The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wonders, Mettje

printer
printer-friendly view
Inventory #1310
Call NumberNA 714, fol. 482
Date1641/11/11
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameWonders
Owner NameWonders, Mettje
Owner Noteswidow of Pieter van der Loo
OccupationCraft |a Diamond Cutter
ResidenceWest side of the Keizersgracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen roerende ende onroerende, actien en gerechticheiden in sulcken voegen Mettje Wonders, weduwe van za. Pieter van der Loo in sijn leven diamant snijder end juwelier [beseten ende met der doot ontruijmt heeft, beschreven] ter requisitie ende ten overstaen van d'eersame Hans van Immen sijdereder behoude oom, testamente vooght ende executeur [over] Jan van der Loo [naer] Oost Indien zynde, Maiken van der Loo, Pieter van der Loo, Christiaen van der Loo, ende Grietgen van der Loo, kinderen ende erffgenamen van de voorn. Mettje Wonders. Postscript: Verclarende ende affirmerende de gemelte Mayken van der Loo, Christiaen van der Loo ende Grietge van der Loo alle de goederen in den gemelten boedel ... geinventariseert te zijn ... in presentie van Jan van Erpekom, koopman, ende Willem Wernaerts inwoonder .. den 11 November 1641.
CommentaryOn 13 September 1619, Joost Palman, diamond cutter, and Pieter van der Loo, likewise diamond cutter, were said to own an obligation issued by Pieter Jacobsz. van Rijn (of R 27935) for 422 (Fl.) pounds dated 7 August 1619, another for 630 pounds issued by Anthony Moens and another for 342 pounds issued by Abraham de Marees de jonge (WK 5073/789). On 23 April 1637, Mettge Wonders, widow of Pieter van der Loo (I), of the present inventory, jeweler, named Abraham van der Voort (probably of R 32595 of Montias2), to collect money due to her (NA 597, fol. 181, Not. L. Lamberti). The widow owned a house on the West side of the Keisersgracht. Pieter van der Loo (II), his son, was named in the INTRO.
NotaryP. Carels
# of Items29
Montias1 #1233
 Prev Record 1 - 25 of 29  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] het wapen en het lof van Nassau in een vergulde lijst
0002 [ANONYMOUS] de geboorte Christij in een vergulde lijst
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van een bloem mandeken ende schaal in een neuteboom lyst
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van de seven wonderen ende seven konsten in een vergulde lijst
0005 [ANONYMOUS] een lantschap in een vergulde lyst
0006 [ANONYMOUS] noch een lantschap in een binne lyst
0007 [ANONYMOUS] een schilderij van een bancket ende dansen in een vergulde lijst
0008 [ANONYMOUS] een konstigh geborduurt stuck in een baleyne lijst met een sijde gardyntje behangen
0009[a] [ANONYMOUS] twee ronde schilderijen met vergulde lijsten
0009[b] [ANONYMOUS] twee ronde schilderijen met vergulde lijsten
0010 [ANONYMOUS] een alabaster beelt het hooft afgebrocken
0011 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van Breaute en Leckerbeetje
0012 [ANONYMOUS] een stuck van Susanna
0013 [ANONYMOUS] een koken in een vergulde lijst
0014 [ANONYMOUS] een bancketje in een vergulde lijst
0015 [ANONYMOUS] een berchachtig lantschap in een eijken lijst
0016 [ANONYMOUS] een kleijn bortje van Venus en Kuipedoo
0017 [ANONYMOUS] een schilderijtje van vrou Marij
0018 [ANONYMOUS] het avontmael Christi
0019[a] [ANONYMOUS] Prince Wilhelm ende Mauritius elck in een eecken lyst
0019[b] [ANONYMOUS] de Prince Wilhelm ende Mauritius elck in een eecken lyst
0020 [ANONYMOUS] een schilderij van een bloempot in een noteboomen lyst
0021 [ANONYMOUS] noch een schilderij van Susanna
0022 [ANONYMOUS] een kleen stuckje van de brandt van Troijen
0023 [ANONYMOUS] een tronij
 Prev Record 1 - 25 of 29  Last