Rijn, Rembrandt van

printer
printer-friendly view
Inventory #1262
Call NumberDBK 5072/364, fols. 29r-38vo
Date1656/07/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent owner made for the benefit of the creditors under the supervision of the DBK.
Family NameRijn
Owner NameRijn, Rembrandt van
Life Dates1606 |d 1669
Marriage Date1634/06/22
OccupationArtist |d painter
ResidenceOp de Breestraet bij de St. Anthonis Sluijs in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de Schilderijen mitsgaders meubilen ende huijsraet bevonden in den boedel van Rembrant van Rijn. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 25: en 26: Julij 1656.
CommentaryFor partial information on Rembrandt van Rijn, see the NOTES to R 8366 of Montias2.
# of Items321
Montias1 #1181
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 BROUWER, ADRIAEN een stuckie van Ad. Brouwer sijnde een koekebacker
0002 BROUWER, ADRIAEN een dito [stuckie] van Speelders van den selven Brouwer
0003 REMBRANDT VAN RIJN een dito [stuckie] van een vrouwtie met een kintie van Rembrant van Rijn
0004 BROUWER, ADRIAEN een schilder kamer van dito Brouwer
0005 BROUWER, ADRIAEN een vette kokentie van dito Brouwer
0006 [ANONYMOUS] een tronie van pleijster
0007[a] [ANONYMOUS] twee naeckte kinderkens van pleijster
0007[b] [ANONYMOUS] twee naeckte kinderkens van pleijster
0008 [ANONYMOUS] een slaepent kindeken van pleijster
0009 REMBRANDT VAN RIJN een cleijn landschappie van Rembrant
0010 REMBRANDT VAN RIJN noch een landschap van den selven [Rembrant]
0011 REMBRANDT VAN RIJN een staende figuertie van den selven [Rembrant]
0012 LIEVENS, JAN (I) een karsnacht van Jan Lievensz.
0013 REMBRANDT VAN RIJN een Jeronimus van Rembrant
0014 REMBRANDT VAN RIJN een schilderijtie van haesen van den selven [Rembrant]
0015 REMBRANDT VAN RIJN een schilderijtie van een varcken van den selven [Rembrant]
0016 SEGHERS, HERCULES een cleijn lantschappie van Hercules Segers
0017 LIEVENS, JAN (I) een lantschap van Jan Lievensz.
0018 LIEVENS, JAN (I) noch een dito [lantschap] van denselven [Jan Lievensz.]
0019 REMBRANDT VAN RIJN een lantschappie van Rembrant
0020 REMBRANDT VAN RIJN een leeuwengevecht vanden selven [Rembrant]
0021 LIEVENS, JAN (I) een manen schijntie van Jan Lievensz.
0022 REMBRANDT VAN RIJN een tronie van Rembrant
0023 REMBRANDT VAN RIJN een tronie vanden selven [Rembrant]
0024 REMBRANDT VAN RIJN een still leggent leven van Rembrant geretukeert
0025 REMBRANDT VAN RIJN een soldaet in 't harnas vanden selven [Rembrant]
0026 REMBRANDT VAN RIJN een Vanitas van Rembrant geretukeert
0027 REMBRANDT VAN RIJN een dito [Vanitas] van den selven [Rembrant] met een scepter geretukeert
0028 ANTHONISSEN, HENDRICK JOSEPHUS VAN een seestuck door Hendrick Anthonisz. opgemaeckt
0029 REMBRANDT VAN RIJN een schilderije van een Samaritaen door Rembrant geretukeert
0030 PALMA VECCHIO (JACOPO D'ANTONIO NEGRETTI) een rijcke man van Palma Vetio waar van de helfte pieter de la Tombe toecomt
0031 REMBRANDT VAN RIJN een achter huijs van Rembrant
0032 REMBRANDT VAN RIJN twee haesewinden nae 't leven vanden selven [Rembrant]
0033 REMBRANDT VAN RIJN een afdoeningh van 't kruijs groot van Rembrant met een schoene goude lijst vanden selven [Rembrant]
0034 REMBRANDT VAN RIJN een opwecking Laseri vanden selven [Rembrant]
0035 REMBRANDT VAN RIJN een Cortisana haer pallerende vande selven [Rembrant]
0036 SEGHERS, HERCULES een bossie van Hercules Seghersz.
0037 LASTMAN, PIETER een Tobias van Lasman
0038 LIEVENS, JAN (I) een opweckinge Laseri van Jan Lievensz.
0039 REMBRANDT VAN RIJN een berch achtich lantschappie van Rembrant
0040 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een lantschappie van Govert Jansz.
