The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Garst, Gijsbert Bruijnse

printer
printer-friendly view
Inventory #215
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2716 fol. 891 and foll., film nr. 2701
Date1660/10/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameGarst
Owner NameGarst, Gijsbert Bruijnse
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris vant huijsraadt ende meubelen naergelaten ende metter doodt ontruijmt by Gysbert Bruijnse Garst gemaeckt by mij Vincent Swanenburch notaris ... mits ende ten versoucke ende opt aengeven van de E. Reijer Bruijnse Garst oom van Sr. Johannes Garst soon van den overleden. Postscriptum: Aldus geinventariseert, ende verclaerde de voorn. Reijer Bruijnse Garst op desen inventaris gebracht ende gedaen stellen te hebben alle den huijsraet ende imboel desen boedel specterende, Amsterdam de 1-en Octobris 1660 ter presentie van Lambert Schouten ende Gerrit van der Mast.
CommentaryLambert Schouten, who witnessed the present inventory, may have been a former burgomaster of Weesp. It was very probably his daughter, Heyltje (Hillegond) Lamberts Schouten who married Gilbert de Flines on 12 April 1638 (see the TEXT to R 347 of INVNO 446). On 7 February 1635, Gijsbert Lambertsz. Schouten, who was probably Heyltje's brother, signed a contract with the spices dealer Jan Aertsz. van der Heede to form a company to trade in spices for 8 years. The trading activity would take place in a house op het Water, on the corner of the Zoutsteeg (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P., 144(1974),p. 81.) The Garst family (the members of which are cited in the INTRO) has not been identified, except for Jan or Johannes Garst who was said to be a bookbinder in 1666 (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven 144(1974), p. 747).
NotaryV. Swanenburch
# of Items30
Montias1 #133
 Prev Record 1 - 25 of 37  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 VALCKENBORCH, FREDERICK VAN een vierkandt boort van een manspersoon hebbende een doodtshooft ende blom vertoonende 't leven van den mens bij Valckenburgh geschildert
0002 VALCKENBORCH, FREDERICK VAN Item een achtkant stuckje sijnde 't bovenlijven van een man met een clapmuts geschildert van ut supra [by Valckenburgh]
0003 FLORIS, FRANS (I) Item een vierkant bort vertoonende een vrou met perlen ende gesteente versiert, op de Turcxse manier gecleet bij Frans Florisse
0004 [ANONYMOUS] item een bort langwerpich vertoonende een waterval en steenrodts met een priester ende knecht ende ruyter
0005 [ANONYMOUS] item een cleijnder bort vertoonende een lantschap rodtsachtich een wit met een bruyn paart en eenige personagien
0006 [ANNA VAN P., UNIDENTIFIED] item een schilderije vertoonende een pinsroomer met wijn druijven en wittebroodt, geschildert bij Anna v. P.
0007 [ANONYMOUS] item een dito [schilderij] waarin een taffel daerop een test vuer haringh toubacq en een glas bier en wijn
0008[a] [ANONYMOUS] twee kleijne vierkandt borretgens sijnde d'conterfeijtsels van des overledens kinderen in hardersgewaadt
0008[b] [ANONYMOUS] twee kleijne vierkandt borretgens sijnde d'conterfeijtsels van des overledens kinderen in hardersgewaadt
0009 [ANONYMOUS] item een groodt vierkandt bort van de Heere Christus ende de twee mordenaar hangende aan't cruys op een witte gront geschildert, heel moy gedaan
0010 MOLENAER, JAN MIENSE een vierkant bort vertoonende een oudt man in een kamer door Molenaar geschildert
0011 [ANONYMOUS] een dito van groote vertoonende de werelt onder een sotscap daar Heracliedt ende Democriedt om lacht ende schrijdt
0012 [ANONYMOUS] een bort vertoonende een see ende groodt tempest waarin een schip tegens de rots wert gesmeeten
0013 [ANONYMOUS] een vierkant bort van een kanunick aan wiens achterste vinger een ringh steeckt op de oude manier geschildert gelijck de stuckjens door Valckenburgh gedaen
0014 [ANONYMOUS] een dito [bort] langhwerpich vertoonende een landtschap met een jaght
0015[a] [ANONYMOUS] twee oude dito [crossed out: borretgens] 't een van een bancquet ende d'ander van de winter, slecht
0015[b] [ANONYMOUS] twee oude dito [crossed out: borretgens] 't een van een bancquet ende d'ander van de winter, slecht
0016 [ANONYMOUS] een groodt schilderij vertoonende d'geboorte Cristi met een swart en vergulde lijst
0017[a] [ANONYMOUS] noch seven kleijne barretjes
0017[b] [ANONYMOUS] noch seven kleijne barretjes
0017[c] [ANONYMOUS] noch seven kleijne barretjes
0017[d] [ANONYMOUS] noch seven kleijne barretjes
0017[e] [ANONYMOUS] noch seven kleijne barretjes
0017[f] [ANONYMOUS] noch seven kleijne barretjes
0017[g] [ANONYMOUS] noch seven kleijne barretjes
 Prev Record 1 - 25 of 37  Last