The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Meldert, Pieter van

printer
printer-friendly view
Inventory #184
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1202, film 1325, fol.270 - 286
Date1653/10/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory drawn up after Maria Le Febure's death on behalf of the children
Family NameMeldert
Owner NameMeldert, Pieter van
Owner Notesand his late wife Maria Le Febure (whose first husband was Isaac de Jouderville)
Life Dates1619 |d aft. 1653 |n Melder
Marriage Date1648/06/25
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationRetail merchant |a Art dealer
ResidenceOp de zyde van de Prince Gracht in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de goederen van Pieter van Meldert ende Maria Le Febure sijne overleden huijsvrouw ..., beschreven ende geynventariseert ... ten versoecke van den voornoemde Pieter van Meldert ten behoeve van zijne twee kinderen by de voorn. sijne huysvrouwe geprocreert mitsgaders Maria Hobell ende Jacob Jouderville voorkinderen van de voorn. Maria Le Febure ten bywesen van Hans van Soest als aengehoude neef ende Abraham Wys goede bekende van de overleden. Postscriptum: Aldus gedaen ende beschreven binnen Amsterdam ten huyse van den voorn. Pieter van Meldert ... in presentie van Jan de Vos de Jonge ende Johannes Dorstman den eersten tweeden ende derden Octobris 1653. Van Meldert promised to keep nothing hidden and to amplify the inventory if anything of profit to the estate came to light.
CommentaryOn 25 July 1648, Pieter de Melder, from Amsterdam, glassmaker, 29 years old, living on the Oostermarckt, no living parents, assisted by his guardian Dirck Grijp, was betrothed to Maria le Febre, from Amsterdam, 29, widow of IJsaack Jouderville, living as above (DTB 466/42). Dirck Grijp, the presumed son of the notary of the same name, was a buyer at Orphan Chamber auction (R 25116 of Montias2). Isaack Jouderville (1612-bet.1645 and 1648) was a Rembrandt pupil. Pieter de Melder was first a glassmaker and later an art dealer. Dirck Grijp was probably the engraver of that name (of R 25116). Among the debts owed to the estate: Bartholomeus van de Helst 31 f. 11 st., Simon de Vlieger 15 f. 6 st. , Claes Outhuysen 3 f. 4 st., Steven van Goor 6 f. 2 st., Hendrick Mombers tot Haarlem 138 f. 5 st., de Jonge Beecker 26 f., Hermanus Nauwingh tot Hamburgh 5 f. 14 st. , Johannes Lingelbach 19 st., Marten Switzer (Kretser ?) 7 f., Jan Looten 20 f. 3 st., Hendrik Ulenburgh 105 f. 10 st., Johannes de Renialme 4 f. 12 st., the son of the heer schepen Dr. Tulp 14 f. 15 st., Johannes Victor 9 f. 19 st., Paulus Henneken 3 f. 19 st., Willem van de Velde 2 f. 16 st., Simon Luttichuysen 5 f. 12 st., Ferdinandus de Bos (Bol ?) 1 f. 2 st., Sr. Stockade 1 f.. In addition, schulden die voor quaet gehouden werden: Jacob Coningh 14 f. 15 st., Kamphuijsen schilder 14 f. 5 st., de knecht van Camphuijsen 11 f. 8 st., Mr. Schendel 5 f. 11 st.. Uijtschulden : Jannetje wonende tot Dordrecht moet hebben van speldewerck van haer gekocht 270 f. 19 st., Agnietje van Dalm ibid 159 f. 11 st., Johannes Boot ter saecke als vooren 269 f., Teunis Teunisz. van Bronckhorst moet hebben van geleverde lysten 28 f. 1 st., Philips Wouwerman schilder moet hebben 64 f., Job Bercheyden schilder moet hebben [left blank]. After the death of Maria le Febre, Pieter Meldert explained, in a declaration of 3 December 1653, that, after the liquidation of his goods, he was not able to support the three children of Maria le Febre, procreated by Isaac de Sjouderville, nor his own two children. He was only left with assets that amounted to his contribution to the marriage. Nevertheless, he was ready, out of his good heart, to support Jacob Siouderville, to have him live in his home and to feed and clothe him until he became 18 years old (Bredius, op.cit. p. 1965).
NotaryJan de Vos
# of Items86
Montias1 #104
 Prev Record 1 - 25 of 89  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN No.1 een schildery van een lantschap gedaen bij de jonge Ruysdael, met een stam opde voorgront
0002 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN 2 een cleyne lantschapie met een ebben lijst, van dito [jonge] Ruysdael
0003[a] DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. 3 en 4 twee schilderijen: 't ene van een wintertien en 't ander van een watertgen van Hendrick Dubbelt
0003[b] DUBBELS, HENDRIK JACOBSZ. 3 en 4 twee schilderyen: 't ene van een wintertien en 't ander van een watertgen, van Hendrick Dubbelt
0004 GRAAT, BARENT 5 een lantschap in een ebben lijst van Barent Graet
0005 GRAAT, BARENT 6 een dito [lantschap] van een nacht sonder lyst van dito [Barent] Graet
0006 MOLENAER, JAN MIENSE No.7 een schilderij van een strant sonder lyst, gedaen bij Jan Miensz. Molenaer tot Haerlem
0007[a] MOMMERS, HENDRICK 8 en 9 twee ovale lantschapiens in achtkante ebben lysten, van Hendrick Momber
0007[b] MOMMERS, HENDRICK 8 en 9 twee ovale lantschapiens in achtkante ebben lysten van Hendrick Momber
0008 WOUWERMAN, PHILIPS 10 een lantschapien van Philips Wouwerman
0009 HACKAERT, JAN 11 een bosch in een ebben lijst, van Jan Hacker
0010[a] WOUWERMAN, PIETER 12 en 13 Twee lange schilderijen van battailles, van Pieter Wouwerman
0010[b] WOUWERMAN, PIETER 12 en 13 Twee lange schilderijen van battailles, van Pieter Wouwerman
0011[a] VERHOEVEN, ABRAHAM 14 en 15 twee dito: battailles, van Verhoeff
0011[b] VERHOEVEN, ABRAHAM 14 en 15 twee dito: battailles, van Verhoeff
0012[a] MOMMERS, HENDRICK 16 en 17 twee lantschappen, gedaen bij Hendrick Momber
0012[b] MOMMERS, HENDRICK 16 en 17 twee lantschappen, gedaen bij Hendrick Momber
0013[a] ROMBOUTS, JOHANNES 18 en 19 Twee lantschappen [crossed out: van Johann] met ebbe lijsten, van Johannes Rombouts
0013[b] ROMBOUTS, JOHANNES 18 en 19 Twee lantschappen [crossed out: van Johann] met ebbe lijsten, van Johannes Rombouts
0014 VRIES, ROELOF DE 20 lantschapien ofte nachtie van De Vries
0015 WOUWERMAN, JAN 21 een groot lantscap in een lijst, van Jan Wouwerman
0016 LINGELBACH, JOHANNES 22 een schilderij van boertiens in een lijst, van Jan Lingelbagh
0017 NEER, AERT VAN DER 23 een lantschap off morgenstont in een ebben lijst, van Van der Neer
0018 WET, JACOB WILLEMSZ. DE 24 een lantschap in een ebben lijst, van Jacob de Wet
0019 LOOTEN, JAN 25 een groot lantschap, van Jan Looten
 Prev Record 1 - 25 of 89  Last