0041[a] REMBRANDT VAN RIJN twee tronien van Rembrant
0041[b] REMBRANDT VAN RIJN twee tronien van Rembrant
0042 LIEVENS, JAN (I) een graeuwtie van Jan Lievensz.
0043[a] PORCELLIS, JAN (I) twee graeuwties van Percellus
0043[b] PORCELLIS, JAN (I) twee graeuwties van Percellus
0044 REMBRANDT VAN RIJN een tronie van Rembrant
0045 BROUWER, ADRIAEN een dito [tronie] van Brouwer
0046 PORCELLIS, JAN (I) een duijn gesicht van Percellus
0047 PORCELLIS, JAN (I) een dito [duijn gesicht] kleijnder vanden selven [Percellus]
0048 LIEVENS, JAN (I) een hermietie van Jan Lievensz.
0049[a] VALCKENBORCH, LUCAS VAN twee cleyne troneties van Lucas van Valckenburch
0049[b] VALCKENBORCH, LUCAS VAN twee cleyne troneties van Lucas van Valckenburch
0050 BASSANO, JACOPO een brandent leger vanden ouden Bassan
0051 BROUWER, ADRIAEN een quacksalver nae Brouwer
0052[a] PYNAS, JAN SYMONSZ. twee tronien van Jan Pinas
0052[b] PYNAS, JAN SYMONSZ. twee tronien van Jan Pinas
0053 LEYDEN, LUCAS VAN een perspectief van Lucas van Leijden
0054 LIEVENS, JAN (I) een priester nae Jan Lievense
0055 REMBRANDT VAN RIJN een modellettie van Rembrant
0056 REMBRANDT VAN RIJN een harders driffie van den selven [Rembrant]
0057 REMBRANDT VAN RIJN een teeckening vanden selven [Rembrant]
0058 REMBRANDT VAN RIJN een geeselingh Christi vanden selven [Rembrant]
0059 PORCELLIS, JAN (I) een graeuwtie van Persellus
0060 VLIEGER, SIMON DE een graeuwtie van Sijmon de Vlieger
0061 REMBRANDT VAN RIJN een lantschappie van Rembrant
0062 REMBRANDT VAN RIJN een tronie nae 't leven van Rembrant
0063 SANZIO, RAFAELLO een tronie van Raefel Urbijn
0064 REMBRANDT VAN RIJN eenige huysen nae 't leven van Rembrant
0065 REMBRANDT VAN RIJN een lantschappie naer 't leven van Rembrant
0066 SEGHERS, HERCULES eenige huijsiens van Herculus Segersz.
0067 PYNAS, JAN SYMONSZ. een Juno van Pinas
0068 [ANONYMOUS] een schilderije van Jefta
0069 REMBRANDT VAN RIJN een maria met een kindeken van Rembrant
0070 REMBRANDT VAN RIJN een cruijstingh Cristi gemodelt vanden selven
0071 REMBRANDT VAN RIJN een naeckte vrouwe vanden selven [Rembrant]
0072 CARACCI, ANNIBALE een copije nae Hanibal Crats
0073(a) BROUWER, ADRIAEN twee halve figuren van Bouwer
0073(b) BROUWER, ADRIAEN twee halve figuren van Bouwer
0074 CARACCI, ANNIBALE noch een copije nae Hanibal Crats
0075 PORCELLIS, JAN (I) een setie van Percelles
0076 EYCK, JAN VAN een oude tronie van Van Eijck
0077 VINCKS, ABRAHAM een doode Contrefijtsel van Abraham Vinck
0078 CLAESZ., AERT (AERT VAN LEYDEN) een doode verreijsingh van Artie van Leijden
0079 REMBRANDT VAN RIJN een schets van Rembrandt
0080 REMBRANDT VAN RIJN een copije nae een schets van Rembrandt
0081[a] REMBRANDT VAN RIJN twee tronien nae 't leven van Rembrant
0081[b] REMBRANDT VAN RIJN twee tronien nae 't leven van Rembrant
0082 REMBRANDT VAN RIJN de Inweijdingh vanden tempel Salomons in 't graeus vanden selven [Rembrant]
0083 REMBRANDT VAN RIJN de besnijdenisse Cristi Copije nae Rembrant
0084[a] SEGHERS, HERCULES twee cleijne lantschappies van Hercules
0084[b] SEGHERS, HERCULES twee cleijne lantschappies van Hercules
0085 [ANONYMOUS] een bossie van een onbekend meester
0086 REMBRANDT VAN RIJN een Out mans tronie van Rembrant
0087 SEGHERS, HERCULES een groot lantschap van Hercules Segers
0088 REMBRANDT VAN RIJN een vrouwe tronie van Rembrant
0089 REMBRANDT VAN RIJN een eendragt van 't lant vanden selven [Rembrant]
0090 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een dorpie van Govert Jansz.
