The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pels, Pieter Danielsz. van der

printer
printer-friendly view
Inventory #188
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1711 fol. 89-119, film 1943
Date1659/01/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePels
Owner NamePels, Pieter Danielsz. van der
Owner Notesand his widow Sara Jans
Life Dates1614 |d c. 1659
Marriage Date1640/03/17
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de meubelen huysraden Imboel clederen silverwerck ende papieren bevonden in de sterfhuijs van Pr. Danielsz. van der Pels, beschreven ten versoecke van syne erfgenamen ab intestato door my Pr. de Barij openbaer notaris... opd' aenwysinge van Sara Jans syne achtergelaten weduwe ende syn als volcht. Postscriptum: Gedaen binnen Amsterdam den xii Januaris 1659...
CommentaryOn 17 March 1640, Pieter Danielsz., from Amsterdam, 26 years old, no living parents, assisted by his swager Laurens Geerits, living on the Coninxgracht, was betrothed to Sara Jans, widow of Jelis de Vogel, living in the Jonge Roelofsteech (DTB 453/296). On 11 December 1647, Pieter Danielsz. van der Pels declared at the request of Jan Willes, merchant in Rotterdam, that he had had on consignment eight bolts of English cloth, which he had tried to sell without profit on Willes's behalf, but they were not of good quality (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, R.G.P. 144(1974), p. 503).
NotaryP. de Bary
# of Items56
Montias1 #106
 Prev Record 1 - 25 of 56  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot lantschap met een slechte swarte lyst
0002 [ANONYMOUS] een zeestorm, voor de schoorsteen
0003 [ANONYMOUS] een schilderije, sijnde een kan ende toebacxpijp, dat een ander geseijt wert toe toe te comen
0004 [ANONYMOUS] noch een groot lantschap
0005 [ANONYMOUS] een clijnder ditto [lantschap]
0006 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?], sijnde een keucken
0007[a] [ANONYMOUS] twee anticque tronien
0007[b] [ANONYMOUS] twee anticque tronien
0008 [ANONYMOUS] een Salvator
0009 [ANONYMOUS] een banketjen
0010 [ANONYMOUS] een cleijn lantschapjen
0011 [ANONYMOUS] een schilderije met dry personagien
0012[a] [ANONYMOUS] vier slechte schilderijtjens
0012[b] [ANONYMOUS] vier slechte schilderijtjens
0012[c] [ANONYMOUS] vier slechte schilderijtjens
0012[d] [ANONYMOUS] vier slechte schilderijtjens
0013[a] [ANONYMOUS] dry groote conterfeijtsels
0013[b] [ANONYMOUS] dry groote conterfeijtsels
0013[c] [ANONYMOUS] dry groote conterfeijtsels
0014 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den overleden
0015 [ANONYMOUS] Insgelijcx [een conterfeijtsel] van sijn huysvrouw
0016 [ANONYMOUS] een lantschap
0017[a] [ANONYMOUS] twee achtkante schilderijen
0017[b] [ANONYMOUS] twee achtkante schilderijen
0018 [ANONYMOUS] twee personagetjens in een bortjen
 Prev Record 1 - 25 of 56  Last