Coninx, Aert, de Oude

printer
printer-friendly view
Inventory #161
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1266, act nr. 12, film nr. 1346
Date1639/04/21
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory and partial division of assets
Family NameConinx
Owner NameConinx, Aert, de Oude
Owner Notesand goods belonging to Paulijntge van Beusecum and Pieter Conings
Life Dates? |d 1639/03/28 |n Aert de Coninx; 1606/12/28 |d ? Van Beusecum
OccupationArtisan |a Goldsmith, jeweler
ResidenceOp de westzijde van de Herengracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van sekere meublen gemaeckt ten versoecke ende op't aengeven van Sr. Pieter Conings , de welcke verclaerde d'selve hem in eijgendom to competeren , item van verscheijde meublen de welcke Paulintje van Beusecum (so sij verclaerde) te behoren, sijnde bij ijder partije die sij sustineert van den overledene te schenck ontfangen ofte gecocht hebben, sulcx express[elijck] genoteert. Postscript: Aldus geinventariseert binnen Amsterdam den en twentichsten maij xvC negen en dertich ter presentie van Sr. Salomon de Braij ende Jan Colyn getuygen hier overgestaen waernae de voors. Paulijntge van Beusecom op den achtien julij heeft seeckere memoriken met haer eijgen hant geschreven ende ondertekent bij 't welcken gespecificeert worden sekere goederen, waermede desen inventaris wert geamplieert, bestaende de voors. goederen in gene volcht. [No works of art]. Notice preceding the inventory of Aert Coninx: Staet ende Inventaris van de boedel bij wijlen Sr. Aert Coninx den ouden metter doot ontruijmt ende naergelaten, gemaeckt ten versoecke van de kinderen ende erffgenamen van de voors. Conings sijnde de voors. goederen bevonden in den sterffhuijse vande voors. Conings staende binnen deser stede op de West zijde van de Keysersgracht ten respective plaetsen hier nae genomineert. Among the assets listed: een schepenen kennisse van 48 f. ten laste van Valerius van der Hoeve schilder ten behoeve van Daniel Conincx voor schepenen deser stede op den 12 julij 1611 gepasseert. Postscriptum: Geinventariseert den 19 April 1639 ter presentie van David de Moor ende Sr. Sijmon Coninx den 14- en ditto van de voors. de Moor ende Simon (sic) de Braij den 15 dito van de voors. de Braij ende Jan Colijn, den 18 ende 22 ditto van de voors. de Moor ende Coninx, den 27 ende 28 ditto van Sr. Jan van Bronchorst ende de vooren de Moor, den ii maij van de voors. de Braij ende David Questier ende den 17 ditto van de voors. de Moor ende de Braij als getuijgen hiertoe respect. versocht ende overgestaen.
CommentaryAert de Conincx II, here called de oude, was the son of Aert Conincx I, from Antwerp, who, as widower of [...] de Moor, remarried in Dordrecht with Hester van Baerle in 1593. Aert de Conincx I died shortly before 24 December 1602 when Jan Gerritsz. Vriesenborch, as husband and guardian of Susanna Coninx I; Hans Caluwaert as having married Abigaël Coninx; and Daniel Coninx I, for themselves and in the place of Aert Conincx II (den jongen); and as guardians of the children of minor age of Neeltgen Coninx, all heirs of Aert Coninx den Ouden (I), drew up a procuration in Dordrecht (Bredius, Künstler-inventare, p. 34 of Nachträge). On 12 March 1619, Pieter and Aert de Coninck, uncles, together with Hans Calvaert (Caluwaert), uncle by marriage, of the children left by Daniel Coninck, married to Susanna de Moor, declared that these children had inherited f. 405:12:-- in cash and a house located in Dordrecht (Orphan Chamber appearance cited by Briels, Vlaamse schilders, p.348). This document proves that Pieter de Coninck I and Aert de Coninck I were brothers (both uncles of the children of Daniel de Coninck I). Hans Caluwaert signed the Remonstrant petition of 1628. Aert de Conincx II (called de oude after his father's death and after his son Aert de Conincx III had passed his childhood), a jeweller, was the father of the painters Jacob and Philips de Conincx (Coning), of the jewellers Aert de Coning III and of Daniel de Coning (II), of David de Conincx, who shipped beer from Amsterdam to Rotterdam (see below) and at one time worked for the V.O.C., and of Pieter de Coning II, called merchant in a deposition by Abraham Furnerius (the Rembrandt pupil) of 13 June 1643 (Bredius, op.cit. pp.1644-5). On 7 March 1642, David de Coningh, beer shipper from Amsterdam to Rotterdam, Jacob de Coningh, painter in Rotterdam, and Daniel de Coningh, diamond polisher (diamantslijper) sold for 2,300 f. their half share in a house on the East side of the Keisersgracht, between the corner house of Abraham Stoffels and the house of the notary Barend Jansz. Verbeeck (Bredius, op.cit. p.1369). Besides these six sons, Aert