0091 REMBRANDT VAN RIJN een ossie naer 't leven van Rembrant
0092 GIORGIONE (GIORGIO DAL CASTELFRANCO) een groot stuck van de Samaritaense vrouwe van Sjorjon waervan de helfte Pieter la Tombe is toekomende
0093[a] [ANONYMOUS] drie antique beelden
0093[b] [ANONYMOUS] drie antique beelden
0093[c] [ANONYMOUS] drie antique beelden
0094 REMBRANDT VAN RIJN een schets van de begraeffenis Cristi van Rembrant
0095 CLAESZ., AERT (AERT VAN LEYDEN) een scheepie Petri van Aertie van Leijden
0096 SANZIO, RAFAELLO een Maria beeltie van Raefel Urbijn
0097 REMBRANDT VAN RIJN een Cristi tronie van Rembrant
0098 GRIMMER, ABEL een wintertie van Grimmer
0099 NOVELLARA, LELIO DA d'Cruijssinge Cristi van Lelij de Novellaene
0100 REMBRANDT VAN RIJN Cristus tronie van Rembrant
0101 LASTMAN, PIETER een ossie van Lasman
0102 REMBRANDT VAN RIJN een vanitas van Rembrant geretukeert
0103 REMBRANDT VAN RIJN een excehomo in 't graeuw van Rembrant
0104 LIEVENS, JAN (I) een Abrahams offerhande van Jan Lievensz.
0105 REMBRANDT VAN RIJN een vanitas van Rembrant geretukeert
0106 SEGHERS, HERCULES een lantschap in 't graeuw van Hercules Segers
0107 REMBRANDT VAN RIJN een Avont stont van Rembrant
0108[a] [ANONYMOUS] twee aerdt clooten
0108[b] [ANONYMOUS] twee aerdt clooten
0109 [ANONYMOUS] een doosien met mineraelen
0110 [ANONYMOUS] een pissent kintje
0111 [ANONYMOUS] twee Oostindische backiens
0112 [ANONYMOUS] een dito [Oostindische backien] nap met een sineessien
0113 [ANONYMOUS] een beelt van een keijserin
0114 [ANONYMOUS] een beelt van Tiberius
0115 [ANONYMOUS] een tronie van Caijus
0116 [ANONYMOUS] een Caligula
0117 [ANONYMOUS] een Heraclites
0118[a] [ANONYMOUS] twee porcelijne beeltiens
0118[b] [ANONYMOUS] twee porcelijne beeltiens
0119 [ANONYMOUS] een Nero
0120 [ANONYMOUS] een Roomse keijser
0121 [ANONYMOUS] een moor nae 't leven afgegooten
0122 [ANONYMOUS] een Socrates
0123 [ANONYMOUS] een Homerus
0124 [ANONYMOUS] een Aristoteles
0125 [ANONYMOUS] een bruijne antique tronie
0126 [ANONYMOUS] een Fausteijna
0127 [ANONYMOUS] een keijser Galba
0128 [ANONYMOUS] een dito [keijser] Otto
0129 [ANONYMOUS] een dito [keijser] Vetellius
0130 [ANONYMOUS] een dito [keijser] Vesspasianes
0131 [ANONYMOUS] een Titus Vespasianes
0132 [ANONYMOUS] een dito [keijser] Domitianus
0133 [ANONYMOUS] een dito [keijser] Silius Brutus
0133 [ANONYMOUS] 47 stucks soo see als aert was en diergelijcken
0134 [ANONYMOUS] 23 soo see als lant gedierte
0135[a] [ANONYMOUS] agt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
0135[b] [ANONYMOUS] agt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
0135[c] [ANONYMOUS] agt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
0135[d] [ANONYMOUS] agt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
0135[e] [ANONYMOUS] agt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
0135[f] [ANONYMOUS] agt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
0135[g] [ANONYMOUS] agt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
0135[h] [ANONYMOUS] agt stucks pleijster wereck op 't leven afgegoten groot
