The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Schouten, Gysbert Cornelissen

printer
printer-friendly view
Inventory #1337
Call NumberDBK 5072/591(new), fol. 152vo. and foll.
Date1663/04/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors
Family NameSchouten
Owner NameSchouten, Gysbert Cornelissen
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen ende huijsraet bevonden in den boedel van Gysbert Cornelissen Schouten. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den 16e april 1663. Some goods were added on 17 April 1663.
CommentaryGysbert Cornelissen Schouten, who was undoubtedly related to the wealthy burgomaster of Weesp, Lambert Cornelisz. Schouten (see the NOTES to R 7613), has not been identified.
# of Items22
Montias1 #1243
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderytie geintituleert veritas
0002 [ANONYMOUS] een groote schilderye daerin drie leeuwen, onder andere een, een jongelingh doorgebeten hebbende, daer een komt en brecht des leeuwens mondt op in een ebben lyst
0003 [ANONYMOUS] een schilderye daer een kram kindeken in een ebbe lyst
0004 [ANONYMOUS] een groot schilderye van Joannes de Dooper in een vergulde lyst
0005 [ANONYMOUS] een schildery uytbeeldende de verschyninge Cristi in de tempel
0006 BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. een teeckeningh daerin twee scheepen en 2 jachten in een swarte lyst door A. Boot
0007 [ANONYMOUS] een cleijn lanckwerpigh schilderytie daerin 7 personasien onder andere een op een knie leggende en een ander naeckt in een swarte lyst
0008 [ANONYMOUS] een cleijn schilderytie sijnde een mans tronie
0009 [ANONYMOUS] een schilderye in een eckse swarte lyst daerin verscheijde persoonasien onder andere een leeuw
0010 [ANONYMOUS] een oudt teeckeningettie van een biddende persoonesse in een swarte lyst
0011 [ANONYMOUS] een eewigdurende almanach in een swarte lyst
0012 [ANONYMOUS] een oudt schilderytie in een ebben lijst daerin eenige personasien
0013 [ANONYMOUS] een schilderye synde een blompoth
0014[a] [ANONYMOUS] twee printen in swarte lysten daerin twee personasien
0014[b] [ANONYMOUS] twee printen in swarte lysten daerin twee personasien
0015 [ANONYMOUS] een brant in een ebben lijst in de zijdel camer onder 't stroo op de bedt bevonden
0016 [ANONYMOUS] een slecht schilderytie in de bedtsteede
0017 [ANONYMOUS] een schilderytie synde een coockentie
0018 [ANONYMOUS] een stuck schilderije daer Laserus de list swart en vergult
0019 [ANONYMOUS] een schilderye synde een banckettie in swart en vergulde list
0020 [ANONYMOUS] een lanckewerpigh schildery van Ste. Pieter
0021 [ANONYMOUS] noch een slecht historie schilderije
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next