de Conincx II had two daughters, Jannetje and Maria de Coning. It was probably at the request of Pieter de Coning II (the son above-named) that the first inventory cited in the INTRO was drawn up. He should not be confused with Pieter (de) Coning I, goldsmith and jeweller, of R 28901 of Montias2. It is not clear how Paulijntje van Beusecom, the daughter of Hans van Beusecom of R 21330, baptized on 28 December 1606 (DTB 4/184), who also claimed some goods in the inventory, including her own portrait at R 1809 of Montias2, was related to the Conings. She may possibly have been the wife of Pieter de Coning II. The painter Salomon de Koninck was Pieter (de) Coning I's son. If Pieter (de) Coningh I was the brother of Aert Conincx I and of Daniel Conincx I, which is possible in view of his standing surety for Daniel in 1608 (R 27979 of Montia2), then Salomon was the cousin of Aert de Conincx's six sons. In 1607, Aert de Conincx II was called diamond cutter (diamantsnijder) (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, R.G.P., 69(1929), p. 641). He was married to Anneken de Moor (Bredius, op.cit. p.156). On 22 January 1630, Aernout Konincx (undoubtedly identical with Aert de Conincx II) and his wife (unnamed), together with Aert, Maria, and Pieter de Koninck were invited to the wedding of Bernard de Moor and Clara van Capelle and there to ask also after Philips and Janneken Konincx (who were also presumably related, even though Philips was only 10 years old) (Nederlandse Leeuw, 44(1926), col. 9). David de Moor, who was also invited, seems to have been the brother of Bernard de Moor. He later became the guardian of the children of Aert de Coninck. (Both were undoubtedly related to Aert's wife Anneken de Moor, but the precise relation could not be ascertained). In 1631, Arent Conincx (II), living on the Keysersgracht, paid a tax of 100 f. (Kohier, fol. 97vo, p. 23). Aert de Coninck (II) was buried on 28 March 1639 (DTB 1100A/33). On 23 March 1640, Jacob Valckenier brought 3,800 f. to the Orphan Chamber on behalf of the children and heirs of Aert (de) Koningh, jeweler, and his wife, among whom were two children of minor age, Philips, 20, and Daniel, 22 (on whom see below). They inherited a number of assets, among which was their father's house on the Keysersgracht (West side), which lay next to that of alderman Joris Jorisz. (Backer) (of R 8340 of Montias2). On 19 February 1641, Philips, being already married, received 1,500 f. from his guardians Jacob Valckenier and David de Moor (WK 5073/789). On 9 September 1641, Jacob Coning, painter, living in Rotterdam, and David Coning sold to Maillaert Brest a third part in their late father's house on the West side of the Keizersgracht. On 25 November of the same year, Daniel Coning, diamond polisher, sold to the same Brest (cited in the TEXT of R 1112 of Montias1) another sixth part; the brothers Aert, Pieter, and Philips Coning sold the other half of the house on 28 January 1642 (Oud Holland 1(1883), p. 305). Aert de Conincx II left a widow named Cornelia Tambaert, who sold her brother-in-law Pieter Coningh II, the sixth part in two houses on the Prinsengracht (ibid.) On 2 May 1647, sinjeur Jacob de Coninck, painter, living in The Hague, sold Francoys Strick in Amsterdam the sixth part in some jewels which were deposited with his brother Pieter (II) there (ibid. p.307). Aert Coningh III was baptized as an adult in the Remonstrant church on 31 October 1641. The insolvent inventory of Cornelia Tambaert, the widow of Aert Coningh II, was taken on 22 February 1647. She lived on the Prinsengracht daer de Roode Robijn Ring uijthangt (DBK 5072/352). Daniel Conincx II, who was 22 in 1640, was born circa 1618. He cannot therefore be identical with Daniel Coning I (of R 27979 of Montias2), who was the beneficiary of an obligation issued in 1611 (cited in the INTRO). It was probably Daniel Coning II who settled in England and was the father of Daniel Coning III who was born about 1668 (when his father was already 50). Daniel III became a pupil of his granduncle Jacob Coningh, the son of Aert de Conincx II, in Denmark in 1690 (Bredius, op.cit. p. 166). David Questier, one of the witnesses to the present inventory, was the son of Salomon Davidsz. Questier, pumpmaker, from Leiden. He was 14 years old in 1637 and thus only 16 at the time he signed the inventory. He was the brother of Petronella Questier who married the architect Philips Vingboons (of R 20143) on 21 April 1645. He was a dealer in lead. He was buried on 17 April 1663 (Oud Holland 27(1909), pp. 198-200). Jan Colijn (II), cited in the INTRO, was probably the son of Jan Colijn I of INVNO 758. He was born about 1591 (see the TEXT of R 661).
