The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Gaillard, Anthoni (de jonge)

printer
printer-friendly view
Inventory #163
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1598, film 1691, fol. 57-134
Date1639/12/21
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory drawn up at the request of the children's guardians
Family NameGaillard
Owner NameGaillard, Anthoni (de jonge)
Life Dates1590 |d 1639/10/20
Marriage Date1613/12/21
Type of CeremonyPui
ResidenceAmsterdam, op de hoeck van de borse
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alle de goederen ende imboel bevonden in den sterffhuijse van sal-r Anthoni Gaillard burger deser stad Amsterdam overleden den 20-en October 1639 binnen sijnen huijse gestaen op den hoeck van de borse alhier naerlatende twee sonen ende een dochter te weten Anthoni, Steven ende Anneken Gaillard , beschreven by mij Willem Hasen bij den Hove van Holland geadmitteerd openbaer Notaris ... ten versoecke van Sr. Jonas Abeels ende Mathys Luls, als geordonneerde testamentaire voogden, blykende by den testament van den selven Anthoni Gaillard. Gedaen in den jaer, maend ende ten dache ondergeschreven.
CommentaryAnthony Gaillard de jonge (1590-1639) was the son of Anthony Gaillard de oude of INVNO 662 of 8 February 1625. He was a wealthy collector, who also bought at WK auction (see R 22087 of Montias2). He was only taxed 40 f. in 1631 (living on the Uterse Steygersteegh, Kohier, fol. 207 vo., p. 47). On 21 December 1613, Anthoni Gailliart de jonge was betrothed to Maaike Abeels (DTB 763/24). On 12 October 1614, he and his wife Mayke Abeels had their son Anthony baptized in the O.K. in the presence of Anthonij Galjaert (I) and Grietje Abeels (DTB 5/119). On 3 August 1617, the same parents had their son Steven baptized in the O.K. in the presence of Nikolaes Abeels and Josijntje Bincken (Bencken) (DTB 5/223). Nikolaes Abeels and Jonas Abeels, cited in the INTRO, may have been Mayke's brothers. On Jonas Abeels, who married Anna Rueland, see Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 572. On 30 July 1624, Nicolas Coques (of R 20336) and Anthony Gaillard de jonge declared before the Orphan Chamber that they had accepted the guardianship over the children left by Govert Gaillard (WK 5073/513, fol. 20). Govert Gaillard was the brother of Anthony Gaillard de jonge. On his son Joan, see the NOTES to R 22087. On 18 May 1641, a few paintings and drawings belonging to Anthony Gaillard (II), not included in the present inventory, were assessed. These are recorded in INVNO 1630. Matheus Luls, at whose request the inventory was drawn up, is probably identical with Matheus Luls Davidsz. cited in R 27047 of Montias2.
NotaryWillem Hasen
# of Items182
Montias1 #79
 Prev Record 1 - 25 of 181  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 MOREELSE, PAULUS [No. 1] een Flora, soo groot als 't leven, van de jonge Moreels tot Uutrecht
0002[a] MOLIJN, PIETER DE [2a] twee kleyne rondentjens: landschapjens, van Molyn
0002[b] MOLIJN, PIETER DE [2b] twee kleijne rondentjens: landschapjens, van Molyn
0003[a] [ANONYMOUS] [3a] dry cleijne conterfeijtsels
0003[b] [ANONYMOUS] [3b] dry cleijne conterfeijtsels
0003[c] [ANONYMOUS] [3c] dry cleijne conterfeijtsels
0004 BRUGGHEN, HENDRICK TER 4 een tronye, soo groot als 't leven van Terbruggen
0005 LYON, JACOB 5 een prins, soo groot als 't leven, van Lion
0006 HALS, FRANS 6 een tronye, van Frans Hals
0007 VELDE, ESAIAS VAN DE 7 een landschapje van P. Molijn, met beelden van Esayas van de Velde
0008 CODDE, PIETER JACOBS 8 een kamertje van P. Codde, moderne
0009 VROOM, CORNELIS 9 een landschap met boomen van Jonghe Vroom
0010 BRAMER, LEONARD 10 een nacht, de vlucht van Egipten van Leendert Bramer
0011 PORCELLIS, JAN (I) 11 een rondetje: water, van Persollis
0012 UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN 12 een landschapje, van Mossen Uyttenbroeck
0013 GULDEWAGEN, JAN JACOBSZ. 13 een landschap met boomen van Jan Guldenwagen
0014 POELENBURGH, CORNELIS VAN 14 een Andromeda van Poulenburch ende Adam Willers
0015[b] BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. 15,16 twee tronyen, soo groot als 't leven, van N. Bott [unknown first name] tot Uytrecht
0016 POTTER, PIETER DE 17 een stuck: soldaten, sonder lijst, van Pieter de Potter
0017 QUAST, PIETER JANSZ. 18 een copye van Pieter Quast: soldaten
0018 BRUEGEL, JAN (I) 19 een battalie , van den Fluweele Breugel
0019 MOLIJN, PIETER DE 20 een groot landschap, van P. Molijn
0020 BROUWER, ADRIAEN 21 een pennesnijder, copie van Brouwer
0021 CUYPER, HENDRICK 22 een cleijn landschapje, van Cuyper
0022 HOLBEIN, HANS (II) 23 een tronye, van Holbeen
 Prev Record 1 - 25 of 181  Last