The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Bus, Jan Willemsz.

printer
printer-friendly view
Inventory #219
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1711 fol. 10 and foll.
Date1660/01/03
CityAmsterdam
CountryNederland
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameBus
Owner NameBus, Jan Willemsz.
Marriage Date1648/11/06
Type of CeremonyK
OccupationCraft |a Carpenter, joiner, framemaker
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaet ende inventaris van alle de meubilen ende goederen achtergelaten ende metter doot ontruijmt by wijlen Jan Willemsz. Bus soo ende sulcx d'selven by Cathalyntje van Dulcken weduwe wylen de selve Jan Willemsz. Bus , mitsgaders Claes Bus ende Wouter Woutersz. als in huwelyck hebbende Jannetgen Bus voor hem selve ende vervangende Willem Bus [uytlanden], ende Gillis Busch haeren minderjarigen broeders van benefitie van inventaris van de Ed. Hogen Rade van Hollant in dato den 5-e Decembris 1659 geimpetreert syn[de] geadieert ende aengevoert. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert by my P. de Bary notaris ten overstaen van Jeuriaen Jaspersz. ende Nicolaes van Nas deurwarders van de voors. Hogen Rade in Hollant ende syn de meubele goederen ende winckelwaren voors. by Lysbeth Martens ende Wyntje Willems geswooren schatsers deser stede gepriseert ter somme van 2505 gulden 8 stuivers 8 pen. Voor de erfgenamen heeft mitsgaders de ebbenhout werckers gereetschappen door de voors. deken ende overluyden [van St. Josephs gilde] ter somme van 259 gul. 4 stuivers voor de helft...Gedaen binnen Amsterdam den 3-en Januaris 1660.
CommentaryIn 1618, Jan Bus made for Jan Osborn an excellent case for a mirror (Prijst de lijst, Exh. Cat., Rijksmuseum, p. 31). On 5 March 1633, Jan Willemsz. Bus, ebony worker, took the son of a widow, likewise ebony worker, as his apprentice for two years. Bus will give his apprentice 10 stuivers per week the first year and a pair of hose and 11 stuivers the second year, also with a pair of hose (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven 144(1974), p. 9). Jan Willemsz. Busch bought frames at the auction sale of the framemaker Arent Jansz. on 14 August 1636, at which time he was living on the Molsteech on the O.Z. (INVNO 836). This was also the address he gave when he remarried. On 6 November 1648, Jan Willemsz. Bus, from Weesp, widower of Claesje Willems, living in the Molsteeg, ebony worker, was betrothed to Catharina van Dulken, from Reenen, widow of Pieter van Nieulant, living in the Pijlsteeg (DTB 466/223). Pieter van Nieulant, born about 1609, was the son of Joris van Nieulant, pen seller, who was apparently the brother of the painter Adriaen van Nieulandt, and of Anna de Clerck. Adriaen van Nieulandt attended the baptism of Elisabeth, the daughter of Joris van Nieulant and Anna de Clerck on 12 March 1634 (Oud Holland 3(1885), p.236). On 15 May 1650, Jan Willemsz. Bus and Katalijntje van Dulken had their son Guillem baptized in the N.K. in the presence of Temmes van Hoeckheest (DTB 43/144). In additions to frames, Bus made coffins and other wooden objects (Oud Holland 33(1915), pp. 88-9). He may be identical with the witwercker (white wood worker) of R 26595 of Montias2. The frames in the inventory were assessed at 12 stuivers a piece by the dean and the headmen of the St. Josephs guild. These were found in the shop and in the attic of the house of the deceased.
NotaryP. de Bary
AppraiserLysbeth Martens and Wyntje Willems, sworn assessors
Total Value2505 |d 8 stuivers 8 pen.
Art Value232 |d
# of Items51
Montias1 #136
 Prev Record 1 - 25 of 51  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee schilderyen synde zeen
0001[b] [ANONYMOUS] twee schilderyen synde zeen
0002 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een keucken
0003[a] [ANONYMOUS] een bloempot alabaster bort ende almanach 2 gulden
0003[b] [ANONYMOUS] een bloempot alabaster bort ende almanach
0004 [ANONYMOUS] een bancketgen
0005 [ANONYMOUS] een schildery van eenige personagien
0006 [ANONYMOUS] een conterfytsel van een der kinderen
0007[a] [ANONYMOUS] een soldaten cortegarde ende een print bort 2 gulden
0007[b] [ANONYMOUS] een soldaten cortegarde ende een print bort
0008[a] [ANONYMOUS] een harder ende een harderinne
0008[b] [ANONYMOUS] een harder ende een harderinne
0009 [ANONYMOUS] een bloem glasien ende papegaij
0010[a] [ANONYMOUS] een zeetien ende een binnewater
0010[b] [ANONYMOUS] een zeetien ende een binnewater
0011 [ANONYMOUS] een boere geselschap
0012 [ANONYMOUS] een van Adam ende Eva
0013[a] [ANONYMOUS] twee ovalen lantschaps
0013[b] [ANONYMOUS] twee ovalen lantschaps
0014 [ANONYMOUS] een toback suijger ende meysien
0015 [ANONYMOUS] Coningh ende Coninckgin Bohemen
0016 [ANONYMOUS] een perspectyff
0017 [ANONYMOUS] een boere schuer met eenige beestjes
0018[a] OSTADE, ADRIAEN VAN twee boere geselschappen van Ostade
0018[b] OSTADE, ADRIAEN VAN twee boere geselschappen van Ostade
 Prev Record 1 - 25 of 51  Last