NotaryBarcman
# of Items190
Montias1 #77
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van Democrijt ende Heraclijt
0001[b] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van Democrijt ende Heraclijt
0002[a] [ANONYMOUS] een mans ende een vrouwe contrefeijtsels in achtkante lysten
0002[b] [ANONYMOUS] een mans ende een vrouwe contrefeijtsels in achtkante lysten
0003 [ANONYMOUS] een caijsnijder in een viercante swarte lijst
0004[a] [ANONYMOUS] twe bordekens van Prins Hendrick ende sijn gemaelen
0004[b] [ANONYMOUS] twe bordekens van Prins Hendrick ende sijn gemaelen
0005 [ANONYMOUS] een lantschapje daerin een fluijter
0006 [ANONYMOUS] een boeren schuurtge
0007 [ANONYMOUS] een antique tronytgen
0008 [ANONYMOUS] stuckje daer den engel een profeet spijst
0009 AST, BALTHASAR VAN DER een frutage van Van der Ast
0010 BEECQ, PIETER BALTENSZ. VAN DER een cleen batalitge van Van der Beeck
0011[a] [ANONYMOUS] twe stuckjes sijnde geselschapgens van jonge luyden
0011[b] [ANONYMOUS] twe stuckjes sijnde geselschapgens van jonge luyden
0012 [ANONYMOUS] een tekening van Tobijas met glas becleet
0013 [ANONYMOUS] een geck met een bagen hoerende
0014 [ANONYMOUS] een paerdestael met eenige soldaten bij de [...] sittende
0015[a] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN twee lantschapgens van Jan van Gooyen
0015[b] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN twee lantschapgens van Jan van Gooyen
0016[a] [ANONYMOUS] twe antique tronien sijnde d'eene sonder lyst
0016[b] [ANONYMOUS] twe antique tronien sijnde d'eene sonder lyst
0017[a] [ANONYMOUS] twe antique tronitges wat cleender d'een in een achtkante ende d'ander in een viercante lyst
0017[b] [ANONYMOUS] twe antique tronitges wat cleender d'een in een achtkante ende d'ander in een viercante lyst
0018 [ANONYMOUS] een alchemiste
0019[a] [ANONYMOUS] twe clene stuckiens sijnde een tobackdrincker ende een tobackdrinckster
0019[b] [ANONYMOUS] twe clene stuckiens sijnde een tobackdrincker ende een tobackdrinckster
0020[a] [ANONYMOUS] twe getekende scheepgens met de pen getekent
0020[b] [ANONYMOUS] twe getekende schepgens met de pen getekent
0021[a] AVERCAMP, HENDRICK vier tekeningen van Stom van Campen met glas becleet
0021[b] AVERCAMP, HENDRICK vier tekeningen van Stom van Campen met glas becleet
0021[c] AVERCAMP, HENDRICK vier tekeningen van Stom van Campen met glas becleet
0021[d] AVERCAMP, HENDRICK vier tekeningen van Stom van Campen met glas becleet
0022 [ANONYMOUS] een bancquetge daerinne een groot roemer ende een vergulde coop
0023 [ANONYMOUS] een frutage
0024 BARTSIUS, WILLEM een lantschap van Bartsius bestaende principalijk in een grote boom
0025 [ANONYMOUS] een antique mans tronijtge sonder lyst
0026[a] [ANONYMOUS] twee printen met rolletgens
0026[b] [ANONYMOUS] twee printen met rolletgens
0027 [ANONYMOUS] een print met rollen sijnde thoff van Heydelberch ende St. Hortens Palatius
0027* [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van haer vader mette pen gedaen
0028 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Paulyntge van Beusecum seggende haer gegeven te sijn
0029 MULLER, JAN HERMANSZ. een stuck schilderije van de historie van Sirus en Cresus van Jan Hermanss
0030 VELDE, ESAIAS VAN DE een lantschapge van Esaias van de Velde
0031 [ANONYMOUS] een schilderije sijnde een see met enige scheepgens
0032 KONINCK, PHILIPS DE een vrouwetronie van Philips Coninx
0033 GELDORP, GORTZIUS een vrouwetronie van Geldorp
0034 BLOCKLANDT, ANTHONIE VAN MONTFOORT een herderstronie van Blocklandt
0035 MOREELSE, PAULUS Dianas tronie van Moreelss
0037 [ANONYMOUS] een groot stuck sijnde een coocken
0038 [ANONYMOUS] een stuck genaemt Pictura wit en swart
