The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rhijn, Pieter van (II)

printer
printer-friendly view
Inventory #1365
Call NumberDBK 5072/601, fol. 241-246
Date1676/04/02
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInventory of insolvent individual drawn up at the request of his creditors under the supervision of the DBK
Family NameRhijn
Owner NameRhijn, Pieter van (II)
Marriage Date1634/01/16
OccupationServices |a Auctioneer
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de meubilen ende huijsraedt bevonden in den boedel van Pieter van Rhijn. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven den 2en april 1676 ende den 15en april des selven jaer getauxeert door Susanneken Anthonis geswooren schatser. Second postscript: Wert toegestaen aen Constantia ende Maria Bessels de bovenstaende goederen in minderingen van her schult to mogen naer haer nemen tegen de somme van 1250 f. Act den 16 september 1682.
CommentaryPieter van Rhijn II was the son of that name of Pieter Jacobsz. van Rijn of R 27395 of Montias2. He married Elisabeth Bessels, daughter of Adam Bessels (of R 35041 of Montias2) on 16 January 1634. Constantia and Maria Bessels, cited in the INTRO, were probably sisters of Elisabeth Bessels. He was master auctioneer for ship's equipment of the Admiralty (Nederlandsche Leeuw 50(1932), col. 135). Pieter van Rhijn II may have been the brother or the father of Margaretha van Rhijn, the wife of the painter Philips Coningh, one of whose paintings, attributed to P. Koningh, was recorded in the present inventory. He may have been the uncle or the granduncle of the grandchildren of Margaretha van Rhijn (see the NOTES to R 27935 of Montias2).
Total Value1001.5 |t gulden
Art Value115.75 |t gulden
Montias1 #1268
 Prev Record 1 - 25 of 36  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een caert van Europa [f 4:--:-- with LOT 0002]
0002 [ANONYMOUS] een dito [caert] van West Indien [f 4:--:-- with LOT 0001]
0003 [ANONYMOUS] een lantschap daerin een casteel op een geberchte f 5:--:--
0004 [ANONYMOUS] een lantschap schilderije f 7:--:--
0005[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels mans persoonen f 4:--:--
0005[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels mans persoonen f 4:--:--
0006 [ANONYMOUS] een still leven met een silvere com daerin f 10:--:--
0007[a] BLANCKERHOFF, JAN THEUNIS (JAN MAET) twee zee stucktiens van Jan Maet f 12:--:--
0007[b] BLANCKERHOFF, JAN THEUNIS (JAN MAET) twee zee stucktiens van Jan Maet f 12:--:--
0008 KONINCK, PHILIPS DE een geselschap van P. Koningh f 10:--:--
0009 [ANONYMOUS] een rondt lantschap in een vergulde lijst f 4:--:--
0010 MOLENAER, JAN MIENSE een groot boere geselschap zijnde een copye nae Mollenaer f 15:--:--
0011 [ANONYMOUS] een dito[?] zijnde Petrus in de vanckenisse f 6:--:--
0012 [ANONYMOUS] een lantschap schilderij daerin een molen f 4:--:--
0013 BLANCKERHOFF, JAN THEUNIS (JAN MAET) een schilderij daerin een sijlent scheeptie van Jan Maet f 12:--:--
0014 [ANONYMOUS] een blompot schilderije f 5:--:
0015 BLANCKERHOFF, JAN THEUNIS (JAN MAET) noch een zeetie van Jan Maet f 8:--:--
0016[a] [ANONYMOUS] tweee schilderije zijnde conterfeytsels van man ende vrouw f 3:--:--
0016[b] [ANONYMOUS] tweee schilderije zijnde conterfeytsels van man ende vrouw f 3:--:--
0017[a] [ANONYMOUS] 4 oude landtschap schilderyen f 3:--:--
0017[b] [ANONYMOUS] 4 oude landtschap schilderyen f 3:--:--
0017[c] [ANONYMOUS] 4 oude landtschap schilderyen f 3:--:--
0017[d] [ANONYMOUS] 4 oude landtschap schilderyen f 3:--:--
0018[a] [ANONYMOUS] 4 achtkant schilderije synde boere geselschappies f 5:--:--
0018[b] [ANONYMOUS] 4 achtkant schilderije synde boere geselschappies f 5:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 36  Last