Sorgen, Clement van

printer
printer-friendly view
Inventory #1290
Call NumberDBK 5072/351
Date1644/12/02
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual, recorded once without prices and once, less completely, with prices
Family NameSorgen
Owner NameSorgen, Clement van
Life Dates1600/05/16 |d 1671/07/25
Marriage Date1622/08/30
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk
ResidenceOp den Oude Schans at the sign of de Blaue Haen in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meublen ende huysraet competerende den boedel van Clement van Sorgen, sulcx de selve bevonden sijn in tzijnder woonplaetse staende op den Oude Schans uijthangende de Blaeuwen Haen. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven op den 2e december 1644. Signed Frans Bruyning. Second postscript: Taxatie van de meublen ende huijsraet van Clement van Sorgen, gedaen by Engel Jacobs. Third postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven ten overstaen van Adriaen Braems als by de heeren commissarirssen gestelt to curateur over de voors. boedel van Clement van Sorgen den 33 february 1645. Op huijden den 10e february 1645, hebben Jacob van Loon ende Rutgert Nederhoff tsamen ende elcx in solidum sonder renunciatie vant benefitie ordinis divisionis et exclusionis als die effecte van dien, verstaende by desen gestelt causionarissen ende borgen voor de meublen ende huijsraet den boedel van Clement van Sorgen in de voorstaende inventaris gespecificeert ende getaxeert. Belovende alle tgene daer van bevonden soude mogen werden vermist ofte verandert, als hen eijgen schult selff op te leggen ende te voldaen et..
CommentaryClement van Sorgen. the son of Nicolaes van Sorgen, textile merchant in Delft, and of Janneken van Rhijn, was born in Amsterdam on 28 July 1600. He married Cornelia van Heemskerck (born 9 May 1595) on 30 August 1622. She was the daughter of Paulus Beest van Heemskerck (cited in the NOTES to R 31250 of Montias2) and Anna Clant. Clement van Sorgen, who owned a print of Hugo de Groot, signed the Remonstrant petition of 1628. He registered as a broker on 9 November 1647 (after his insolvency of the end of 1644). On 24 July 1660 he was replaced as a broker after he left Amsterdam. He died in Amsterdam on 25 July 1671 and was buried in the N.K. on 28 July (W. Musse, 'n Familieboek van Sorgen, Jaarboek C.B.G. 1957, p.153). Adriaen Braems, of R 25313, helped administer the Orphan Chamber. The two sureties (cautionarissen) were Jacob van Loon, probably one of two possible buyers for the lot described in R 32810, and Rutgert Nederhof, probably a potash merchant, cited in R 28162 of Montias2. On 17 April 1632, Clement van Sorgen, merchant, made a trip to Hamburg. He gave a procuration to his father-in-law Paulus van Heemskerck and to Cornelia van Heemskerck, his beloved (beminde) wife, to collect money from the (Wissel?)bank in Amsterdam in his absence (NA 843, Not. Hoogeboom). On 3 July 1636, Claes Hendricksz. Stopper of R 20012, tax farmer for the three gulden per barril, made a declaration at the request of Clement van Sorgen, who had a procuration from Pieter Jansz. Blanckert, brewer in De Arent in Rotterdam. The impostmeester had apparently arrested him (Sorgen?) (NA 1276, film 2271, Not. Barcman).
NotaryFrans Bruyningh
AppraiserDavid Colijn and Adriaen van Nieulandt (see NOTES to R 49294 of Montias2)
Art Value202 |t gulden (inc.)
# of Items35
Montias1 #1209
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot lantschap met geberchte dat geseyt wert die boedel niet te comen f 20:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] 3 bancket schilderijen met ebben lijsjens f 36:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] 3 bancket schilderijen met ebben lijsjens f 36:--:--
0002[c] [ANONYMOUS] 3 bancket schilderijen met ebben lijsjens f 36:--:--
0003[a] [ANONYMOUS] twee oude stuckjes schilderij met letters ende lysten f 6:--:--
0003[b] [ANONYMOUS] twee oude stuckjes schilderij met letters ende lysten f 6:--:--
0004 [ANONYMOUS] 1 schilderij sijnde opstandenis van Laserus met swarte ende vergulde lyst
0005[a] [ANONYMOUS] 2 printges van de Prins ende de Princes f -:10-:--
0005[b] [ANONYMOUS] 2 printges van de Prins ende de Princes f -:10-:--
0006 [ANONYMOUS] 1 print van Hugo de Groot f 1:--:--
0007 [ANONYMOUS] 3 marmore bolletjes op de kerie
0008 [ANONYMOUS] 1 schilderye synde een bancketje met parsonasien met een swarte lyst f 30:-:--
0009 [ANONYMOUS] 1 out schilderij van de discipelen gaende naer Emaus
0010 [ANONYMOUS] 1 out schilderij van Susanna
0011 [ANONYMOUS] 1 prent bortje
0012 [ANONYMOUS] 1 bancket schilderytie met een swart lystje
0013 [ANONYMOUS] 1 schilderij van de jonge Tobias met slechte lyst f 25:--:--
0013 [ANONYMOUS] 1 groot lantschap met swarte slechte lyst f 25:--:--
0014[a] [ANONYMOUS] 2 printen van den Coningh van Sweden ende Oxsensteren met walvisch beene lysten
0014[b] [ANONYMOUS] 2 printen van den Coningh van Sweden ende Oxsensteren met walvisch beene lysten
0015[a] [ANONYMOUS] noch 3 print bordekens
0015[b] [ANONYMOUS] noch 3 print bordekens
0015[c] [ANONYMOUS] noch 3 print bordekens
0016[a] [ANONYMOUS] 3 albasterde bordekens met vergulde lysten
0016[b] [ANONYMOUS] 3 albasterde bordekens met vergulde lysten
0016[c] [ANONYMOUS] 3 albasterde bordekens met vergulde lysten
0017 [ANONYMOUS] een cleen out lantschapje
0018 [ANONYMOUS] 1 print vant hoff van Hollant met een eecke lyst
0019 [ANONYMOUS] 1 schilderytie synde een lantschapje met swarte lyst f 4:--:--
0020 [ANONYMOUS] 1 ront contrefeytsel van de Prins van Orangien f 1:10:--
0021 [ANONYMOUS] 1 vrouwe tronij f 1:--:--
0022 [ANONYMOUS] 1 schilderije van boertjens met een eecke lyst
0023 [ANONYMOUS] noch een cleen schilderytie van een boertien met een eecke lyst
0024[a] [ANONYMOUS] 2 slechte schilderytjens die geseyt weerden de dienstmaecht te te comen
0024[b] [ANONYMOUS] 2 slechte schilderytjens die geseyt weerden de dienstmaecht te te comen