The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lennip, Wouter van

printer
printer-friendly view
Inventory #214
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1189
Date1641/02/25
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposesale to settle debt
Family NameLeenip
Owner NameLennip, Wouter van
Owner NotesGoods transferred to Steven Jansz. Schut to secure a loan
Life Dates1588 |d ? |n Lennip; 1611 |d ? |n Schut
Marriage Date1611/04/30
Type of CeremonyK
OccupationRetail merchant |a Wine, beer distributor
ResidenceOp't Rokin op den hoek van den Duijfjessteeg in Amsterdam
IntroductionOp huyden den xxv-e 1641 compareerde voor my Jan de Vos notaris ... ende naergenoemde getuijgen Wouter van Lennip wijncooper ende poorter deser stede ... ende heeft, in bester forme stijl ende maniere doenlijck sijnde, gecedeert getransporteert ende in vrye eijgendom opgedragen aen ende ten behoeve van Steven Jansz. Schut pretendende dese accepterende in mindering ende solutum van soo danige 850 f. als hy comparant den selven deuchdelijck schuldich is ... tot sulcken prijsen als zyluyden de selve ten contentemente van wederzijden hebben gewaerdeert
CommentaryOn 30 April 1611, Wouter van Lennip (signs Lennep), wijnverlater (wine distributor), 23, living on the Warmoesstraet, was betrothed to Agneetien Barents, 21, assisted by her sister Jannetje Jans (DTB 415/68 and Elias, Vroedschap, p. 966). On 6 November 1630, Henri Tivart (de jonge), from Amsterdam, 29, assisted by Jan Tivart de oude (his father), sugar refiner, was betrothed to Geertruyt van Lennip, 16, assisted by her father Wouter van Lennip (DTB 436/209). Jan Tivart de oude (of R 20955) was an important art dealer, as well as a sugar refiner, who frequently bought at Orphan Chamber. Wouter van Lennip only bought one lot (in 1621, for 44 f.) at one of these sales (R 20505), which was not included in the present transfer. On a sale of paintings by Hendrick Thivaert (probably II), which took place in 1650, see INVNO 524. Steven Jansz. Schut was collector of the tax on wine according to a notarial act of 7 January 1631 (NA 910, Not. Pieter Eyloff). The debt that Van Lennip secured with his possessions was probably connected with unpaid taxes on wine. On 1 March 1634, Steven Jansz. Schudt, 23, former collector of the taxes on wine and brandy, made a deposition (NA 942, Not. Daniel Bredans).
NotaryJan de Vos
Total Value850 |d
Art Value375 |d
# of Items31
Montias1 #132
 Prev Record 1 - 25 of 31  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] Eerstelijck een stuck schilderij van de Samaritaen in een binne lijst tot f 90:--:--
0002[a] JANSZ., STOFFEL twee schilderijtgens zijnde de brant van Troijen t'eene viercant ende 't andere langwerpich in vergulde lijsten van Stoffel Jansz. f 40:--:--
0002[b] JANSZ., STOFFEL twee schilderijtgens zijnde de brand van Troijen 't eene viercant ende 't ander langhwerpich in vergulde lijsten van Stoffel Jansz. f 40:--:--
0003 JANSZ., STOFFEL een schilderij van Judith ende Holefernis van de voors. Stoffel Jansz. tot f 20:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] twee bancketges in vergulde lijsten f 40:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] twee bancketges in vergulde lijsten f 40:--:--
0005 JANSZ., STOFFEL een stuck schilderij van de Coningh Baltasar in een vergulde lijst van den voors. Stoffel Jansz. f 36:--:--
0006 DRAGON, ABRAHAM een bancket van Abraham Dragon in een vergulde lijst f 24:--:--
0007 [ARENT VAN DE VELDE, UNIDENTIFIED] een winter in een binnen lijst van Arent van de Velde f 20:--:--
0008 [ANONYMOUS] een schilderij van Adam ende Eva in een vergulde oudekercke lijst f 20:--:--
0009 VILLE, JACQUES DE een schilderij van een schael met druijven in een binnen lijst gedaen bij Jacques de Ville f 14:--:--
0010 [ANONYMOUS] een schilderij van Bachus die met sijn goden in de hemel vaert in een binnen lijst f 9:--:--
0011 [ANONYMOUS] een schilderij van Susanna in een binnen lijst f 6:--:--
0012[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen of wijnborden tot f 9:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen of wijnborden tot f 9:--:--
0013[a] [ANONYMOUS] acht slechte kleijne bancketges 'tsamen tot f 16:--:--
0013[b] [ANONYMOUS] acht slechte kleijne bancketges
0013[c] [ANONYMOUS] acht slechte kleijne bancketges
0013[d] [ANONYMOUS] acht slechte kleijne bancketges
0013[e] [ANONYMOUS] acht slechte kleijne bancketges
0013[f] [ANONYMOUS] acht slechte kleijne bancketges
0013[g] [ANONYMOUS] acht slechte kleijne bancketges
0013[h] [ANONYMOUS] acht slechte kleijne bancketges
0014[a] [ARENT VAN DE VELDE, UNIDENTIFIED] twee cleijne lantschapies in binnen lijsten t'eene gedaen bij Arent van de Velde f 6:--:--
0014[b] [ANONYMOUS] twee cleijne lantschapies in binnen lijsten t'eene gedaen bij Arent van de Velde f 6:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 31  Last