The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Wolters, Joan

printer
printer-friendly view
Inventory #138
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2853 fol 273 and foll.
Date1670/04/04
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedivision of estate among heirs
Family NameWolters
Owner NameWolters, Joan
Owner Noteswidower of Sara de Geer, daughter of Louys de Geer, (1626-1667)
Life Dates1611 |d 1669/08/28
Marriage Date1647/08/27
OccupationMerchant (largescale) |a Spices, East Indies products
ResidenceIn de Nieuwe Doelenstraet in Amsterdam
IntroductionInventaris van de huijsraet ende imboedel mitsgaders ongemunt gout silver ende vergulde werck, juwelen en kleijnodien naegelaten en metter doot ontruijmt bij wijlen de heer Joan Wolters in sijn leven coopman hier ter stede Amsterdam soo van de gene in sijn sterfuijs bevonden, beschreven door ordre en opt aengeven van de Heeren Nicolaes Walens, Joost en Reijmondt de Smeth, mede Coopluijden, alhier als testamentaire voogden neffens de Heeren Joan ter Schmetten en Louis de Geer heer van de Rijnhuijsen, daer voor sij in staan en de rato caveren over de minderjarige kinderen van de voorn. Heer Wolters zal. met seclusie van de Ed. Heeren weesmeesteren door mij Dirck Dankertsz. notaris ....ten overstaen van de nagenoemde getuijgen, den 4-en Marty 1670. Postscript: Aldus gedaen ....den 4-en april 1670 in de sterfhuijs.
CommentaryJoan (or Jan) Wolters, born in Bremen in 1611, died in Amsterdam and was buried in the W.K. on 28 August 1669. He dealt in East Indian goods. He lived on the Nieuwe Doelenstaat; on 25 February 1665, he bought two parcels on the Heerengracht to build a double heerenhuis but it was still not built when he died in 1669. Wolters had an account of f. 690,000 at the Wisselbank (Jaarboek Amstelodamum 27(1930), p. 218). He married Sara de Geer on 27 August 1647. Her father was the wealthy merchant and armaments supplier Louys de Geer, Heer van Osterby, etc.. Their son Louis Wolters (1649-1684), merchant on the Heeregracht, married Susanna Maria Walens (1649-1676), daughter of Nicolaes Walens (cited in the INTRO and in the NOTES to R 20599 of Montias2) and of Susanna Latfeur. He remarried with Barbara Wolters Stevensdr., the widow of Raymond de Smeth Joostensz. (of R 23589 of Montias2.) If this information is correct, the guardian named Reijmondt de Smeth in the INTRO to the present inventory cannot be Raymond de Smeth Joostensz., cited above. He may have been the latter's son (see Elias, Vroedschap van Amsterdam, p.516.) Finally, Louis Wolters married Cornelia Quina, who survived him (see the NOTES to R 23589 of Montias2). Cornelia Quina, daughter of Jacob Quina (II), paints dealer, who died before 14 February 1685 when her inventory was drawn up. Her inventory included several paintings by Lambertus de Hue, which were assessed by the painter Steven Voorwinckel (Oud Holland 42(1925), p.152).
NotaryDirck Danckertsz.
Total Value6098 |d
Art Value1670 |d 10 st.
# of Items91
Montias1 #46
 Prev Record 1 - 25 of 103  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 JORDAENS, JACOB een schildery van Bachus triumph van Jordaans f 250:--:--
0002 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van't cruijsdragen Christy
0003 LINGELBACH, JOHANNES een Italiaens kruijen van Lingelbach
0004 DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. een dorpjen van Droogsloot
0005 MARTSEN, JAN, DE JONGE een dito sijnde het conterfeijtsel van syn hochheijt van Jan Martsz. de Jonge f 40:--:--
0006 NOORT, JAN VAN een dito [schildery ?] van St. Jan van Jan van Oort
0007 [ANONYMOUS] een nachtmael Christy in coper gesneden
0008 [ANONYMOUS] een soldaten leger boven de sael
0009 POELENBURGH, CORNELIS VAN een naeckt vrouwtje van Poelenberg
0010 [ANONYMOUS] een binnenlant vaertje
0011 [ANONYMOUS] een seevaert van oorloch schip
0012 [ANONYMOUS] een tulbaent met vruchten
0013 [ANONYMOUS] een caart van Duijtslant
0014 [ANONYMOUS] een tour van London
0015[a] [ANONYMOUS] twee schilderytjes daerin bloemen geschildert
0015[b] [ANONYMOUS] twee schilderytjes daerin bloemen geschildert
0016 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van sijn vader en moeder sal.
0017[a] [ANONYMOUS] groote conterfeijtsels van sijn grootvader en grootmoeder Wolters
0017[b] [ANONYMOUS] groote conterfeijtsels van sijn grootvader en grootmoeder Wolters
0018 RUBENS, PIETER PAUL een rhee van Snijders en figure van Rubens f 180:--:--
0019 SAVERY, ROELANDT een dito [schildery ?] van paerden van Saverij f 42:--:--
0020 TIZIANO VECELLO een dito [schildery] naer Titian in de sijdel camer f 60:--:--
0021 LUNDENS, GERRIT een boere bruijloft van Lunden f 30:--:--
0022 MOLENAER, JAN MIENSE een vastenavontspel van Molenaar
0023 WOUWERMAN, PHILIPS een paartjen van Wouwerman
 Prev Record 1 - 25 of 103  Last