0136 [ANONYMOUS] een groote quantiteijt hoorens, seegewassen, gietwerck op't leven afgegooten en veel andere rariteijten
0137 [ANONYMOUS] een beelt synde de anticke liefde
0138 METSYS, QUENTIN een raer gefigureert Iser schilt van Quintijn de Smith
0139 [ANONYMOUS] een kassie met medalien
0140[a] [ANONYMOUS] twee volcomen naeckte figuren
0140[b] [ANONYMOUS] twee volcomen naeckte figuren
0141 [ANONYMOUS] de doode beeltenis van Prins Maurits op sijn eijgen natuijrlijck wesen afgegoten
0142[a] [ANONYMOUS] een leeuw en een bul op het leven gebouceert
0142[b] [ANONYMOUS] een leeuw en een bul op het leven gebouceert
0143 [ANONYMOUS] een boeck vol schetsen van Rembrant
0144 LEYDEN, LUCAS VAN een boeck met hout printen van Lucas van Leijden
0145 WAEL, CORNELIS DE een dito [boeck] hout printen van Wael
0146 VANNI, FRANCESCO een dito [boeck] met kopere printen van Vani en anderen als meede barotius
0147 SANZIO, RAFAELLO een dito [boeck] met kopere printen van Raefel Urbijn
0148 VERHULST, ROMBOUT een vergult ledekantie gemodelt van Verhulst
0149 LEYDEN, LUCAS VAN een dito [boeck] met kopere printen van Lucas van Leijde soo dubbelt als enkelt
0150 [ANONYMOUS] een dito [boeck] met teeckeningen vande principaelste meesters vande heele werelt
0151 MONTEGNA, ANDREA 't kostelijcke boeck van Andre de Mantaingie
0152 [ANONYMOUS] een groot dito [boeck] vol teeckeninge en printen van veele meesters
0153 [ANONYMOUS] noch een grooter dito [boeck] vol teeckeninge en printen van verscheijde meesters
0154 [ANONYMOUS] een dito [boeck] vol curieuse minijateur teeckeninge nevens vescheijde hout en kopere printen van alderhande dragt
0155 BRUEGEL, PIETER (I) een dito [boeck] vol printen van den ouden Breugel
0156 SANZIO, RAFAELLO een dito [boeck] met printen van Raefel Urbijn
0157 SANZIO, RAFAELLO een dito [boeck] seer kostelijcke printen vanden selven
0158 TEMPESTA, ANTONIO een dito [boeck] vol printen van Antonij Tempest
0159 CRANACH, LUCAS een dito [boeck] soo koper als hout printen van Lucas Craenoogh
0160 RIBERA, JUSEPE (LO SPAGNOLETTO) een dito [boeck] van Hanibal, Augustijn en Loduwijck Crats, Guwido de Bolonese en Spanjolette
0161 TEMPESTA, ANTONIO een dito [boeck] met gesneeden en geeste figuren van Antonij Tempeest
0162 TEMPESTA, ANTONIO een dito groot boeck vanden selven
0163 TEMPESTA, ANTONIO een dito boeck uts [van Antonij Tempeest]
0164 GOLTZIUS, HENDRICK een dito [boeck] met gesneeden kopere printen van Goltseus en Muller bestaende in Contrefijtsels
0165 SANZIO, RAFAELLO een dito [boeck] van Raefel de Urbijn seer schoonen druck
0167 BROUWER, ADRIAEN een dito [boeck] met teeckeninge van Ad. Brouwer
0167 TIZIANO VECELLO een dito [boeck] seer groot met meest alle de wercken van Titian
0168 REMBRANDT VAN RIJN een anticq boeck met een pertije Schetsen van Rembrant
0169 [ANONYMOUS] een anticq boeck
0170 REMBRANDT VAN RIJN een groot boeck vol schetsen van Rembrant
0171 [ANONYMOUS] nog een anticq boeck ledich
0172 [ANONYMOUS] een Chinees bakie met mineraelen
0173 [ANONYMOUS] een groote witte coraelberch
