The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cop, Aert

printer
printer-friendly view
Inventory #1303
Call NumberNA 255, fol. 117vo. and foll.
Date1621/07/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameCop
Owner NameCop, Aert
OccupationMerchant (largescale) |a Wine, brandy
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meublen ende huijsraedt mitsgaders de wynen berustende ten huyse van Aert Cop wyncoper binnen deser stede. Postscript: Aldus geinventariseert by my Jacob Meerhout Not. Publ. .. ten overstaen van den E. Jacob Bicker mitsgaders ... crediteuren van den voorn. Aert Cop, actum in Amsterdam den 16en juli 1621.
CommentaryGiven that there were no musical instruments at all among the movable goods of Aert Cop of the present inventory, that he was a full-fledged wine dealer, and that the lute player Artus Cop would have had to be born in 1540 at the latest, it is apparent that the owner of the goods was Aert (or Arent) Cop II, one of the three sons of Nicolaes Cop I of R 30624 of Montias2, and not their grandfather the lute player Artus Cop I. In the 1612 testament of Nicolaes Cop I and Elisabeth Aerts Burlon, Arent Cop (II), probably the owner of the goods in the present inventory, and the painter Nicolaes Cop II were both left 3,600 f. Since Gerrit Cop, the third son of the couple, was still alive (see the deposition dated 23 October 1621 in the NOTES to R 30624 of Montias 2), it is not clear what portion he received of the inheritance. It should be noted that one of the paintings in the present inventory was said to belong to Hendrick Keyn, bode to Antwerp, who was involved in the transaction with Rubens cited in the NOTES to R 30624. Aert Cop II was married to Koniertie Wouters, who presumably predeceased him. The principal creditor with a claim on the present inventory was Jacob Bicker, who is likely to be identical with Jacob Bicker Jacobsz. (1589-1626), who was a member of the Vroedschap in 1625 and 1626 (Elias, Vroedschap, p. 359). The names of the other creditors were illegible in microfilm.
NotaryJacob Meerhout
# of Items46
Montias1 #1224
 Prev Record 1 - 25 of 46  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 FLORIS, FRANS (I) een stuck schilderye wesende een Maria en andere beelden van Frans Floris
0002 COOP, NICOLAES een schilderij van een bancketgen van Niklaes Coop de jonge twelck de vader verclaart hem toetebehoren
0003 [ANONYMOUS] een cleyn schilderytgen weesende een schael met kerssen
0004 MATHAM, JACOB een tronie Pauly mette pen gedaen bij Matham
0005 MATHAM, JACOB noch een tronie Pauly mette pen gedaen bij Matham
0006 [ANONYMOUS] een schilderij daerinne twee meercatten
0007 [ANONYMOUS] een schilderytge daer in twee scheepgens
0008 [ANONYMOUS] een schilderye van Loth
0009 [ANONYMOUS] een rondeken daerinne een schaeltgen(?) noch twee ronde mandekens met porceleyne bordens
0010 [ANONYMOUS] een groote schilderij daerinne den stadt Amsterdam(?) en eenige schepen
0011 RUBENS, PIETER PAUL een groot schilderij copie Rubbens van Petrus
0012 [EVANS, UNIDENTIFIED] een groote schilderij weesende spockerije van van Evans(?)
0013 [ANONYMOUS] een schilerye van St. Jan
0014 [ANONYMOUS] een schilderytgen van soldaten
0015 [ANONYMOUS] een schilderytgen van lepaarden
0016 [ANONYMOUS] twee glasen met wassen figurytgens
0017[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen betoonende de tronien van Venus ende Mercurius
0017[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen betoonende de tronien van Venus ende Mercurius
0018 [ANONYMOUS] een groote schilderij wesende een keucken
0019 [ANONYMOUS] een schilderye weesende Christus en Maria twelck Claes Cop den ouden verclaart hem toetebehoren
0020[a] [ANONYMOUS] noch twee tronien weesende een patriarch en een Laura(?)
0020[b] [ANONYMOUS] noch twee tronien weesende een patriarch en een Laura(?)
0021 [ANONYMOUS] een schilderij van Christus mette doorne croon
0022[a] [ANONYMOUS] twee cleijne lantschapgens
0022[b] [ANONYMOUS] twee cleijne lantschapgens
 Prev Record 1 - 25 of 46  Last