The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Silkens, Michiel (II)

printer
printer-friendly view
Inventory #173
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2262 B fol.370-406
Date1671/01/10
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameSilkens
Owner NameSilkens, Michiel (II)
Owner Noteswidower of Maria Teeuwen
Life Dates1633/07/13 |d 1670
ResidenceOp de Nes in Amsterdam
ReligionCalvinist (Remonstrant ?)
IntroductionInventaris van alle de goederen ende middelen mitsgaders in ende uijtschulden naegelaten ende metter doot ontruijmt by Michiel Silkens zal. weduwenaer van Maria Teeuwen gemaeckt by mij Adriaen Lock notaris ... in presentie van de nabeschreven getuygen ten versoecke van Sren Wilhelmus Silken ende Andries Beckijck als testamentaire voogden van Catharina ende Agneta Silkens beijde naergelate kinderen van den voors. Michiel Silkens. Postscript: Actum in Amsterdam ende in delen inventaris begonnen den derden Octob. 1670 ende voltrocken den tiende Januarij 1671.
CommentaryThe owner of the goods in the present inventory was Michiel Silkens II, the son of Michiel Silkens I of INVNO 2019, who was baptized on 14 July 1633 (DTB 41/262). His mother was Agnieta van Glasbeeck. He must have died about 1670. If we may judge by the books he owned (see below), he was Reformed and probably Remonstrant. On 14 January 1627, Michiel Silleken (or Tsilleken) (I), van Hommersen (in Frisia), wijnhandelaer, 30, assisted by Heijndrick van Vochelen, his former master, living on the O.Z. Voorburchwal, was betrothed to Agnieta van Glasbeck, from Ceulen, 34, no living parents, assisted by Margriet van Glasbeck, her sister, living as above (DTB 432/13). On 14 July 1633, Michgel Silleke (I) and Angniet van Glasbeck had their son Michgiel baptized in the N.K. in the presence of Pieter Parijs (DTB 41/262). On 27 January 1628, Angnies van Glabeck and Michiel Silke (I) had their son Wilhelmij baptized in the presence of Lucas Valckenburch of R 36238 of Montias2, Jan Munter, and Christintgen Michiels (DTB 6/196). On 3 January 1640, Michiel Sillekens (I), wine dealer, and Jan Molengraef stood surety for Dirck Thomasz. Molengraef in connection with the inheritance due by the latter to his children (INVNO 317, R 235 of Montias1). Michiel Silleken I seems to have been Roman Catholic (portrait of the King of Spain, two portraits of the Infant Cardinal, etc..). Michiel Silkens II, of the present inventory, who was the widower of Maria Teeuwen, owned Protestant books, some of which were Remonstrant: Eusebij, Kerckelijcke historie Dordrecht, De Christelijcke Godgelenteijt, Leven en sterven van Jan Aldenbarnevelt, Anatsonomen Arminia. Note that Wilhelmus Silken, cited in the INTRO as the guardian of the two daughters of Catharina and Agneta, is probably identical with Wilhelmij, the child of Michiel Silkens I, who was baptized in 1628 (see above).
NotaryAdriaen Lock
# of Items94
Montias1 #93
 Prev Record 1 - 25 of 94  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van den overleeden ende sijn vrouw
0001[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van den overleeden ende sijn vrouw
0002[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van de twee kinderen die noch leven
0002[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van de twee kinderen die noch leven
0003 [ANONYMOUS] noch een conterfeijtsel van een petemoy van den overleeden
0004 [ANONYMOUS] een schilderij van een ontbijtenge met een vergulde lijst
0005 [ANONYMOUS] een out lantschapschiderij
0006 [ANONYMOUS] een out schilderij van Abrahams offerhande
0007[a] [ANONYMOUS] vier groote lantschapschilderijen met swarte lijsten
0007[b] [ANONYMOUS] vier groote lantschapschilderijen met swarte lijsten
0007[c] [ANONYMOUS] vier groote lantschapschilderijen met swarte lijsten
0007[d] [ANONYMOUS] vier groote lantschapschilderijen met swarte lijsten
0008 [ANONYMOUS] een lantschapschilderijtge met beesten daerin
0009[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens, sijnde stille waterkens
0009[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens, sijnde stille waterkens
0010[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens van naeckte kinderkens
0010[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens van naeckte kinderkens
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van een veemt [sic, crossed out: antic] gebouw
0012 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een stilleven
0013[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens van scheepgens
0013[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens van scheepgens
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderytge] van een schoenlapper
0015[a] [ANONYMOUS] ses schilderijen, soo groot als cleijn
0015[b] [ANONYMOUS] ses schilderijen, soo groot als cleijn
0015[c] [ANONYMOUS] ses schilderijen, soo groot als cleijn
 Prev Record 1 - 25 of 94  Last