0039 SAVERY, JACOB (I) een lantschap met enige beldekens van Jacques Savery
0040 HALS, DIRCK een stuck sijnde een geselschap van jonge luyden van Hals
0041 QUAST, PIETER JANSZ. een moderne mannebeeltge van Quast
0042 [ANONYMOUS] een schilderije sijnde de brant van Troye
0043 VERWER, ABRAHAM (DE) een zee met enige schepen van Verwer
0044 [ANONYMOUS] een schilderije van Marye met 't kindeken en enige engelen
0045 SCHUT, CORNELIS (I) (BROOTZACK) een stuck van Venus en Cupido van Brootzack
0046 [ANONYMOUS] een stuck sijnde een bloempot
0047 [ANONYMOUS] een stuck van Flora [crossed out: van meester]
0048 [ANONYMOUS] een cleen lantschapge met een eken lijstge
0049 [ANONYMOUS] een zee met twe schepen
0050 PASSE, CRISPYN DE (II) een stuck copye nae Crespijen van de Pas bestaen van vijff beelden
0051 [ANONYMOUS] een banquetge
0052 [ANONYMOUS] een frutage
0053 [ANONYMOUS] een lachende tronie
0054 [ANONYMOUS] een stuck schilderije van Adromeda
0055 CUYPER, HENDRICK een lantschapge van Cuyper
0056 [ANONYMOUS] vier tronien in een eken lijst met sonderlinge neusen
0057 NAGEL, JAN een stuckge van een prekende St. Jan van Jan Nagel
0058 [ANONYMOUS] een stuckge van enige tobackdrinckers
0059 [ANONYMOUS] een lantschap met enige wagens
0060 RUBENS, PIETER PAUL een schilderije van Petrus en Maria van Rubens
0061 COLYN, DAVID een stuck sijnde het Rode Meer van David Colijns
0062 [ANONYMOUS] een stuck van Maria Machdalena
0063 BYLERT, JAN VAN een stuck sijnde een vioolspeelster van Bijlert
0064 [ANONYMOUS] noch een stuck van Maria Machdalena
0065 PORCELLIS, JAN (I) een zeestuckge van Porcellis
0066 PORCELLIS, JAN (I) een stuckge sijnde een rotsge in ze[e] van Porcellis
0067 [ANONYMOUS] een cleen achtkante lantschappe met een ebben lijst
0068 [VETTE HEYN, UNIDENTIFIED] een stuck van den goeden herder van Vette Heyn
0069 [ANONYMOUS] een stuck sijnde een frutage met eenige vogelen
0070 [ANONYMOUS] een stuckge sijnde een bloempotge met een croon imperiael
0071 [ANONYMOUS] een stuckge sijnde een glas met bloemen
0072 [ANONYMOUS] een stuckge zijnde een onweer in zee
0073 [ANONYMOUS] een geborduurde bloempot in een ebben lijst
0074 [ANONYMOUS] een stuck sijnde de segening van Ysack aen sijn soon Jacob
0075 [ANONYMOUS] een stuck sijnde Christus met de discipulen van Emaus
0076 [ANONYMOUS] een stuckge van Zesanna
0077 [ANONYMOUS] een stuckge sijnde een ontbijt
0078 [ANONYMOUS] een lantschapge
0079 [ANONYMOUS] een ruyntge
0080 BRUEGEL, JAN (I) een lantschapge van de fluele Breugel in een ebbenhoute lijst
0081 BRUEGEL, JAN (I) een ut supra [lantschapgen] van den selven [fluele Breugel]
0082 BOSSCHAERT, AMBROSIUS (I) een stuckge sijnde een glase blompotge van AB
0083 BERCH, CHRISTOFFEL VAN DER een stuckge sijnde een glaesge met bloemen van CVB [monogram] ofte Cornelis van der Berch
0084 NAGEL, JAN een stuck van de prekende St. Jan van Jan Nagel
0085 [ANONYMOUS] een fruitmandt met een Oostindische raven
0086 [ANONYMOUS] een stuckge van Christus in 't hoffge
0087[a] [ANONYMOUS] twe stene beeldekens
0087[b] [ANONYMOUS] twe stene beeldekens
0088 [ANONYMOUS] het contrefeijtsel van Aert Conins
0089 [ANONYMOUS] het contrefeijtsel van sijn huysvrouw
0090[a] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[b] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[c] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[d] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[e] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[f] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[g] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[h] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[i] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[j] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[k] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[l] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[m] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0090[n] THIBAULT, GERARD 14 printen in swarte geveruwde lijsten van de schermcunst van Tybout
