The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Keilart, Lucas

printer
printer-friendly view
Inventory #1299
Call NumberNA 2262A, fol. 1156 to 1161
Date1678/02/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameKeilart
Owner NameKeilart, Lucas
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van de goederen en middelen naergelaten en metter doot ontruijmt bij Lucas Keilart zal. in sijn leven gewoont hebbende ten huyse van Sr. Philips Keilart, syn soon, gemaeckt by my Adriaen Lock, Not. Pub. ... ten versoecke van de selve Sr. Philips Keilart, Christiaen Hageman als getrout hebbende juffr. Maria Keilart soo voor haer selven als neffens Sr. Pieter Verbeeck gestelde voogden over het nagelatene kindt van Margareta Keilart zal. als mede van het achtergelaten kindt van Gosewijn Keilart zal., alle erfgenamen van de voors. Lucas Keilart zal. Actum in Amsterdam den derden februari anno 1678. Postscript: Aldus geinventariseert ... ten versoecke als int hooft ... ter presentie van Joannes du Hue en Joannes Verheven als getuijgen.
CommentaryLucas Keilart (II) belonged to an extensive R.C. family, which included his brother, the R.C. priest Hermanus Keilart of INVNO 467. They were the sons of Lucas Keilaert I, from Hasselt, and of Tryntgen Goosen van Flory. The merchant Lucas Cuylart (Keilaert) was noted as a handelaer in Amsterdam in 1628 (Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, p. 298). On 18 May 1638, Lucas Cuijlaert I declared at the request of Isbrant Heder that he had received on commission from Heder a number of clocks which he had shipped to Moscow to be sold on Heder's account. All the clocks were sold, except one, weighing 805 pounds, which had a basic fault in the metal (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p. 197). The children of Lucas Keilart (Keijlaert) II, according to the INTRO, were Philips, Marie, married to Christiaen Hageman, and, probably, Margarita and Gosewijn.
NotaryAdriaen Lock
# of Items38
Montias1 #1220
 Prev Record 1 - 25 of 38  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot stuck schilderij daer Christus int hoffje, is hangende ten huijse van Jacob van der Meer
0002 [ANONYMOUS] een dito [groot stuck schilderij] sijnde een heijlich gracht berustende ten huyse van de heer Parmentier
0003 [ANONYMOUS] een dito [groot stuck schilderij] van onse Lieve Vrouw berustende als vooren [ten huyse van de heer Parmentier]
0004 [ANONYMOUS] een dito [groot stuck schilderij] van Maria Magdalena
0005[a] [ANONYMOUS] drie schilderytgens in ijder van de welcken een roemer geschildert staet
0005[b] [ANONYMOUS] drie schilderytgens in ijder van de welcken een roemer geschildert staet
0005[c] [ANONYMOUS] drie schilderytgens in ijder van de welcken een roemer geschildert staet
0006 [ANONYMOUS] een werelt caert [crossed out: hangende]
0007[a] [ANONYMOUS] twaelf printe bortgens met lysten soo groot als cleyn van verscheijde heer ooms
0007[b] [ANONYMOUS] twaelf printe bortgens met lysten soo groot als cleyn van verscheijde heer ooms
0007[c] [ANONYMOUS] twaelf printe bortgens met lysten soo groot als cleyn van verscheijde heer ooms
0007[d] [ANONYMOUS] twaelf printe bortgens met lysten soo groot als cleyn van verscheijde heer ooms
0007[e] [ANONYMOUS] twaelf printe bortgens met lysten soo groot als cleyn van verscheijde heer ooms
0007[f] [ANONYMOUS] twaelf printe bortgens met lysten soo groot als cleyn van verscheijde heer ooms
0007[g] [ANONYMOUS] twaelf printe bortgens met lysten soo groot als cleyn van verscheijde heer ooms
0007[h] [ANONYMOUS] twaelf printe bortgens met lysten soo groot als cleyn van verscheijde heer ooms
0007[i] [ANONYMOUS] twaelf printe bortgens met lysten soo groot als cleyn van verscheijde heer ooms
0007[j] [ANONYMOUS] twaelf printe bortgens met lysten soo groot als cleyn van verscheijde heer ooms
0008 [ANONYMOUS] een dito [print bortgen] van Onse Lieve Vrouw
0009 [ANONYMOUS] een satyne Bonefatius
0010 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van een beste vader
0011 [ANONYMOUS] een dito [conterfeytsel?] wesende een Salvator Mundi
0012 [ANONYMOUS] een silver plaet met een swarte lijst daer gesneden staet de incomste Christus in Jerusalem
0013 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een vanitas
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van St. Crispijn
 Prev Record 1 - 25 of 38  Last