The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rijn, Margareta (Griete) van

printer
printer-friendly view
Inventory #1289
Call NumberNA 812, fol. 668-698, film 2078
Date1653/03/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRijn
Owner NameRijn, Margareta (Griete) van
Owner Noteswidow of Jacob van Neck (Cornelisz.)
Life Dates1585 |d 1652/11/18 |n van Rijn; 1564 |d 1638/03/08 |n Jacob van Neck
Marriage Date1604/01/11
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Regent; Merchant (largescale)
ResidenceOp de Oude Schans in Amsterdam
ReligionReformed (Calvinist)
IntroductionInventaris van alle de goederen, huysraet, ..., achtergelaten bij Margareta van Rijn in haer leven weduwe van de heer burgomeester Jacob van Neck, gemaeckt ten versoecke en overstaen van d'heer Jan le Gouchie [Le Gouche], als man en voocht van juffr. Weyntje van Neck, mitsgaders juffr. Catharina en Elisabeth van Neck Jacobs. item de Heeren Jacob van Neck Barentsz. en Mr. Symon van Hooren, raeden deser stede, ten huyse van de voors. Margareta van Hoorn, gestorven is opden Schans binnen deser stede. Postscript: Aldus gedaen ende gepriseert ten overstaen als boven ter presentie van Gillis Valckenier ende Gerrit Brant als getuijgen.
CommentaryJacob Cornelisz. van Neck, the husband of Margareta (Griete) van Neck, was the son of Cornelis Barendsz. and of Weyn Pieters van Neck. He was born in 1564 and died on 8 March 1638. Margareta van Neck, daughter of Jacob Egbertsz. and Maria Claes Gaeff (see the NOTES to R 27935 of Montias2), was born in 1585 and died on 18 November 1652. Jacob Cornelisz. van Neck was a member of the Vroedschap from 1621 until his death in 1638. He paid a tax of 300 f. in 1631. He was burgomaster in 1622, 1623, 1625 and 1626. He was admiral of a fleet that sailed to the East Indies in 1598 (freighted by the Nieuwe Compagnie van de Vaart op Oost Indie) and returned with the ship Hollandia to Texel on 27 July 1599 laden with spices. He lived, first, on the O.Z. Voorburgwal and later on the Oudeschans. His daughter Weyntge van Neck (1610-1682) married Jean Le Gouche (1588-1669) on 8 May 1635. His other daughter Maria van Neck (1612-1645) married Ferdinandus Schuylenburch (of R 25764 of Montias2) on 11 January 1639 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp. 335-6). His son Jacob (Jacobsz.) van Neck II was born on 1 April 1629. He died unmarried on 13 January 1687. He served in the Vroedschap from 1662 until his death in 1687 (Elias, op.cit. p. 520). Jacob Barendsz. van Neck of INVNO 1256 was born in Texel in 1602. He was a member of the Vroedschap from 1652 to 1673 and left Amsterdam in that year in the wake of his bankruptcy. He was captain of the militia in 1650 (Elias, op.cit. p. 478). On Simon van Hoorn, see the NOTES to R 27381 of Montias2.
NotaryAlbert Eggericx
Art Value406 |t gulden
# of Items44
Montias1 #1219
 Prev Record 1 - 25 of 44  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] de conterfeytsels van vader ende moeder f 80:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] de conterfeytsels van vader ende moeder f 80:--:--
0002 [ANONYMOUS] een zeestuck met de pen gedaen f 18:--:--
0003[a] [ANONYMOUS] vier schilderytgens van de vier getyen van het jaer f 40:--:--
0003[b] [ANONYMOUS] vier schilderytgens van de vier getyen van het jaer f 40:--:--
0003[c] [ANONYMOUS] vier schilderytgens van de vier getyen van het jaer f 40:--:--
0003[d] [ANONYMOUS] vier schilderytgens van de vier getyen van het jaer f 40:--:--
0004 [ANONYMOUS] noch een slecht lantschapje f 3:--:--
0005 [ANONYMOUS] een stuckje van Johannes doopingh f 5:--:--
0006 [ANONYMOUS] een brantje van Lot f 3:--:--
0007 [ANONYMOUS] een ront lantschap f 5:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] 2 geschilderde tronien f 10:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] 2 geschilderde tronien f 10:--:--
0009 [ANONYMOUS] een lanck zeestuck f 25:--:--
0010 [ANONYMOUS] een oudt stuckje van een leger f 40:--:--
0011 [ANONYMOUS] een rondt lantschapje f 3:--:--
0012 [ANONYMOUS] een stuckje van het ordeel f 4:--:--
0013 [ANONYMOUS] twee albastere piramiden met vier bolletjes saemen f 2:10:--
0014 [ANONYMOUS] een groot lantschap van het vrouwtie met het bloetgangh f 30:--:--
0015 [ANONYMOUS] een groot stuck van een schepgen f 30:--:--
0016 [ANONYMOUS] een lantschap voor de schou f 10:--:--
0017[a] [ANONYMOUS] 3 conterfeijtsels bij in[...] f 10:--;
0017[b] [ANONYMOUS] 3 conterfeijtsels bij in[...] f 10:--;
0017[c] [ANONYMOUS] 3 conterfeijtsels bij in[...] f 10:--;
0018[a] [ANONYMOUS] drie albasterde hoofden f 2:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 44  Last