0091 [ANONYMOUS] een stuckje sijnde een out-manstronie in een eken lijst
0092 [ANONYMOUS] een boerinetronie sonder lijst
0093 [ANONYMOUS] een oesterbancquetge in twe stuckgens gebroken
0094 [ANONYMOUS] een gescheurde Adam ende Eva in een swarte vergulde lijst
0095[a] HECKEN, SAMUEL VAN DER drie lantschappen met beelden met swarte lijsten van S VD Hecken
0095[b] HECKEN, SAMUEL VAN DER drie lantschappen met beelden met swarte lijsten van S VD Hecken
0096[a] HECKEN, SAMUEL VAN DER vier lantschapgens wat cleender met swarte lijsten van den selven [S VD Hecken]
0096[a] HECKEN, SAMUEL VAN DER vier lantschapgens wat cleender met swarte lijsten van den selven [S VD Hecken]
0096[b] HECKEN, SAMUEL VAN DER vier lantschapgens wat cleender met swarte lijsten van den selven [S VD Hecken]
0096[c] HECKEN, SAMUEL VAN DER vier lantschapgens wat cleender met swarte lijsten van den selven [S VD Hecken]
0096[c] HECKEN, SAMUEL VAN DER vier lantschapgens wat cleender met swarte lijsten van den selven [S VD Hecken]
0097[a] HECKE, ABRAHAM VAN DER (I) twee stuckgens noch cleender d'een twe coppen met bloemen van AB VD Hecken t'ander een lantschapge
0097[b] [ANONYMOUS] twee stuckgens noch cleender d'een twe coppen met bloemen van AB VD Hecken t'ander een lantschapge
0098[a] [ANONYMOUS] twee lantschapgens op copere platen d'een vol beelden, noch cleender
0098[b] [ANONYMOUS] twee lantschapgens op copere platen d'een vol beelden, noch cleender
0099 [ANONYMOUS] een stuckge sijnde een tobackdrincker met een vrouw en kint
0100 [ANONYMOUS] een stuckge op steen geschildert
0101 [ANONYMOUS] een stuckge op vergult paneel geschildert
0102 [ANONYMOUS] een cleen ovael stuckje sijnde een herenhuijs
0103 [ANONYMOUS] een cleen lantschapge van den profeet Elias
0104[a] [ANONYMOUS] twe moderne beelden sonder lijsten sijnde een seinjeur ende een joffrouw
0104[b] [ANONYMOUS] twe moderne beelden sonder lijsten sijnde een seinjeur ende een joffrouw
0105[a] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[b] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[c] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[d] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[e] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[f] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[g] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[h] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[i] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[j] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[k] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[l] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0105[m] [ANONYMOUS] dertien cleene tronye-bordekens d'een cleender dan d'ander sonder lijsten
0106 [ANONYMOUS] een rond bordeken wit en swart
0107 [ANONYMOUS] een vrouwtge aen de put wit en swart
0108 [ANONYMOUS] een ruyntge met beelden sonder lijst
0109 [ANONYMOUS] een vogeltge in een eken lijst
0110 [ANONYMOUS] een joffrouwstronytge
0111 [ANONYMOUS] Jesus Marya en Joseph in een vergulden lijst
0112 [ANONYMOUS] een stuckge van den philosoph Socrates
0113 [ANONYMOUS] een boerenschuurtge sonder lijst
0114 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Hester van Baerle, gebrocken in drie stucken
0115[a] [ANONYMOUS] drie zeestucken op doeck sonder lijsten op een rol
0115[b] [ANONYMOUS] drie zeestucken op doeck sonder lijsten op een rol
