The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Uylenborgh (Uylenburgh), Gerridt (Gerard)

printer
printer-friendly view
Inventory #1357
Date1675/04/27
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors under the supervision of the DBK.
Family NameUylenborgh (Uylenburgh)
Owner NameUylenborgh (Uylenburgh), Gerridt (Gerard)
Life Dates1626 |d ?
Marriage Date1666/05/05
OccupationArtist |a Painter; Merchant (smallscale) |a Art dealer
ResidenceOp de Nieuwe Keysersgraft in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meubilen ende const bevonden in den boede van Gerridt Uyleborgh schilder, gewoont hebbende op de Nieuwe Kyssersgraft.
CommentaryGerard Uylenburgh was the son of the painter and art dealer Hendrick Uylenburgh. On 5 May 1666, he was said to be 40 years old, his parents dead, and living on the Lauriersgracht, when he was married to the 30-year old Elisabeth Just from Koenigsberg, who was assisted by her father (Bredius, K√ľnstler-inventare p. 1674). On 30 November 1666, Gerrit Uylenburg and four sisters of Elisabeth Just declare that their father Henderyck Just, merchant, doing business in various parts outside the Provinces, had died nine weeks ago, leaving debts. They request open letters of benefit of inventory to protect them from their creditors, which has been granted to them (Bredius, ibid.)
Montias1 #1262
 Prev Record 1 - 25 of 175  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] een pleyster beelt op een houte voet en een dito hooft
0001[b] [ANONYMOUS] een pleyster beelt op een houte voet en een dito hooft
0002[a] [ANONYMOUS] twee pleyster beeltiens
0002[b] [ANONYMOUS] twee pleyster beeltiens
0003[a] [ANONYMOUS] een pleyster beeltie, een gebronst beeltie op een swarte voet, noch eenige cupydoties op twee swarte voeten
0003[b] [ANONYMOUS] een pleyster beeltie, een gebronst beeltie op een swarte voet, noch eenige cupydoties op twee swarte voeten
0003[c] [ANONYMOUS] een pleyster beeltie, een gebronst beeltie op een swarte voet, noch eenige cupydoties op twee swarte voeten
0004 [ANONYMOUS] 16 stuckx gepleysterde beelden, soo heel als halve, mitsgaders hooffde
0005 [ANONYMOUS] een pleystert beelt staende op een houte voet
0006 FIERAVINO, FRANCESCO (IL MALTESE) 1. een tapyt met italiaense vruchten van Maltese
0007 NECK, JAN VAN 2. een slapende vrouw van Jan van Neck
0008 PORCELLIS, JAN (I) 3. een zee van Parcelis
0009 CAROSSELLI, ANGELO 4. mascraede van Caroselis
0010 [BACKERE, UNIDENTIFIED] 5. een diaene op de jacht van Backere
0011 PAPE, JOSSE DE 6. een schilderye van Juste del Papa
0012 GENTILE, LUIGI 7. eenige figuren van Louis Gentil
0013 ROGHMAN, ROELAND 8. een lantschap van Roghman
0014 REMBRANDT VAN RIJN 9. een Judin van Rembrandt
0015 COLYN, DAVID 10. een oordeel van David Colyns
0016 [ANONYMOUS] 11. Italiaensche vruchten van Jan Strydt
0017 RUBENS, PIETER PAUL 12. noch een Diaena op de jacht nae Rubens
0018 DYCK, ANTHONIE VAN 14. een vrouwe conterfeytsel nae van Dyck
0019 [ANONYMOUS] 15. een cruysingh van St. Pieter
0020 DYCK, ANTHONIE VAN 16. noch een vrouwe conterfeytsel nae van Dyck
0021 [ANONYMOUS] 16. noch een vrouwe conterfeytsel nae van Dyck
 Prev Record 1 - 25 of 175  Last