The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Carius van Bont, Johannes

printer
printer-friendly view
Inventory #1375
Call NumberNA 1710, fol. 171-175
Date1656/07/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameCarius van Bont
Owner NameCarius van Bont, Johannes
Owner Notesgoods owned in common with his wife Fytge Cornelis
ResidenceOp de O.Z. Voorburgwal by de Sleutels Brugge in Amsterdam
IntroductionStaet en inventaris gemaeckt van de goederen, uytschulden achtergelaten ende mettet doot ontruymt by Mr. Johannis Carius van Bont ende by hem int gemeen beseten met Fytge Cornelis syn huysvrouw ende syn nagelate weduwe bevonden tsynen huys op O.Z. Voorburgwas by de Sleutels Brugge alwaer de selve Mr. Johannes Carius overleden is. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven door my ondersch. notaris ten versoecke ende door ordre van de eerbare Fytge Cornelis, weduw wylen Mr. Johan Carius van Bont mitsgaders Pieter Melchiorsz. Veris ende Mr. Johan Garlick chirurgijn als by testamente gestelde voogden over de dry nagelate kinderen van wylen Martyntje van Bont die voors. Johan Carius dochter was, in Amsterdam den 30 marty ende 26 july des jaers 1656. The house of Johannes Carius was sold for f. 6,000 with the consent of the masters of the Orphan Chamber. The movable goods were sold at auction by the afslager and brought, after deduction of the auctioneer's salary, f. 1806: 8:--. In addition, silver possessed by the widow brought f. 113:14:--, or a total of f. 1920: 2:-- Among the debts due by the estate, Johannes Jacob is owed f 2:10:-- for couranten. The widow's share of the estate was f. 519:14:14. The children's share was the same amount.
NotarySpitzhoff
# of Items92
Montias1 #1278
 Prev Record 1 - 25 of 92  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een grote zee met een swarte lyst
0002 [ANONYMOUS] een schildery van de heer Christus met vergulde lyst
0003 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van de Propheet Eli met dito [vergulde] lyst
0004 ROGHMAN, ROELAND een lantschap van Rogman met een ebben lyst
0005 CROOS, PIETER VAN DER een visschery van Croos met dito [ebbe] lyst
0006 OVENS, JÜRGEN eenige herders wesende copij naer Jeuriaen Ovens met dito [ebben] lyst
0007 [ANONYMOUS] een hangende orloge synde een vrouwen tronie
0008 BUESEM, JAN JANSZ. een ovael quagriet [?] van Besem met do [ebbe] lyst
0009 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een geks hooft van Mr. Cornelis van Haarlem met do. [ebbe] lyst
0010 [ANONYMOUS] een avont licht met do. [ebbe] lyst
0011 [ANONYMOUS] een morgenstont met do. [ebbe] lyst
0012 HALS, DIRCK een boer ende boerinnetje van de jonge Hals
0013 [ANONYMOUS] een vrouwe tronye
0014 [ANONYMOUS] een cleyn caert spelletje
0015 [ANONYMOUS] een doods conterfeytsel ovael
0016 [ANONYMOUS] een zeetje mette pen gedaen
0017 HAEN, GERRIT DE een herten jacht van de Haen
0018[a] [ANONYMOUS] twee prentbortjes
0018[b] [ANONYMOUS] twee prentbortjes
0019 [ANONYMOUS] een vertinde(?) slach in Duyns
0020 DÜRER, ALBRECHT een hangent Albert Duren almanach
0021 [ANONYMOUS] een lantschap met herders ende herderinnen met een swarte lyst
0022 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van Mr. Johan van Oldenbarnevelt
0023 [ANONYMOUS] een oude vryer ende vryster
0024 EDEWYNS, THOMAS een Jesuit te paerd van Thomas Edewyns
 Prev Record 1 - 25 of 92  Last