0115[c] [ANONYMOUS] drie zeestucken op doeck sonder lijsten op een rol
0116 DALENS, DIRCK (I) een lantschap van Dalen sijnde een engel tegens Jacob worstelende
0117 [ANONYMOUS] een tronye van een harderinne
0118 BYLERT, JAN VAN een tronye sijnde een fluytert van Bijlert
0119 [ANONYMOUS] een lantschap met een swart eken lijst sijnde de historie van Jeptha
0120 [ANONYMOUS] een lantschap daerinne een kerck en een rots sijnde een brant
0121 [ANONYMOUS] een lantschap daerinne een vrouw met een kint
0122 [ANONYMOUS] een vrouwetronie in een eken lijst
0123 [ANONYMOUS] een manstronie in een eken lijst
0124 [ANONYMOUS] een seer langwerpich lantschapge met eenige naecte beelden
0125[a] [ANONYMOUS] twe playster kinderehooffgens
0125[b] [ANONYMOUS] twe playster kinderehooffgens
0126 [ANONYMOUS] een lantschap met een eken lijst
0127 NAGEL, JAN een Sint-Jans-predicatie in een eken lijst van Jan Nagel
0128 [ANONYMOUS] een lantschapge met een vergulde lijst
0129 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. een stuck op doeck sonder lijst van Jacob en Esau nae Claes Mojert
0130 BLOEMAERT, ABRAHAM een stuckge sijnde een pannecoexbackster naer Blommert
0131 [ANONYMOUS] een stuckge van de doot met enige bose geesten
0132 VINCKBOONS, DAVID een stuckje schilderije sijnde een boerenplaech van Vinckebom
0133 VINCKBOONS, DAVID een stuckje schilderije sijnde een boerenwraeck van de selve [Vinckebom]
0134 SCHOOTEN, FLORIS VAN een schilderije sijnde twee ketels van FVS
0135 [ANONYMOUS] een seestrant met enige scheepgens en beelden in een vergulde lijst
0136 [ANONYMOUS] een frutage
0137 [ANONYMOUS] een boerencokentge met een lantschapge daerachter in een eken lijstge
0138 [ANONYMOUS] een stuck sijnde een plundering in 't bosch
0139 REMBRANDT VAN RIJN een stuck schilderije sijnde een out-mans tronie sonder lijst nae Rembrant
0140 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. een lantschapge nae Claes Moyaert sonder lijst
0141 BACKER, JACOB ADRIAENSZ. een manstronie nae Jacob Adriaenss Backer in een achtcante lijst
0142 [ANONYMOUS] een ruyntge in een lantschap, niet opgemaeckt
0143 REMBRANDT VAN RIJN een jongmanstronie nae Rembrant sonder lijst
0144 [ANONYMOUS] een antijck jongetge nae't leven geschildert niet opgemaeckt
0145 KONINCK, JACOB (I) een Bachus getekent met de pen van Jacob Coninx in een ebben lijst
0146 KONINCK, JACOB (I) een tronie van Jacob Coninx niet opgemaeckt sonder lijst
0147 [ANONYMOUS] een tronie van een antycks dochtertge, niet opgemaeckt
0148 BACKER, JACOB ADRIAENSZ. een Sinte Pieters tronie nae Jacob Adriaensz. Backer
0149 REMBRANDT VAN RIJN een studente-tronie nae Rembrant half lichaems met een clapmuts
0150 REMBRANDT VAN RIJN een Turx tronie nae Rembrant
0151 [ANONYMOUS] een vrouwetronie sijnde in twe stucken gebroken
0152 [ANONYMOUS] een antique vrouwetronie sijnde in een achtcante lijst
0153 [ANONYMOUS] een antique joffrouwetronytge sonder lijst
0154 [ANONYMOUS] een antyq seinjoortie sonder lijst
0155 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Philips Coninx
0156 SCHOOTEN, FLORIS VAN een entvogel cool en ketel in een stuck van F.V.S.
0157 GOLTZIUS, HENDRICK een grote teckening van Goltius in een lijst met een gulde rant
0158 [ANONYMOUS] de Tien Geboden met glas becleet in een lijstgen
0159 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. een lantschapge nae Moyert sonder lijst
0160 [ANONYMOUS] een Turcx tronytge sonder lijst
0161 [ANONYMOUS] een toverijtge met een root lijsge
0162 [ANONYMOUS] een geschildert snipge
0163 MOEYAERT, CLAES CORNELISZ. een St. Jan nae Moyert
0164 [ANONYMOUS] een albastre tafel wesende een avontmael in een houte swarte cas