijne schilderytgens de vyff sinnen
0002[a] [ANONYMOUS] 2 alabaster bortgens
0002[b] [ANONYMOUS] 2 alabaster bortgens
0003 [ANONYMOUS] een schildery van Hester
0004 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Saul
0005 [ANONYMOUS] een schildery van Eneas
0006 [ANONYMOUS] een schildery van Jonas inde walvis
0007 [ANONYMOUS] een ditto [schildery] van Susanna
0008 [ANONYMOUS] een ditto [schildery] van de slagh van Leckerbeetgen
0009 [ANONYMOUS] een gestecken blompotgen
0010[a] [ANONYMOUS] 2 ronde cleyne schilderytgens
0010[b] [ANONYMOUS] 2 ronde cleyne schilderytgens
0011[a] [ANONYMOUS] 2 schilderytgens blommantgens
0011[b] [ANONYMOUS] 2 schilderytgens blommantgens
0012[a] [ANONYMOUS] 2 caert schilderyen
0012[b] [ANONYMOUS] 2 caert schilderyen
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next