The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Keilart, Lucas

printer
printer-friendly view
Inventory #1299
Call NumberNA 2262A, fol. 1156 to 1161
Date1678/02/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameKeilart
Owner NameKeilart, Lucas
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van de goederen en middelen naergelaten en metter doot ontruijmt bij Lucas Keilart zal. in sijn leven gewoont hebbende ten huyse van Sr. Philips Keilart, syn soon, gemaeckt by my Adriaen Lock, Not. Pub. ... ten versoecke van de selve Sr. Philips Keilart, Christiaen Hageman als getrout hebbende juffr. Maria Keilart soo voor haer selven als neffens Sr. Pieter Verbeeck gestelde voogden over het nagelatene kindt van Margareta Keilart zal. als mede van het achtergelaten kindt van Gosewijn Keilart zal., alle erfgenamen van de voors. Lucas Keilart zal. Actum in Amsterdam den derden februari anno 1678. Postscript: Aldus geinventariseert ... ten versoecke als int hooft ... ter presentie van Joannes du Hue en Joannes Verheven als getuijgen.
CommentaryLucas Keilart (II) belonged to an extensive R.C. family, which included his brother, the R.C. priest Hermanus Keilart of INVNO 467. They were the sons of Lucas Keilaert I, from Hasselt, and of Tryntgen Goosen van Flory. The merchant Lucas Cuylart (Keilaert) was noted as a handelaer in Amsterdam in 1628 (Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, p. 298). On 18 May 1638, Lucas Cuijlaert I declared at the request of Isbrant Heder that he had received on commission from Heder a number of clocks which he had shipped to Moscow to be sold on Heder's account. All the clocks were sold, except one, weighing 805 pounds, which had a basic fault in the metal (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p. 197). The children of Lucas Keilart (Keijlaert) II, according to the INTRO, were Philips, Marie, married to Christiaen Hageman, and, probably, Margarita and Gosewijn.
NotaryAdriaen Lock
# of Items38
Montias1 #1220
First  Record 26 - 38 of 38 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0015 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] wesende een exce homo
0016 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] cleijn van Maria Magdalena
0017 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van de groetenis van de moeder Goots
0018 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Onse Lieve Vrouw met een vergulde lijst
0019 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Maria tronie
0020[a] [ANONYMOUS] noch acht [crossed out vijff] slechte [crossed out: printe borretgens] soo schilderytgens als printe borretgens
0020[b] [ANONYMOUS] noch acht [crossed out vijff] slechte [crossed out: printe borretgens] soo schilderytgens als printe borretgens
0020[c] [ANONYMOUS] noch acht [crossed out vijff] slechte [crossed out: printe borretgens] soo schilderytgens als printe borretgens
0020[d] [ANONYMOUS] noch acht [crossed out vijff] slechte [crossed out: printe borretgens] soo schilderytgens als printe borretgens
0020[e] [ANONYMOUS] noch acht [crossed out vijff] slechte [crossed out: printe borretgens] soo schilderytgens als printe borretgens
0020[f] [ANONYMOUS] noch acht [crossed out vijff] slechte [crossed out: printe borretgens] soo schilderytgens als printe borretgens
0020[g] [ANONYMOUS] noch acht [crossed out vijff] slechte [crossed out: printe borretgens] soo schilderytgens als printe borretgens
0020[h] [ANONYMOUS] noch acht [crossed out vijff] slechte [crossed out: printe borretgens] soo schilderytgens als printe borretgens
First  Record 26 - 38 of 38 Next