0174 [ANONYMOUS] een boeck vol statuen koper snee
0175 HEEMSKERCK, MAERTEN VAN een dito [boeck] van Heemskerck sijnde ael 't werck vanden selven
0176 RUBENS, PIETER PAUL een boek vol contrefijtsels van van Dijck, Rubens en verscheijde meesters
0177 [ANONYMOUS] een dito [boeck] vol lantschappen van verscheijde meesters
0178 BUONARROTI, MICHEL ANGELO een dito [boeck] vol van de wercken van Michiel Angelo Bonarotti
0179 [UNIDENTIFIED, ROEST] een dito [boeck] met de bouleringe van Raefel, Roest, Hanibal Crats en Julio Bonasoni
0180[a] LORCK, MELCHIOR een dito [boeck] vol Turcxe gebouwen Melchior Lorich, Hendrick van Aelst en andere meer uijtbeeldende het turcxe leven
0180[b] LORCK, MELCHIOR een dito [boeck] vol Turcxe gebouwen Melchior Lorich, Hendrick van Aelst en andere meer uijtbeeldende het turcxe leven
0181 [ANONYMOUS] een dito [boeck] vol lantschappen van verscheijde meesters
0182 REMBRANDT VAN RIJN een Oostindies benneken daer in verscheijde prenten van Rembrant, Hollaert, Cocq en andere meer
0183 REMBRANDT VAN RIJN een boeck in swart leer gebonden met de beste schetsen van Rembrant
0184 HOLBEIN, HANS (II) een papiere kas vol printen van Hubse Marten, Holbeen, Hans Broesmer en Isarel van Ments
0185 REMBRANDT VAN RIJN noch een boeck van all de wercken van Rembrant
0186 REMBRANDT VAN RIJN een boeck vol teeckeninge van Rembrant gedaen, bestaende in mans en vrouwe naeckt sijnde
0187 [ANONYMOUS] een dito [boeck] vol teeckeningen va alle Roomsche gebouwen en gesichten van alle de voornaemsche meesters
0188 [ANONYMOUS] een chineese ben vol gegoten contrefijtsels
0189 [ANONYMOUS] een leech cunstboeck
0190 [ANONYMOUS] een dito als voiren [leech cunstboeck]
0191 REMBRANDT VAN RIJN een dito [boeck] vol lantschappen nae 't leven geteeckent bij Rembrant
0192 RUBENS, PIETER PAUL een dito [boeck] met proefdrucken van Rubens en Jaques Jordaens
0193 [ANONYMOUS] een dito [chinees bennettie] vol printen van architecture
0194 REMBRANDT VAN RIJN een dito [chinees bennettie] vol teeckeningen van Rembrant bestaende in beesten nae 't leven
0195 FLORIS, FRANS (I) een dito [chinees bennettie] vol printen van Frans Floris, Buijtewech, Goltseus, en Abraham Bloener (sic)
0196 REMBRANDT VAN RIJN een paquet vol antickse teeckeninge van Rembrant
0197 REMBRANDT VAN RIJN 5 boeckiens in quarto vol teeckeninge van Rembrant
0198 [ANONYMOUS] een dito [boeck] vol printen vande Architecture
0199 CALLOT, JACQUES gants Jerusalem van Jacob Calot
0200 REMBRANDT VAN RIJN een parckement boeck vol lantschappen nae 't leven van Rembrant
0201 REMBRANDT VAN RIJN een dito [parckement boeck] vol figuer schetsen van Rembrant
0202 REMBRANDT VAN RIJN een dito [parckement boeck] uts [van Rembrant]
0203 REMBRANDT VAN RIJN een boeckje vol gesichten geteeckent van Rembrant
0204 [ANONYMOUS] een dito [boeckje] met treffelijcke schriften
0205 REMBRANDT VAN RIJN een dito [boeckje] vol Statuen van Rembrant nae 't leven geteeckent
0206 REMBRANDT VAN RIJN een dito [boeckje] uts. [vol Statuen van Rembrant nae 't leven geteeckent]
