The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wybrants, Johannes

printer
printer-friendly view
Inventory #1361
Call NumberDBK 5072/601(new), fol. 19vo to 27.
Date1672/12/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors under the supervision of the DBK.
Family NameWybrants
Owner NameWybrants, Johannes
Life Dates1639-?
Marriage Date1664/04/17
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Nieuwe Heeregracht in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de meubilen ende huysraet bevonden in den boedel van Joahannes Wybrants, gewoont hebbende op de Nieuwe Heeregracht. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 22en december 1672. Op huijden hebb ick Jacob Jacobsen Hinlopen, out schepen ende raedt deser stede ende Jacob Hinlopen schepen der selven stede hen tesamen ende elcx in solidum bij deesen gestelt cautionarisen voor de verantwoordinge ende van de verminderinge van de [...] huijs, silverwerck ende juwelen concernende den boedel van Johannes Wybrants ... actum den 22 december 1676. Op huijden den 25en january 1673, sijn de meubilen en anders .... gepriseert ende getauxeert ... bij Susanneken Anthonis ende Lysbeth Martens, de juwelen bij Hans Sipel, paerden bij Bartholomeus Verburgh, de caros ... bij Baltens Hanck sadelmacker.
CommentaryOn 17 April 1664, Johannes Wybrants, from Amsterdam, 25, parents dead(?), assisted by his mother Magdelena Paters, living on the Keysersgracht, was betrothed to Adriana Hinlopen, 17, assisted by the heer Jacob Jacobsz. Hinlopen, former alderman and member of the Vroedschap, her father, and Anna Tholinck, her mother, living on the [...] Burgwal (DTB 485/336). Jacob Jacobsz. Hinlopen, who declared himself surety for Johannes Wybrants on 22 December 1676, was baptized on 18 July 1621 and buried on 19 August 1679. He married Anna Tholincx, baptized on 14 April 1622 and buried on 6 October 1672, on 30 December 1642. Anna Tholincx was the daughter of Diderick Tholincx (of R 27472) and of Adriana van der Wel (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 507). On 13 September 1667, Johannes Wybrants and Adriana Hinlopen had their daughter Anna Jacobs baptized in the N.K. in the presence of Hendrick Wybrants and Anna Hinlopen (DTB 44/181).
Total Value12,192 |t gulden 14 stuivers
Art Value341 |t gulden
# of Items20
Montias1 #1265
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een landtschap schilderij daerin eenige persoonagie in een ebben lijst f 18:--:--
0002 [ANONYMOUS] een boere off soldat geselschap in een dito [ebben] lyst f 24:--:--
0003 [ANONYMOUS] een langhwerpigh schilderytie daerin eenige groente f 16:--:--
0004 HOOCH, PIETER DE een stuckie van de hoogh daerin een vrowtie dat water draeght f 20:--:--
0005 VERTANGEN, DANIEL een lantschap van Vertangen daerin twee naeckt beelties f 24:--:--
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van een verkeere spel f 20:--:--
0007 JAN MARSSEN een landtschap battalje zijnde een copij door Pieter Wouwerman gedaen nae Jan Marssen f 30:--:--
0008[a] WOUWERMAN, PIETER twee landtschappies 't eene zijnde van Wouwerman f 60:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] twee landtschappies 't eene zijnde van Wouwerman f 60:--:--
0009 [ANONYMOUS] een schilderij zijnde een stil leven daerin een silver kan f 42:--:--
0010 WOUWERMAN, PHILIPS een landtschappie daerin 2 paerties van Wouwerman f 48:--:--
0011[a] [ANONYMOUS] twee witte gepleijsterde hoofde en 2 beelties f 3:--:--
0011[b] [ANONYMOUS] twee witte gepleijsterde hoofde en 2 beelties f 3:--:--
0011[c] [ANONYMOUS] twee witte gepleijsterde hoofde en 2 beelties f 3:--:--
0011[d] [ANONYMOUS] twee witte gepleijsterde hoofde en 2 beelties f 3:--:--
0012 [ANONYMOUS] een vergulde lijst van een schilderij
0013[a] [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Adriana Hinlopen mitsgaders een schilderij sijnde een fruijtagie beijde sonder lijst
0013[b] [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Adriana Hinlopen mitsgaders een schilderij sijnde een fruijtagie beijde sonder lijst
0014 [ANONYMOUS] een goot schilderij zijnde een vanitas voorde schoorsteen f 36:--:--
0015 [ANONYMOUS] een caemer schilderij sijnde een heel behangsel van onder tot boven f 150:--:--
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next