[anonymous]

printer
printer-friendly view
Inventory #169
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number483 B2, fol. 563-565v, film no. 4839
Date1613/04/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeunknown
Family Name[anonymous]
Owner Name[anonymous]
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventory among the loose papers of Notary Palm Mathijs with no introtext or name of owner.
NotaryPalm Mathijs
AppraiserDavid Colijn , Dirck Pietersz. Bontepaert cum sociis
# of Items59
Montias1 #88
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] [....] Een schilderij van Jacob ende Esau No.2
0002 [ANONYMOUS] onbekent Een taefereel van Betelem No.3
0003 [ANONYMOUS] kopie, onbekent Een cleijn schilderijken van de honderste man No.4
0004 PEETERS, CLARA van een vrou Claer Pieters in 1608 geschildert van Antwerpen Een schilderij van suyckerbanquet No.5
0005 [ANONYMOUS] copie onbekent Een schilderij van een bloempottien No.6
0006 SAVERY, ROELANDT copie Savery Een schildery van harten en hinnen No.7
0007 PIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK) de beelden van Gerrit Pietersz. Een schilderij van Emaus No.8
0008 PIETERSZ., GERRIT (SWEELINCK) bij Gerrit Pietersz. Een conterfeijtsel van een manspersoon No.9
0009 [ANONYMOUS] copie, onbekent Een schilderij van een deel schepiens, met een ebben liest No. 10
0010 MOSTAERT, GILLIS Mostert ende Claessz Een schilderijken van de processie No. 11
0011 [ANONYMOUS] onbekent Een schilderij van 't Heijlich Graft No.12
0012 ISAACKSZ., PIETER FRANS van Pauwels de Vries ende de beelden van Pieter Ysaacx Een perspectyff van een kerck No.13
0013 VROOM, HENDRICK van de Ouwen Vroom Een schilderij van [crossed out: een] twee scheepiens No.14
0014 [ANONYMOUS] onbekent Een schilderij van frutagie No.15
0015 [ANONYMOUS] onbekent Een cleijn schilderijken van een vrouwenbeeltien No.16
0016 [ANONYMOUS] onbekent Noch een landtschappien No. 16
0017 VILLE, JACQUES DE copie van Jaques de Viellie Een schilderij van een banquet No.18
0018 [ANONYMOUS] slecht onbekent Een groot schilderij, wesende een landtschap van Abigel No. 19
0019 [ANONYMOUS] onbekent Noch een cleijn lantschappen No. 20
0020 [ANONYMOUS] onbekent Noch een schilderij van de slach van Pavije No.21
0021 [ANONYMOUS] onbekent Een schilderij van de lieffde No. 22
0022 [ANONYMOUS] [....] Een schilderij van de hoop No.23
0023 [ANONYMOUS] onbekent Een schilderij van de jonge Tobias No.24
0024 [ANONYMOUS] onbekent Een taefereel van Salemons gerecht No.25
0025 [ANONYMOUS] scecht Een schilderij van Davidt op de harp No. 26
0026 GOLTZIUS, HENDRICK copie nae Goltius Een schilderij [crossed out: van de geboorte Christy] van de Drye Koningen No. 27
0027[a] [ANONYMOUS] onbekent Twee cleijne schilderijkens No. 28
0027[b] [ANONYMOUS] onbekent Twee cleijne schilderijkens No. 28
0028 [ANONYMOUS] copie, onbekent Een lantschappien de torren van Babelony
0029 [ANONYMOUS] copie, onbekent Een taefereel van Adam ende Eva No.30
0030 [ANONYMOUS] onbekent Een schilderij van een cruysefix No. 31
0031 [ANONYMOUS] onbekent Een schilderij van Bre Otto [Breaute] No.32
0032 VRIES, HANS VREDEMAN DE 't werck van De Vries Een perspectyff van de kerck van Romen No. 33
0033 [ANONYMOUS] een out stuck, de naem onbekent Een taefereel van een cruysefix No.34
0034 [ANONYMOUS] onbekent Een conterfeijtsel van een vrou No.35
0035 [ANONYMOUS] onbekent Een conterfeijtsel van een kint No.36
0036 [ANONYMOUS] copie, onbekent Een schilderij van de geboorte ende cruijsinge Christij No.37
0037 CONINCXLOO, GILLIS VAN copie nae Conixloo Een schilderij van de thien melaetse No.38
0038 VINCKBOONS, DAVID copie nae Davidt Vinkeboom Een cleijn landtschappien No.39
0039 [ANONYMOUS] onbekent Een zeestrandt van Santvoort, langwerpich No. 40
0040 [ANONYMOUS] onbekent Een vierkant out schilderijtien van man ende vrou No.41
0041 [PIETER EVERTSZ., UNIDENTIFIED] een discipel van Pieter Evertsz. (or Syvertsz) Tronie: een conterfeijtsel van een manspersoon No. 42
0042 CONINCXLOO, GILLIS VAN [... Conin]xloo Een landtschap van een roverij No.43
0043 CONINCXLOO, GILLIS VAN nae Coninxlo Een groot landtschap, daerin staende Elias; op de kamer gelaten vermits te groot was No.[...]
0044 BRUEGEL, PIETER (I) copie nae Breugel Een schilderij van een boerekermis No.44
0045 [ANONYMOUS] niet besonder, onbekent Een schilderij van een winter
0046 [ANONYMOUS] copie Een schilderij van Jacob ende Rebecca No. 46
0047 [ANONYMOUS] een out stuck, de naem onbekent Een groot taefereel van de geboorte Christy, met twee toeslaende deuren No. 47
0048 JORDAENS, HANS (III) copie nae Jordaen Een groote schilderij van een Marie beelt met de herders No.48
0049 [ANONYMOUS] een slecht dingh Noch een vierkant bortien, met twee tronyen geschildert NO.49
0050 [ANONYMOUS] onbekent, van geen estime Een groot lantschap van de Samarytaen No.50
0051 [ANONYMOUS] onbekent, van geen waerd Een langhwerpich schilderij op waterverfff No.51
0052 CONINCXLOO, GILLIS VAN copie van Coninxloo Een groot schilderij, uutgebeelt de wije ende nauwe wech no. 52
0053 [ANONYMOUS] onbekent Een schilderij van Noe in de arck No. 53
0054 [ANONYMOUS] onbekent Een schilderij van toverije No. 54
0055[a] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS copie nae mr. Cornelis Twee schilderijen: Mars ende Venus No.55
0055[b] CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS copie nae mr. Cornelis Twee schilderijen: Mars ende Venus
0056 CONINCXLOO, GILLIS VAN copie nae Coninxloo Een landtschappien No. 56
0057 [ANONYMOUS] van geen waerd Een schilderij van de verwerij No.57