0207 LASTMAN, PIETER een dito [boeckje] vol schetsen van Pieter Lasman met de pen geteeckent
0208 LASTMAN, PIETER een dito [boeckje] van Lasman met root krijt
0209 REMBRANDT VAN RIJN een dito [boeckje] schetsen van Rembrant met de pen geteeckent
0210 REMBRANDT VAN RIJN een dito [boeckje] uts. [schetsen van Rembrant met de pen geteeckent]
0211 REMBRANDT VAN RIJN een dito [boeckje] uts. als voiren [schetsen van Rembrant met de pen geteeckent]
0212 REMBRANDT VAN RIJN noch een dito [boeckje] vanden selven [schetsen van Rembrant met de pen geteeckent]
0213 REMBRANDT VAN RIJN noch een dito [boeckje] vanden selven [schetsen van Rembrant met de pen geteeckent]
0214 SAVERY, ROELANDT een dito [boeck] groot met teeckeningen in 't Tirol van Roelant Savrij nae 't leven geteeckent
0215 [ANONYMOUS] een dito [boeck] vol teeckeninge van diversche voorname meesters
0216 REMBRANDT VAN RIJN een dito [boeck] in quarto vol schetsen van Rembrant
0217 D√úRER, ALBRECHT 't proportie boeck van Albert Durer houtsnee
0218 LIEVENS, JAN (I) noch een gesneeden boeck met printen de wercken van Jan Lievensz. en Ferdinando Bol
0219 REMBRANDT VAN RIJN eenige packetten met schetsen soo van Rembrant als andere
0220 [ANONYMOUS] een pertije papier heel groot format
0221 REMBRANDT VAN RIJN een kas met printen van van Vliet naer schilderijen van Rembrant
0221 [ANONYMOUS] een laede daer in een paradijs vogel (en ses waijers)
0222 [ANONYMOUS] een Hoogduijts boeck met oorlochs figueren
0223 [ANONYMOUS] een dito [Hoogduijts boeck] met hout figuren
0224 STIMMER, TOBIAS een dito hoogduijtsche Flavio Fevus gestoffeert met figueren van Tobias Timmerman
0225 [ANONYMOUS] een marmer schrijftoortie
0226 [ANONYMOUS] de pleyster vorm van prins Maurits
0227 CLAESZ., AERT (AERT VAN LEYDEN) een Joseph van Aertie van Leijden
0228[a] [ANONYMOUS] 3 belijste printen
0228[b] [ANONYMOUS] 3 belijste printen
0228[c] [ANONYMOUS] 3 belijste printen
0229 [ANONYMOUS] d'groetenis van Maria
0230 REMBRANDT VAN RIJN een lantschappie nae 't leven van Rembrant
0231 SEGHERS, HERCULES een lantschappie van Hercules Segers
0232 REMBRANDT VAN RIJN 't Afdoeningh van 't kruijs van Rembrant
0233 [ANONYMOUS] een tronie nae 't leven
0234 REMBRANDT VAN RIJN een dootshooft van Rembrant overschildert
0235 VIANEN, ADAM VAN een pleijster badt van Diana van Adam van Viane
0236 REMBRANDT VAN RIJN een model nae 't leven van Rembrant
0237 RIJN, TITUS VAN drie hondekens nae 't leven van Titus van Ryn
0238 REMBRANDT VAN RIJN een geschildert boeck van den selven [Titus van Ryn]
0239 REMBRANDT VAN RIJN een Marias tronie vanden selven [Titus van Ryn]
0240 REMBRANDT VAN RIJN een Maneschijntje van Rembrant overschildert
0241 REMBRANDT VAN RIJN een copye mae de geeselingh Cristi nae Rembrant
0242 REMBRANDT VAN RIJN een naeckt vrouwtie gemodelt nae 't leven van Rembrant
0243 REMBRANDT VAN RIJN een begonne lantschappie nae 't leven vanden selven [Rembrant]
0243 HALS, DIRCK een cleijn stuckie vanden jonge Hals
0244 [ANONYMOUS] een vissie nae 't leven
