The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Alebrant, Jan Jansz.

printer
printer-friendly view
Inventory #202
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 3174 fol. 408-409.
Date1664/05/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposesale of collection for eventual resale at public auction
Family NameAlebrant
Owner NameAlebrant, Jan Jansz.
Owner Notespaintings sold to Annetje Nobels, widow of Gerrit Nobel
Marriage Date1648
OccupationTailor
ResidenceAmsterdam
ReligionLutheran
IntroductionOp huijden den 10 Meij 1664 compareerde voor mij Abraham Oorthoorn notaris ... d'eersame Jan Jansz. Alebrant ten eenre ende d'eerbare Annetje Nobels weduwe van wijlen Gerrit Nobel in zijn leven herbergier geassisteert voor so veel des noot zij met my notaris haer gecoren voogt in desen, ter andere zijde, verclarende de voors. Alebrant aen haer Annetje Nobels ...vercoft ... mits desen bekende van hem Alebrant gecoft te hebben de navolgende gespecificeert schilderyen ten prijse etc.. vercoft. Postscript: Belovende zij Annetje Nobels de gemelte schilderyen ten prijse als hier vooren nevens yder gestelt staet aende voors. Alebrant te sullen betaelen uijt de penningen die by vercopinge, die zij voornemen is, metten eerste nevens haer andere schilderyen publicquelyck ande aen de meer biedende te sullen doen daer van sullen comen tot procederen, sullende de wints ende verliesen by haer daermede te doen comen voor haer Annetje reckening ende de voors. Alebrant hem moeten genoegen mette voors. somme nevens ijder den selven uijtgedruckt... Aldus gedaen binnen Amsterdam ....
CommentaryJan Jansz. Aldebrant, tailor, married Anneke Jacobs, from Osnabrück, in 1648. He was apparently illiterate. Their children were baptized in the Lutheran Church. He lived in 1660 bij de Trippen on the Cloveniersburgwal (I. van Eegen, Jan van der Heyden als schilder Maandblad Amstelodamum 60(1973), p. 74). According to Ms. van Eeghen, he organized spurious executive sales to sell paintings, of which the present sale was one. On 5 March 1664, he appeared before the aldermen and acknowledged he owed various sums to Daniel Schellincks, Philips Wouwerman, Willem Romeyn, Jan Vermeer (probably of Haarlem), Jacob Ruysdael, Martin Tellier, Jan Pietersz. Sermis, Claes Burgers or Bourgois (painter), Jan Blanck, Adriaen van de Velde, the heirs of Josua Felbier, Jan van der Heyden, the widow of Harmen Elshoff, Willem van de Velde, Adam Coussenaer, Ernst Klenck,and Isaack Staets, totaling 1,671:13:-- f. on account of borrowed moneys. He sold the paintings belonging to these individuals in the Herenlogement for 2,286: 7:-- f. Daniel Schellincks, Philips Wouwerman, Jan Vermeer (of Haarlem), Jacob Ruysdael, Claes Bourgeois, Adriaen van de Velde, Jan van der Heyden, and Willem van de Velde (I or II) were painters. Jan Blanck may possibly be identical with the son of Harmen Janssen Blanck at whose request some goods were sold in 1626 (INVNO 992). On 28 March 1664, Jan Blanck, the widow Elshoff, Jan van der Heyden, Jacob van Ruysdael, Jan Pietersz. Sermes, Daniel Schellincks, Adriaen van de Velde, Martijn Tellier, and Abraham de Coussenaer appeared before Notary Oudthoorn and gave Alebrant a procuration to collect the sums they were owed from the Concierge (in charge of executive sales) (Van Eeghen, loc.cit., pp. 74-5).
NotaryA. Oorthoorn
Art Value987 |d
# of Items28
Montias1 #120
 Prev Record 1 - 25 of 28  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een groot stuck wesende een lantschap van Jacob Ruysdael voor de somme van f 60:--:--
0002 MOLENAER, CLAES een winter van Claes Molenaer f 30:--:--
0003 HEYDEN, JAN VAN DER een stuck van Jan van der Heyden f 40:--:--
0004 [HENSBERGH, WILLEM, UNIDENTIFIED] een stuck van Williem Hensbergh f 24:--:--
0005 [HENSBERGH, WILLEM, UNIDENTIFIED] een cleyn stuck van den selven [Willem Hensbergh] f 13:--:--
0006 WEENIX, JAN, DE JONGE een stuck van den jongh Wenings f 42:--:--
0007 MOUCHERON, FREDERICK DE een stuck van Frederick de Moucheron gestoffeert door Adriaen van der Velde f 32:--:--
0008 MOUCHERON, FREDERICK DE een dito [stuck] van deselve Moucheron f 32:--:--
0009 VELDE, ADRIAEN VAN DE een stuck van Jan Wynants gestoffeert door Van de Velde f 20:--:--
0010 VELDE, WILLEM VAN DE (II) een zee van Willem van de Velde f 16:--:--
0011 BRONCKHORST, GERRIT een stuck van Gerrit Bronckhorst f 16:--:--
0012 BRONCKHORST, GERRIT een dito [stuck] van de selve [Gerrit Bronckhorst] f 16:--:--
0013 HOECKE, JAN VAN DEN een zee van Johannes Hoek f 17:--:--
0014 BEERSTRATEN, ABRAHAM een stuck van Abraham Beerestraten wesende de stadt Leuwarden met een goude lyst f 24:--:--
0015[a] [HENSBERGH, WILLEM, UNIDENTIFIED] drie cleyne stuckjens met goude lysten van Willem Hansbergh f 30:--:--
0015[b] [HANSBERGHEN, WILLEM, UNIDENTIFIED] drie cleyne stuckjens met goude lysten van Willem Hansbergh f 30:--:--
0015[c] [HENSBERGH, WILLEM, UNIDENTIFIED] drie cleyne stuckjens met goude lysten van Willem Hansbergh f 30:--:--
0016[a] VRIES, ROELOF DE twee stuckjens met goude lysten van Roeloff de Vries f 16:--:--
0016[b] VRIES, ROELOF DE twee stuckjens met goude lysten van Roeloff de Vries f 16:--:--
0017 [WILLEM VAN STRALEN, UNIDENTIFIED] een geselschap van Willem van Stralen met een onvergulden gesneden lyst f 24:--:--
0018 BOURGEOIS, NICOLAES een stilleven van Claes Bourgeois f 17:--:--
0019 MOUCHERON, FREDERICK DE een stuck van Moucheron f 12:--:--
0020 ZEEMAN, REINIER een zeehaven van Reynier Zeeman f 26:--:--
0021 BEGA, CORNELIS PIETERSZ. een boeregeselschap van Cornelis Bega f 30:--:--
0022 ZEEMAN, REINIER een stuck van Zeeman f 26:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 28  Last