The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Boom, Anna

printer
printer-friendly view
Inventory #1367
Call NumberNA 2634
Date1679/03/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory
Family NameBoom
Owner NameBoom, Anna
Owner Noteswidow of Pieter van Alteren, wife of Jan [...]
Life Dates1630/12/29-? (Boom); 1621-1667 (van Alteren)
Marriage Date1652/02/23
Type of CeremonyK
OccupationRegent
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen roerende ende onroerende ... actien, crediten ... metter doot ontruijmt by vrouw Anna Boom, vrouw van Jan [illegible, due to burning of paper], gemaeckt by my Cornelis van Polenburgh deurwaerder van den Hogen Rade uyt cracht van seckere open brieven van benefitie van inventaris in dato den 30e september 1678 van den selven Hoge Rade geimpetreert ... wegen de E.E. heeren Jacob Sas van den Bosch gecommitteert raed tot admiraliteyt int Hoonder Quartier, als in houwelyck hebbende Catharina van Altena, item Daniel van Geel, heer van Sparbroeck, Cornelis Roch radt en oud schepen, als by testament van wylen Anna Boom versoght ende gestelt tot vooghden over de selfs minderjarige kinderen, sijnde de meublen ... mitsgaders gout ender silver getaxeert door Susanneken Anthonis ende Grietje Arents, gesworen schatsers. Schilderyen ten sterfhuijs bevonden getaxeert door Srs. Barent Graat ende [left blank] Backer, als by de heeren schepenen deser stede daertoe gecommitteert ten prijse als volcht. No postscript. Dated just before 14 March 1679.
CommentaryOn 23 January 1652, Pieter van Alteren, from Middelburgh, fiscal of the Lords of the Admiralty, assisted by his father Sym van Alteren, was betrothed to Anna Boom, from Amsterdam, 21 years old, assisted by her uncle Salomon van Schoonhoven, reeve of Armveen, and her nichte Sara Roch (DTB 469/427). Because the original document has been burned, it is not clear whether Anna Boom remarried after the death of her first husband Pieter van Alteren and with whom. No such second husband is mentioned by Elias (Vroedschap van Amsterdam, p. 433). According to Elias, Anna Boom. baptized in Amsterdam on 29 December 1630, was the daughter of Dr. Cornelis Boom and of Maria van Schoonhoven. He was counsellor and Advocaat-Fiscal of the Admiralty and reeve of the Beemster in 1667, the year of his death. As a widow, Anna Boom was taxed on the basis of wealth estimated f. 283,000. The marriage produced four children, including Catharina van Alteren who married Jacob Sas van den Bosch, also a counsellor of the Admiralty, cited in the INTRO. Daniel van Geel's wife (N.N.) was the sister of Anna Boom (ibid.) After the death of her husband, in 1669, Anna Boom bought a house on the Keysersgracht from Dr. Francois de Vicq for f. 10,000. She and her brother-in-law Daniel van Geel submitted plans for the house to the city (Jaarboek Amstelodamum 7(1909), p. 77).
NotarySteeman
AppraiserBarent Graat and [Adriaen] Backer
Art Value1583.5 |gulden
# of Items56
Montias1 #1270
 Prev Record 1 - 25 of 56  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 BASSANO, LEANDRO no. 1 een schilderye daerin een naeckt vrou van Bassan sonder lyst f 150:--:--
0002 FLORIS, FRANS (I) no. 2 een dito [schilderye] daerin een lantschap met een wolf, sijnde het lantschap van Pinas ende de wolf van Frans Floris met een vergulde lijs f 50:--:--
0003 BRUGGHEN, HENDRICK TER no. 3 een dito [schilderye] daer Christus onder de doctoren van ter Brugge sonder lijst f 175:--:--
0004 MOLENAER, CORNELIS (SCHELE NEEL) no. 4 een schilderye sijnde een boere dans, in't ordeel van Scheel Neel en Hans van Wechelen f 42:--:--
0005 [JACOB VAN LOON, UNIDENTIFIED] no. 5 een dito [schilderye] synde een Venus met een cupido van Jacob van Loon f 30:--:--
0006 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN no. 6 een dito [schilderye] synde een lantschap van Steven van Goor f 15:--:--
0007 CAPPELLE, JAN VAN DE no. 7 een dito [schilderye] synde een brantje en maneschyn van Capelle f 18:--:--
0008 CAPPELLE, JAN VAN DE no. 8 een dito [schilderye] sijnde een stilwatertie van de selve [Capelle] f 30:--:--
0009 CAPPELLE, JAN VAN DE no. 9 een dito [schilderye] synde een roerent water met scheepjes in een vergulde lyst van de selve [Capelle] f 60:--:--
0010 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN no. 10 een dito [schilderye] synde een lantschap met een groote boom van Ruijsdael f 18:--:--
0011 LINGELBACH, JOHANNES no. 11 een dito [schilderye] sijnde een carneval van Lingelbach f 36:--:--
0012 OCKERSZ., ADRIAEN no. 12 een dito [schilderye] synde een lantschapje van Adriaen Ockersz. f 12:--:--
0013 TIZIANO VECELLO no. 13 een dito [schilderye] synde een vanitas sijne een copij van Titian met een vergulde lijst f 22:--:--
0014 MOORELSE, PAULUS no. 14 een dito [schilderye] sijnde een herderin van Pauls Morelisz. f 30:--:--
0015 HONTHORST, GERRIT VAN no. 15 een dito [schilderye] synde een scitsen van Honthorst f 36:--:--
0016 BLOEMAERT, ABRAHAM no. 16 een dito [schilderye] sijnde twee figuren singende jongens van Abraham Blom f 5:--:--
0017 ZEEMAN, REINIER no. 17 een dito [schilderye] sijnde een watertie van Seman f 18:--:--
0018 ZEEMAN, REINIER no. 18 noch een dito [schilderye] van de selve meester f 18:--:--
0019 WYCK, THOMAS no. 19 een dito [schilderye] sijnde een lantschap van Tomas Wijck f 6:--:--
0020 [ANONYMOUS] no. 20 een tafereel van de drie koningen van een out meester f 3:--:--
0021 [ANONYMOUS] no. 21 een dito [schilderye?] synde een lantschap f 3:--:--
0022 [ANONYMOUS] no. 22 een dito [schilderye?] sijnde een oude mans tronitie f 2:--:--
0023 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) no. 23 een dito [schilderye?] sijnde een Maria Magdalena van Lange Pier f 2:--:--
0024[a] [ANONYMOUS] no no. drie werelt kaerten f 15:--:--
0024[b] [ANONYMOUS] no no. drie werelt kaerten f 15:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 56  Last