0245 VIANEN, ADAM VAN een becken gepleijstert met naeckte figueren van Adam van Vianen
0246 [ANONYMOUS] 33 stucks anticq hantgeweer en blaes instrumenten
0247 [ANONYMOUS] 60 stucks soo indiaens hantgeweer, pijlen, schichten, asegaijen en bogen
0248 [ANONYMOUS] 13 stucks soo bembuijsen als fluijt instrumenten
0249 [ANONYMOUS] 13 stucks pijlen, boogen, schilden als anders
0250 [ANONYMOUS] een groote pertije handen en tronien op 't leven afgegooten met een harp en een turcxe boogh
0251 [ANONYMOUS] 17 handen en armen op 't leven afgegoten
0252 [ANONYMOUS] een pertije harthoornen
0253 [ANONYMOUS] 4 cluijt en voet bogen
0254 [ANONYMOUS] 5 antieckse hoeden en schilden
0255 [ANONYMOUS] 9 kalbassen en flessen
0256[a] [ANONYMOUS] 2 gebouceerde contrefijtsels sijde Bartholt Been en sijn huijsvrouw
0256[b] [ANONYMOUS] 2 gebouceerde contrefijtsels sijde Bartholt Been en sijn huijsvrouw
0257 [ANONYMOUS] een pleijster gietsel van een Griecks anticq
0258 [ANONYMOUS] den statue vanden keyser Agriepa
0259 [ANONYMOUS] ditto [statue] van den keyser Aurelius
0260 [ANONYMOUS] een Cristus tronie nae 't leven
0261 [ANONYMOUS] een Saters tronie met hoorenen
0262 [ANONYMOUS] een Sibilla antique
0263 [ANONYMOUS] een antieckse Laechon
0264 [ANONYMOUS] een groot Seegewas
0265 [ANONYMOUS] een Vitellius
0266 [ANONYMOUS] een Seneca
0267 [ANONYMOUS] 3 a 4 antique tronien
0268 [ANONYMOUS] noch 4 andere tronien
0269 [ANONYMOUS] een metael stuckie geschut
0270 [ANONYMOUS] een pertije antieckse lappen van diversche coleuren
0271 [ANONYMOUS] 7 snaer instrumenten
0272[a] REMBRANDT VAN RIJN twee schilderijties van Rembrant
0272[b] REMBRANDT VAN RIJN twee schilderijties van Rembrant
0273 [ANONYMOUS] 20 stucks helbaerden, slachswaerden, en jndiaense waijers
0274 [ANONYMOUS] een jndiaans mans en vrouwe cleet
0275 [ANONYMOUS] een casket van een reus
0276 [ANONYMOUS] 5 curas harnassen
0277 [ANONYMOUS] een houte trompeth
0278 REMBRANDT VAN RIJN twee mooren in een stuck van Rembrant
0279 BUONARROTI, MICHEL ANGELO een kindeken van Michael Angelo Bonalotti
0280 [ANONYMOUS] een leeue en een leeuwinnen huijt met twe bonte rocken
0281 [ANONYMOUS] een groot stuck sijnde Danae
0282 REMBRANDT VAN RIJN een pitoor nae 't leven van Rembrant
0283[a] REMBRANDT VAN RIJN tien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
0283[b] REMBRANDT VAN RIJN tien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
0283[c] REMBRANDT VAN RIJN tien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
0283[d] REMBRANDT VAN RIJN tien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
0283[e] REMBRANDT VAN RIJN tien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
0283[f] REMBRANDT VAN RIJN tien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
0283[g] REMBRANDT VAN RIJN tien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
0283[h] REMBRANDT VAN RIJN tien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
0283[i] REMBRANDT VAN RIJN tien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant
0283[j] REMBRANDT VAN RIJN tien stucks schilderije soo cleijn als grooter van Rembrant