The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Elias, Gerrit Reijersz.

printer
printer-friendly view
Inventory #130
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2410, film nr. 2551, fol. 10-28.
Date1676/01/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameElias
Owner NameElias, Gerrit Reijersz.
Owner Noteswidower of Catharina van Beringen
Life Dates? |d 1676 |n Elias
Marriage Date1660/09/16
Type of CeremonyReformed church
OccupationManufacturer |a Soap boiling
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionStaet ende inventaris van allen de goederen , actien ende gerechticheden mitsgaders lasten ende schulden soo ende sulcx deselve by wijlen Gerrit Reijersz. Elias in sijn leven seepsieder weduwenaer van zal. Catharina van Beringen metter doot ontruijmt ende achtergelaten sijn. Beschreven door mij notaris....ten versoecke ende opt aengeven van signoren Jacob Verwout [ende] Thieleman van Beringen als by de Ed. Heeren Schepenen alhier gestelde voogden over desselfs nagelaten kinderen volgens den appoinctemente gesteld in de margine van seecker request van date den 6-en December 1675. Postscript: Aldus gedaen....den 7 januarij 1676. Note: This inventory was not completed; it never was passed as an official act.
CommentaryGerrit Elias was listed among the individuals who exercised the trade (nering) of soap-boiling in 1663. He was apparently the son of the soapboiler Reijer Pietersz. Elias (1632) and the grandson of the soapboiler Pieter Jacobsz. Elias (1612) (Jaarboek Amstelodamum 83(1991), p. 93). Thieleman van Beringen, cited in the INTRO, was the father of Catharina van Beringen, the late wife of Gerrit Elias, and the brother of the cloth merchant Jan van Beringen (NA 641, fol. 203, act dated 14 March 1635). He was married to Elisabeth de Marees, the daughter of Abraham de Marees de oude of INVNO 300. Another of his children was Johanna van Beringen (1624-1686) who married Dionys Bailli (1617-1654) (cited in R 27635 of Montias2) (De Navorscher 28(1878), p.49). Still another child was Maria van Beringen who married Isaack Soolmans (born about 1586) in 1625.
NotaryJ. de Winter
# of Items52
Montias1 #38
 Prev Record 1 - 25 of 57  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 REMBRANDT VAN RIJN een schilderijtje synde een copye: Christus trony van Rembrant
0002 [ANONYMOUS] een slechte [crossed out:oude] naeckte personagieschilderij
0003[a] [ANONYMOUS] vier printebortjens
0003[b] [ANONYMOUS] vier printebortjens
0003[c] [ANONYMOUS] vier printebortjens
0003[d] [ANONYMOUS] vier printebortjens
0004[a] [ANONYMOUS] twee slechte schilderijtjens
0004[b] [ANONYMOUS] twee slechte schilderijtjens
0005[a] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
0005[b] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
0005[c] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
0005[d] [ANONYMOUS] vier albasterde bortjens
0006[a] [ANONYMOUS] seven printebortjens
0006[b] [ANONYMOUS] seven printebortjens
0006[c] [ANONYMOUS] seven printebortjens
0006[d] [ANONYMOUS] seven printebortjens
0006[e] [ANONYMOUS] seven printebortjens
0006[f] [ANONYMOUS] seven printebortjens
0006[g] [ANONYMOUS] seven printebortjens
0007[a] LUDICK, LODEWIJK VAN twee landschapjens met swarte lijsten gedaen door Ludeck
0007[b] LUDICK, LODEWIJK VAN twee landschapjens met swarte lijsten gedaen door Ludeck
0008[a] [PETERS, UNIDENTIFIED] twee achtkante stuckjens met swarte lijsten gedaen door Peters
0008[b] [PETERS, UNIDENTIFIED] twee achtkante stuckjens met swarte lijsten gedaen door Peters
0009 JORDAENS, JACOB een historieschilderij gedaen door Jordaens
0010 [ANONYMOUS] een koockenschilderij met een vergulde lijst
 Prev Record 1 - 25 of 57  Last