The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lennip, Wouter van

printer
printer-friendly view
Inventory #214
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1189
Date1641/02/25
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposesale to settle debt
Family NameLeenip
Owner NameLennip, Wouter van
Owner NotesGoods transferred to Steven Jansz. Schut to secure a loan
Life Dates1588 |d ? |n Lennip; 1611 |d ? |n Schut
Marriage Date1611/04/30
Type of CeremonyK
OccupationRetail merchant |a Wine, beer distributor
ResidenceOp't Rokin op den hoek van den Duijfjessteeg in Amsterdam
IntroductionOp huyden den xxv-e 1641 compareerde voor my Jan de Vos notaris ... ende naergenoemde getuijgen Wouter van Lennip wijncooper ende poorter deser stede ... ende heeft, in bester forme stijl ende maniere doenlijck sijnde, gecedeert getransporteert ende in vrye eijgendom opgedragen aen ende ten behoeve van Steven Jansz. Schut pretendende dese accepterende in mindering ende solutum van soo danige 850 f. als hy comparant den selven deuchdelijck schuldich is ... tot sulcken prijsen als zyluyden de selve ten contentemente van wederzijden hebben gewaerdeert
CommentaryOn 30 April 1611, Wouter van Lennip (signs Lennep), wijnverlater (wine distributor), 23, living on the Warmoesstraet, was betrothed to Agneetien Barents, 21, assisted by her sister Jannetje Jans (DTB 415/68 and Elias, Vroedschap, p. 966). On 6 November 1630, Henri Tivart (de jonge), from Amsterdam, 29, assisted by Jan Tivart de oude (his father), sugar refiner, was betrothed to Geertruyt van Lennip, 16, assisted by her father Wouter van Lennip (DTB 436/209). Jan Tivart de oude (of R 20955) was an important art dealer, as well as a sugar refiner, who frequently bought at Orphan Chamber. Wouter van Lennip only bought one lot (in 1621, for 44 f.) at one of these sales (R 20505), which was not included in the present transfer. On a sale of paintings by Hendrick Thivaert (probably II), which took place in 1650, see INVNO 524. Steven Jansz. Schut was collector of the tax on wine according to a notarial act of 7 January 1631 (NA 910, Not. Pieter Eyloff). The debt that Van Lennip secured with his possessions was probably connected with unpaid taxes on wine. On 1 March 1634, Steven Jansz. Schudt, 23, former collector of the taxes on wine and brandy, made a deposition (NA 942, Not. Daniel Bredans).
NotaryJan de Vos
Total Value850 |d
Art Value375 |d
# of Items31
Montias1 #132
First  Record 26 - 31 of 31 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0015[a] [ANONYMOUS] vier bancketjes in ebbenhouten lijsten f 10:--:--
0015[b] [ANONYMOUS] vier bancketjes in ebbenhouten lijsten f 10:--:--
0015[c] [ANONYMOUS] vier bancketjes in ebbenhouten lij ten
0015[d] [ANONYMOUS] vier bancketjes in ebben houten lysten
0016 [ANONYMOUS] een Marien beelt in een binnen lyst
0017 [ANONYMOUS] een schildery genaemt het boeck van seven segels in een binnen lyst
First  Record 26 - 31 of 31 Next