The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Delff, Geertruijdt

printer
printer-friendly view
Inventory #1302
Call NumberNA 2470, fol. 1027-1061
Date1676/04/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameDelff
Owner NameDelff, Geertruijdt
Owner Noteswidow of Jacob van Campen
Life Dates1603 |d 1676 |n Delff; 1598 |d 1668 |n van Campen
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Singel at the sign of het boerinnetgen in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van de goederen ende middelen naergelaten ende metter doot ontruymt by Geertruijdt Delff in haer leven weduwe van Jacob van Campen, gemaeckt by my Adriaen Lock, Not. Pub. ten versoecke van de heeren Hendrick Molenaer, Nicolaes Gelehandt ende Michiel Kieck, als codicille voochden over Cornelis, Willem, Anna, ende Jacobus van Campen, naergelatene ... onmondige kinderen van Gysbert van Campen zal., soone van de voors. Geertruyd Delft en is desen inventaris begonnen den sevenden april 1676 ende enige dagen daernaer voltrocken. Postscript: ... Op den xxxe decembris voors. compareerden voor my Adriaen Lock ... ende verclaerden [alles oprecht?]
CommentaryJacob Cornelisz. van Campen (1598-1668) was the natural, legitimized son of the merchant Cornelis van Campen (1564-1636) and of Sijtgen Gerrits. He married Geertruid van Delft (1603-1676) at an unknown date. The architect Jacob van Campen was his half brother, procreated by Cornelis van Campen and Catharina Queeckels (1578-1632). From the INTRO it emerges that the merchant Jacob Cornelisz. van Campen had a son named Gysbrecht and that the latter had children named Cornelis, Willem, Anna, and Jacobus, who were still of minor age or unmarried at the time of Geertruid's death. On the Van Campen genealogy, see Jacob van Campen, Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw, Exh. Catalogue, Royal Palace, Amsterdam, 1995, pp.24-5).
NotaryAdriaen Lock
# of Items58
Montias1 #1223
 Prev Record 1 - 25 of 58  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot schilderij van Samson
0002 [ANONYMOUS] een dito [groot schilderij] synde een cruseficx
0003 [ANONYMOUS] een cleen dito [schilderij] wesende de moeder Goots met een kintge
0004 FRANCKEN, FRANS (II) een dito [schilderij] sijnde de uyttreck van de kinderen van Israel door Franck
0005 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] wesende een zeetge met een achtkante lijst
0006 [ANONYMOUS] een taefereel van de moeder Goodts
0007 [ANONYMOUS] een cleijn lantschapge daerin twe moriaenen
0008 [ANONYMOUS] een prente borretgen van Mr. Steven Charteus
0009 [ANONYMOUS] een schilderij van Maria Magdalena
0010 [ANONYMOUS] een contrefeytsel van een mans persoon
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van een harderin met harders met een ovale vergulde lijst
0012 [ANONYMOUS] noch een dito [schilderij] van harders
0013 FINSON, LOUIS (FINSONIUS, LUDOVICUS) een dito [schilderij] van Maria Magdalena gedaen door Lodovicus Vinsonius
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] wesende een bossachie
0015 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van Cornelis van Campen
0016 [ANONYMOUS] een schilderytge van twee nackte beeltgens
0017 [ANONYMOUS] een dito [schilderytge] van twee sangertgens
0018 [ANONYMOUS] een groot schilderij van eenige schepen
0019[a] [ANONYMOUS] twee bortgens een van Salomons en een van Jobs gebedt
0019[b] [ANONYMOUS] twee bortgens een van Salomons en een van Jobs gebedt
0020 [ANONYMOUS] een schilderij van snippen
0021 [ANONYMOUS] noch een dito [schilderij] van Rachael
0022 [ANONYMOUS] een schilderij van eenige priesters
0023[a] [ANONYMOUS] noch drie slechte schilderyen van cleijne waerde
0023[b] [ANONYMOUS] noch drie slechte schilderyen van cleijne waerde
 Prev Record 1 - 25 of 58  Last